Gårdsplanskrysset

Pihabongaus. Kuva: Jyrki Mäkelä

Kul, enkelt, nyttigt och tar bara en timme av din tid

Gårdsplanskrysset är Finlands största naturevenemang. Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats det sista veckoslutet i januari. Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling, och antalet observerade fåglar spelar ingen roll.

Det huvudsakliga ändamålet med Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att observera vinterfåglar som besöker gårdarna och fågelmatningarna samt att öka intresset för naturen i näromgivningen. Samtidigt insamlas värdefull information av vinterfågelfaunan i landet.

Gårdsplanskrysset har arrangerats i Finland det sista veckoslutet i januari årligen sedan 2006. I år deltog cirka 29 000 människor på över 20 000 gårdsplan.

Republikens presidents maka doktor Jenni Haukio fungerar som evenemangets skyddare.

 

Det är lätt att delta i Gårdsplanskrysset:

 • Observera fåglar under en timmes tid på en lämplig plats endera på lördagen eller söndagen under sista veckoslutet i januari.
 • Känn igen vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
 • Räkna antalet individer av respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
 • Anmäl vilka arter du sett och deras maximiantal på formulär som kommer att finnas på denna sida.
 • Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se till att du också anmäler namnet och addressen på observatören, addressen på observationsplatsen samt tidpunkten på observeringen och antalet observatörer.

OBS! Skolorna kan delta under föregående veckan Se information på finska. Webb-blanketten och resultatsidor kommer att finnas också på svenska vid samma länk som på finska.

 

Bland deltagarna i Gårdplanskrysset lottades ut följande priser

 • 1 st stugboende för 4 personer i Ylläksen yöpuu (inkl strandbastu) för en vecka
 • 10 st årgångar av tidningen Linnut
 • 10 st BirdLife-gympapåsar
 • 10 st BirdLife-mössor
 • 10 st fågelkortspel
 • 10 st fågelsång-cd
 • 10 st BirdLife-anteckningsböcker

 

Mera om Gårdsplanskrysset