Gårdsplanernas kamp

Kuva: Jan Södersved

Den traditionella Tornens kamp (Tornien taisto) inhiberades år 2020 p.g.a. undantagstillståndet som coronaepidemin förorsakade. I stället ordnades en lättsam Gårdsplanernas kamp lördagen 9.5, kl. 5–13. Vem som helst kunde delta i evenemanget, ensam eller med övriga medlemmar i en och samma hushåll.

Liksom i Tornens kamp räknades hur många arter observerats från en utvald punkt på den egna gårdsplanen under evenemanget. Avsikten var att upptäcka närmiljön och inse vad allt som man kan se utan att åka iväg hemifrån. Det var inte nödvändigt att utnyttja evenemangets alla åtta timmar för fågelobservationer.

Avsikten med Gårdsplanernas kamp var att sprida glädje till alla fågel- och naturintresserade genom en trevlig fågelskådningsdag.

 

Resultatsidor kan ses här (på finska)

Suomeksi (Pihojen taisto)

 

Regler

 • Syfte och andemening
  Gårdsplanernas kamp erbjuder ett alternativ till den traditionella Tornens kamp som ordnats varje vår. Syftet med Gårdsplanernas kamp är att tillbringa tryggt en trevlig dag i fågelskådandets tecken samt att hitta fåglarna i närmiljön. Samtidigt räknas hur många fågelarter observeras och artbestäms från den egna gårdsplanen.
 • Tidpunkt för evenemanget
  Gårdsplanernas kamp äger rum lördagen 9.5 mellan kl. 5–13. Man behöver inte utnyttja den totala tiden för fågelobservering.
 • Deltagare och anmälan
  Man kan delta i Gårdsplanernas kamp ensam eller tillsammans med övriga i samma hushåll. Evenemanget är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.
 • Evenemangsområdet
  Observeringen sker på den egna gårdsplanen på en utvald punkt. Punkten kan vara exempelvis en terrass, balkong eller en annan utvald punkt med en diameter på ca. 5 meter. Ett fågeltorn eller något annat torn som ligger utanför den egna gårdsplanen får inte användas som observationspunkt.
 • Räknandet av antalet fågelarter
  Utöver artbestämda fågelarter får man medräkna vidare artbestämningar som inte omfattar övriga observerade fågelarter (exempelvis korsnäbbart, ifall man inte sett någon korsnäbb som artbestämts). Fåglar i fångenskap, tamfåglar eller inhägnade fåglar godkänns inte. Bandspelare, visselpipor eller övriga tekniska lockmedel får inte användas. Det räcker med att en av deltagarna känner igen fågelarten.
 • Anmälan av resultat
  Resultaten uppges på detta formulär, lördagen 9.5 senast kl. 16.
 • Publicering av resultaten
  Resultaten från Gårdsplanernas kamp publiceras på BirdLife Finlands webbsida.
 • Priser
  Bland alla deltagare utlottas 10 st. bokpriser.