Visio ja tavoitteet

Visio

Tätä tavoittelemme:

 • Ihmiskunta elää luonnonvaroja säästäen ja säilyttää luonnon monimuotoisuuden tuleville sukupolville.
 • BirdLife yhdistää kaikki linnuista kiinnostuneet.

Tavoitteet

Olemme kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestö. Tavoitteenamme on linnustonsuojelun, lintuharrastuksen ja tutkimuksen avulla edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävää kehitystä.

Arvot ja periaatteet

BirdLife Suomi on:

Ympäristötietoinen

 • Toimintamme tähtää luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja lintujen hyvinvointiin.
 • Haluamme turvata kaikille oikeuden lähiluontoon ja monipuolisiin luontokokemuksiin.
 • Toimimme ympäristöystävällisesti

Asiantunteva

 • Työmme perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.
 • Tuotamme aktiivisesti tietoa. Teemme tiedosta ymmärrettävää ja saavutettavaa.

Avoin, välittävä ja demokraattinen

 • Olemme kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestö, jossa arvostetaan kaikkia osallistumistapoja.
 • Olemme aito kansalaisjärjestö, jossa valta on jäsenillä. Tuhannet vapaaehtoiset ovat vahvuutemme.
 • Toimimme ja viestimme toiminnastamme avoimesti.
 • Autamme yleisöä lintuihin ja linnustonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Riippumaton

 • Järjestömme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhteistyökykyinen

 • Edistämme tavoitteitamme yhteistyön ja vuoropuhelun kautta.
 • Toimintamme periaatteita ovat ratkaisukeskeisyys, kriittisyys ja rakentavuus.

Kansainvälinen

 • Luonto ja luonnonsuojelu kuuluvat jokaiselle kansallisuudesta riippumatta.
 • Suojelemme lintuja ja muuta luontoa myös Suomen rajojen ulkopuolella.