Valkoposkihanhilaskennat

Valkoposkihanhi. 1.10.2013. Kuva: Micha Fager

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle. Laji pesii lähes koko rannikkoalueella ja paikoin sisämaassa. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös jopa satoja tuhansia arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

Valkoposkihanhen pesimäkannan kehitystä seurataan BirdLife Suomen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä muun muassa syksyisten laskentojen avulla. Syyskannan laskenta tehdään elo–syyskuun vaihteessa ennen kuin arktiset valkoposkihanhet saapuvat Suomeen.

 

Vuoden 2021 laskenta: syyskanta pieneni jo toisena vuotena peräkkäin

 

Syyslaskennassa havaitut valkoposkihanhet kunnittain 2021.

Vuoden 2021 syyslaskennassa 4.–5.9. havaittiin yhteensä noin 31 146 valkoposkihanhea. Hanhien yhteismäärä oli pienempi kuin viime vuosina. Tulosta selittää hanhimäärän pienentyminen pääkaupunkiseudulla, muualla maassa kanta pysyi suunnilleen viime vuosien tasolla. Kokonaisuutena pitkä aikasarja kertoo valkoposkihanhen Suomen pesimäkannan kasvaneen verkkaisesti viime vuosikymmenen ajan ja olleen viime vuodet tasaantumaan päin.

Pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhet lasketaan hyvin tarkasti vuosittain. Nyt hanhia havaittiin noin 2 500 yksilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lajin pesimätulos jäi alueella heikoksi helteissä kuivuneiden nurmikoiden takia. Hanhien liikkuminen Suomen sisällä vaihtelee vuosittain, ja tänä vuonna hanhia havaittiin runsaasti myös Kymenlaaksossa ja Porvoon seudulla. Osa näiden alueiden hanhista on aiempina vuosina ilmeisesti siirtynyt pääkaupunkiseudulle ennen laskentaa. Myöhään venynyt peltojen puinti hankaloitti laskentaa tänä vuonna ja vaikutti ehkä lintujen havaittavuuteen.

Länsi-Suomessa valkoposkihanhimäärät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä kanta näyttää pysytelleen varsin vakaana. Varsinais-Suomessa hanhia havaittiin tällä kertaa hieman enemmän kuin viime vuonna, samoin Porin seudulla. Perämeren kanta on laskentatulosten perusteella edelleen hienoisessa kasvussa.

Sisämaasta valkoposkihanhi ei näytä edelleenkään saavan vahvaa jalansijaa Hollolan–Lahden Vesijärveä lukuun ottamatta. Yksittäisiä pareja pesii eri puolilla sisämaata, mutta monet näistä olivat ilmeisesti jo lähteneet syysmuutolle laskennan aikaan.

BirdLife Suomi ja Suomen ympäristökeskus kiittävät kaikkia laskentoihin osallistuneita!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyslaskennassa havaitut valkoposkihanhet vuosina 2008–2021.