Valkoposkihanhilaskenta 8.–9.9.2018

Valkoposkihanhi. 1.10.2013. Kuva: Micha Fager

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle. Laji pesii lähes koko rannikkoalueella ja paikoin sisämaassa. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös jopa satoja tuhansia arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

BirdLife Suomen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa seurataan valkoposkihanhen pesimäkannan kehitystä muun muassa syksyisten laskentojen avulla. Syyskannan laskenta tehdään elo–syyskuun vaihteessa ennen kuin arktiset valkoposkihanhet saapuvat Suomeen.

Vuoden 2018 laskenta: valkoposkihanhia hieman edellisvuotta vähemmän

Valkoposkihanhien havaintopaikat syyslaskennassa vuonna 2018.

Vuoden 2018 syyslaskennassa havaittiin 8.–9.9. yhteensä noin 29 900 valkoposkihanhea. Määrä on 6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017. Hyvin tutkitun pääkaupunkiseudun hanhimäärä pieneni viisi prosenttia. Pohjanlahdella hanhia havaittiin selvästi viime vuotta enemmän.

Pääkaupunkiseudulla (Siuntion ja Sipoon välinen alue), havaittiin samanaikaislaskennassa yhteensä 13 790 yksilöä. Espoon Laajalahdelle oli kokoontunut yöpymään yli 8 000 yksilöä. Hanhien ruokailupellot olivat nyt harvassa, ja esimerkiksi Vantaalla ei havaittu ensimmäistäkään lintua!

Viime kesä ei ollut kuivuuden takia hanhien pesinnälle suotuinen, ja loppukesällä pääkaupunkiseudun nurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien määrä vähenikin jo kolmantena vuonna peräkkäin. Syyskannassa ei kuitenkaan näy samanlaista laskevaa suuntausta: on ilmeistä, että elo–syyskuussa seudulle saapuu hanhia laajalta alueelta ja syyslaskennan tulokset heijastelevat koko Suomenlahden kannankehitystä.

Pohjanlahden valkoposkihanhikanta on ilmeisesti vahvassa kasvussa: Porin rannikolla on tänä syksynä havaittu enimmillään 6 000 lintua. Turun seudulla hanhia on havaittu hieman viime vuosia niukemmin, Mietoistenlahdella on enimmillään laskettu 4 500 yksilöä. Sisämaan pesimäkanta on keskittynyt Lahden Vesijärven ympäristöön, missä havaittiin nyt yli 1 100 lintua. Muualla sisämaassa laji on edelleen varsin satunnainen pesijä.

Laskenta oli nyt hieman viimevuotista myöhäisempi, mikä on voinut vaikuttaa tuloksiin. Itäisen Suomenlahden hanhista osa oli todennäköisesti jo ehtinyt siirtyä muualle. Myös Turun seudun hanhet olivat hukassa laskenta-aikana. Tuloksia on täydennetty laskentoja edeltävien ja jälkeisten päivien havainnoilla, jos on ollut perusteltua olettaa näiden koskevan laskentaviikonloppuna havaitsematta jääneitä lintuja.

BirdLife Suomi, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kiittävät kaikkia laskentoihin osallistuneita.

Syyslaskennassa havaitut valkoposkihanhet vuosina 2008-2018.