Rariteettikomitean tiedotteet 2019

Pikkupajusirkku, Kirkkonummi 19.5.2019. Kuva: Pekka Ikonen

18.8.2019

Rariteettikomitean kokous Helsingissä 17.8.

Rariteettikomitean 152. kokous järjestettiin 17.8.2019 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 82 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan seuraavat havainnot: Suomen ensimmäinen pikkupajusirkku (Kirkkonummi 19.5.2019) ja ensimmäinen sibiricus-alalajin isolepinkäinen (Helsinki 6.12.2009–15.1.2010), kolmas phoenicuroides-alalajin mustaleppälintu (Salo 9.–12.4.2019) sekä neljäs valkokurkkusirkku (Suomussalmi 25.4.2019).

D-kategoriaan hyväksyttiin Suomen ensimmäinen pikkutelkän ja telkän risteymä (Pori 25.5.2018).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa amerikantukkasotka (Korsnäs 26.4.2019 ja Pudasjärvi 1.5.2019), amerikanmustalintu (Uusikaupunki 27.4.2019), paksujalka (Muurame 27.4.2019), flavissima/lutea-alalajin keltavästäräkki (Turku 7.5.2019), vaaleakultarinta (Lemland 14.6.2019) ja kultasirkku (Hailuoto 20.6.2019, ensimmäinen havainto Suomesta sitten vuoden 2007).

Lisäksi hyväksyttiin Suomen kolmas havainto ruskopääsirkusta (Salo 21.–30.6.2019). Ruskopääsirkun kategoriaan ei otettu vielä kantaa, koska RK on parhaillaan tekemässä kattavaa kategoriatutkintaa koko Suomen lajistosta. Tutkinnan on tarkoitus valmistua lähitulevaisuudessa, ja se sisältää ruskopääsirkun lisäksi monia muita lajeja.

Rariteettikomitea käsittelee parhaillaan uudelleen havaintoja mustapyrstökuirin islandica-alalajista, idänturturikyyhkyn alalajeista, västäräkin yarrellii-alalajista ja mustakaularastaista. Mustakaularastaat tullaan luokittelemaan muun muassa ”puhtaiksi” mustakaularastaiksi ja toisaalta havainnoiksi, joissa on risteymän piirteitä. Useista tuoreistakin havainnoista on olemassa runsaasti kuvia, joita ei ole lähetetty RK:lle. Rariteettikomitea ottaa mielellään vastaan aiemmin RK:lle lähettämättömiä kuvia (etenkin sellaisia, joista pyrstön väritystä pystytään arvioimaan) kaikista niin uusista kuin vanhoista mustakaularastashavainnoista.

Seuraava RK:n kokous pidetään tammikuussa 2020. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 30.11.2019 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

 


18.3.2019

Lintujen taksonomia muutoksessa

Rariteettikomitean yhtenä tehtävänä on ylläpitää luetteloa Suomessa tavatuista lintulajeista ja alalajeista. Lajiluettelon ylläpitämiseksi pitää valita millaista taksonomiaa luettelo noudattaa, eli mitkä linnut luetaan omaksi lajikseen ja mitkä jonkin lajin alalajiksi. BirdLife Suomella ei ole erillistä taksonomista toimikuntaa, joten meillä lajiluetteloiden pohjaksi on käytetty kansainvälisiä taksonomisia lähdeteoksia. Rariteettikomitea on perinteisesti valinnut, mikä taksonomia Suomen lajiluettelon pohjaksi otetaan ja nimistötoimikunta on tehnyt oman valintansa maailman lintujen nimeämistyön taustaksi.

Vuodesta 2003 lähtien Suomen lajiluettelon tieteelliset nimet sekä systemaattinen järjestys ovat perustuneet Euroopan rariteettikomiteoiden yhdistyksen (Association of European Records and Rarities Committee – AERC) taksonomisen komitean (TAC) suosituksiin. Siihen päädyttiin aikanaan siksi, että koko maailman lintujen lajilistat päivittyivät erittäin hitaasti verrattuna tutkimustiedon lisääntymiseen. Aluksi AERC TAC toimikin dynaamisesti, mutta viime vuosina se ei ole ollut aktiivinen. Viimeisimmät, vähäiset päivitykset on saatu vuosina 2015 ja 2012, ja edellinen laajempi päivitys vuonna 2010.

Aiemmin AERC TAC:in suosituksia seurasivat lähes kaikki Euroopan maat, mutta yhä useampi maa on siirtynyt seuraamaan muita taksonomisia lähdeteoksia TAC:in toiminnan kuihtumisen seurauksena. Suomen rariteettikomitean tekemän tuoreen kyselyn mukaan 12 Euroopan maata on siirtynyt seuraamaan IOC:n (International Ornithological Congress) maailman lintujen lajilistaa sellaisenaan. AERC TAC:ia seuraa enää 10 maata, ja lähes kaikki näistä maista ovat tarkastelemassa muita vaihtoehtoja. Myös Suomen rariteettikomitea on päättänyt luopua AERC TAC:in seuraamisesta ja antanut BirdLife Suomelle suosituksensa uuden taksonomian valitsemiseksi.

