Valkoposkihanhilaskenta 5.–6.9.2020

Valkoposkihanhi. 1.10.2013. Kuva: Micha Fager

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle. Laji pesii lähes koko rannikkoalueella ja paikoin sisämaassa. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös jopa satoja tuhansia arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

Valkoposkihanhen pesimäkannan kehitystä seurataan BirdLife Suomen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä muun muassa syksyisten laskentojen avulla. Syyskannan laskenta tehdään elo–syyskuun vaihteessa ennen kuin arktiset valkoposkihanhet saapuvat Suomeen.

Vuoden 2020 laskenta: valkoposkihanhia hieman vähemmän kuin edellisvuonna

Syyslaskennassa havaitut valkoposkihanhet kunnittain vuonna 2020.

Vuoden 2020 syyslaskennassa havaittiin 5.–6.9. yhteensä noin 32 900 valkoposkihanhea. Määrä on aavistuksen pienempi kuin edellisvuonna. Yksittäisen vuoden tuloksia on kuitenkin tulkittava maltilla: lintujen suosimat paikat ja niiden havaittavuus vaihtelevat vuodesta toiseen. Kokonaisuutena pitkä aikasarja kertoo valkoposkihanhen Suomen pesimäkannan kasvaneen verkkaisesti viime vuosikymmenen ajan.

Pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhet lasketaan hyvin tarkasti vuosittain. Nyt lintuja havaittiin noin 3 000 yksilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka pesimävuosi oli lajille ilmeisen hyvä. Toisaalta Porvoon seudulla hanhia oli edellisvuosia enemmän, joten linnut olivat mahdollisesti levittäytyneet laajemmalle alueelle. Myöhään venynyt peltojen puinti hankaloitti laskentaa tänä vuonna ja vaikutti ehkä lintujen havaittavuuteen.

Länsi-Suomessa valkoposkihanhien sijoittuminen näyttää vaihtelevan suuresti vuosittain. Tällä kertaa Varsinais-Suomessa hanhia havaittiin paljon pariin edelliseen katovuoteen verrattuna, sen sijaan Porin seudulla edellisvuosia vähemmän.  Perämeren kanta on laskentatulosten perusteella edelleen hienoisessa kasvussa.

Sisämaasta valkoposkihanhi ei näytä edelleenkään saavan vahvaa jalansijaa Hollolan–Lahden Vesijärveä lukuun ottamatta. Yksittäisä pareja pesii eri puolilla sisämaata, mutta monet näistä olivat ilmeisesti jo lähteneet syysmuutolle laskennan aikaan.

Ylipäänsä meillä pesivien valkoposkihanhien syysmuutto näyttäisi olevan aikaistumaan päin – esimerkiksi itäisen Suomenlahden kanta vaikuttaa nykyisin poistuvan alueelta jo ennen laskentaa. Ei ole varmuutta, siirtyvätkö nämä linnut loppukesällä esimerkiksi pääkaupunki- tai Porvoon seudulle.

BirdLife Suomi, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kiittävät kaikkia laskentoihin osallistuneita!