100 lintulajia- haasteen atlassarja

Ruokaa nokassaan kantava punakylkirastas saa indeksin 74. Kuva: Micha Fager.
Atlassarjassa lasketaan pesintään viittaavia havaintoja osana Suomen neljättä lintuatlasta. Havaituksi lasketaan lajit, joille kirjaat pesimävarmuusindeksin 2–8 ja kirjaat havainnon lintuatlakseen. Käytäthän pesimävarmuusindeksejä huolellisesti ja vain pesimäaikana.

 

Atlassarjassa lasketaan pesintään viittaavia havaintoja ja kirjataan samalla havaintoja Suomen neljänteen lintuatlakseen. Atlakseen osallistuminen haastaa katsomaan lintuja uudella tavalla: lajinmäärityksen ohella keskitytään pesinnän merkkien tarkkailuun. Ennen haasteeseen tarttumista kannattaa tutustua rauhassa itse lintuatlakseen ja lukea lehtijuttu: miten alkuun atlashavainnoinnissa.

Pesintöjen häirintä on kielletty myös atlaksen aikana. Älä koskaan häiritse pesiviä lintuja pesinnän varmistamiseksi, vaan käytä mieluummin alempaa pesimävarmuusindeksiä.

 

Pesimävarmuusindeksien käyttö

Pesimävarmuusindekseillä kuvataan pesintöjen varmuutta. Esimerkiksi kerran havaittu reviiriään kuuluttava laulava lintu saa indeksin 2 ja pesällä havaittu hautova emo indeksin 75. Pesimävarmuusindeksien käyttöön ja perusteellisiin ohjeisiin lukuisine esimerkkeineen kannattaa perehtyä huolellisesti. Huomioithan, että pesimäaika vaihtelee lajeittain ja alueittain: esimerkiksi käpylinnut voivat pesiä hyvin varhain kevättalvella ja Etelä-Suomessa monet lajit aloittavat pesintänsä aiemmin kuin pohjoisessa.

Atlassarjaan lasketaan havainnot, joille kirjaat pesimävarmuusindeksin 2–8. Indeksiä 1 (epätodennäköinen pesintä) käytetään pesimäaikaan erittelemään havainnot, jotka eivät viittaa pesintään. Esimerkiksi muuttomatkallaan etelärannikolla pysähtyvästä suokukosta ei siis voi laskea havaintoa atlassarjaan, koska havainnon oikea indeksi on 1.

Mikäli olet epävarma pesimävarmuusindeksin käytöstä, voit kysyä apua oman yhdistyksesi atlasvastaavalta tai atlaskoordinaattoreilta (lintuatlas(AT)luomus.fi). Apua voi kysellä myös haasteen Facebook-ryhmässä “100 lintulajia”.

 

Havaintojen kirjaaminen

Havainnoista on apua atlakselle vain, jos kirjaat ne sinne. Muista siis kirjata kaikki pesintään viittaavat havaintosi haasteen tulospalvelun lisäksi atlakseen. BirdLife suosittelee kirjaamaan atlashavainnot Tiira-lintutietopalveluun muiden havaintojen tapaan – tutustu ohjeeseen. Näin havainnot päätyvät alueellisten lintuyhdistysten havaintoarkistoon sen lisäksi, että ne ovat mukana lintuatlaksessa. Havaintoja voi ilmoittaa atlakseen myös Luomuksen järjestelmistä.

Atlashavainnot tallennetaan Tiiraan muiden lintuhavaintojen tapaan. Jotta havainto on atlashavainto, siihen on valittava pesimävarmuusindeksi. Kaikki pesimävarmuusindeksillä vuosina 2022–2025 varustetut havainnot tulevat mukaan lintuatlakseen. Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa!

Huomioithan, että atlakseen voi kirjata vain lajilleen määritettyjä havaintoja. Toisin kuin haasteen muissa sarjoissa, esimerkiksi havainto lajilleen määrittämättömästä käpylintulajista ei tuota tähän sarjaan lajia.