Rariteettikomitea punnitsi tarkkaan eri vaihtoehtoja AERC TAC:in korvaamiseksi. Käytännön vaihtoehdoiksi nousivat neljä tunnetuinta maailman lajilistaa: IOC, HBW, Clements ja HM4. Aiemmasta poiketen ne toimivat nykyään aktiivisesti ja vastaavat siten paremmin myös lintuharrastajien tarpeisiin. Suomen lajiluettelon osalta nämä taksonomiat eroavat vain muutaman lajin suhteen. Vuoden 2018 aikana saatiin lisäksi kuulla, että kaikki kyseiset neljä suurta maailmanlistaa ovat aikeissa yhdistyä tai tuottaa yhteisen maailman lajilistan. Yhteisen listan rakentaminen on jo konkreettisesti aloitettu ja sen ensimmäisiä tuloksia esiteltiin Kanadan Vancouverissa elokuussa 2018. Koko listan on tarkoitus valmistua vuoteen 2022 mennessä, mutta työryhmä on esittänyt tätäkin positiivisempia arvioita aikataulusta.

Euroopassa seurataan siis tällä hetkellä useita eri lajilistoja, ja pelkästään Pohjoismaissa on eri käytäntöjä. Kun samalla kaikkein oleellisimmat vaihtoehdot ovat yhdistymässä muutaman vuoden sisään, rariteettikomitean mielestä on perusteltua seurata tilannetta ainakin siihen saakka, että nähdään miten lajilistojen yhdistyminen onnistuu. Esimerkiksi edellä mainitun IOC:n valitseminen nyt johtaisi muun muassa metsähanhen jakamiseen kahdeksi lajiksi, mutta eri maailmanlistojen yhdistyessä nämä saatujen ensitietojen mukaan taas liitetään yhdeksi lajiksi. Odottaminen on tässä tilanteessa ainoa järkevä vaihtoehto. Lajien jakaminen ja uudelleen yhteen liittäminen tietoisesti parin vuoden sisään ei ole kenenkään edun mukaista.

Sovitun toimintamallin mukaisesti uudesta taksonomiasta päättää virallisesti BirdLife Suomen hallitus, jolle rariteettikomitea on toimittanut kattavan selonteon tällä hetkellä varteenotettavista vaihtoehdoista ja mahdollisista etenemistavoista uuden taksonomian valitsemisen suhteen.

Johtavat maailman lintujen lajilistat

 


3.3.2019

Rariteettikomitean kokous Hangossa 2.–3.3.

Rariteettikomitean 151. kokous järjestettiin 2.–3.3.2019 Hangon Tvärminnessä. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 68 uutta havaintoilmoitusta.

Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan havainnot Suomen toisesta kastanjasirkusta (Eurajoki 24.–25.10.2018), kolmannesta munkkikorppikotkasta (sama yksilö: Helsinki 7.9.2018, Tyrnävä 25.9.2018, Haapavesi 4.10.2018, Riihimäki 10.10.2018), kolmannesta vaaleakiitäjästä (Helsinki 1.11.2018), kolmannesta (aikajärjestyksessä toinen) kyläpöllösestä (Hämeenlinna 22.–23.5.2018), neljännestä aavikkohaukasta (Tohmajärvi 17.5.2018) ja viidennestä amerikanmustalinnusta (Porvoo 12.5.2018).

Suomelle uudeksi alalajiksi hyväksyttiin rusotaskun itäinen melanoleuca (Varkaus 27.4.2018). Varkauden lintu on hyväksytty jo aikaisemmin lajilleen. Lajista ei ole aiemmin alalajilleen määritettyjä yksilöitä Suomesta.

Lisäksi hyväksyttiin E-kategoriaan Suomen toinen turkoosikardinaali (Utsjoki 27.5.2018).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa sepelhanhen nigricans-alalaji (Luumäki 15.10.2018), pronssi-iibis (Loviisa 15.5.2018), arohiirihaukka (Hamina 18.6.2018), keisarikotka (Helsinki 3.6.2018), pikkutrappi (Mikkeli 19.5.2018), idänturturikyyhkyt (Siikalatva 5.–10.11.2018 ja Alajärvi 5.–11.12.2018), mustakurkkurautiainen (Juva 13.4.2018), siperianuunilintu (Lemland 2.10.2018) ja mäntysirkku (Ruovesi 7.4.2018).

Rariteettikomitea käsittelee parhaillaan uudelleen havaintoja mustapyrstökuirin islandica-alalajista, idänturturikyyhkyn alalajeista ja mustakaularastaista.

Seuraava RK:n kokous pidetään elokuussa 2019. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.7.2019 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

Kastanjasirkku, Eurajoki 24.10.2018. Kuva: Hanna Aalto Kastanjasirkku, Eurajoki 24.10.2018. Kuva: Hanna Aalto