Sepelkyyhkyn pesinnät kesken metsästyksen alkaessa

Aikuinen ja nuori sepelkyyhky. Kuva: Pertti Rasp.
Sepelkyyhkyn metsästys alkaa jo 10.8., mikä on liian aikaisin. Sepelkyyhkyllä on varsin yleisesti poikasia pesissä ruokittavana vielä syyskuun alussa, sillä laji voi pesiä jopa kolme kertaa kesän aikana. Sepelkyyhkyn pitkään syyskuulle jatkuva pesimäkausi on huomioitava metsästysajoissa ja -käytännöissä.

 

Sepelkyyhkyn pesimäkausi kestää syyskuulle asti

Metsästyksen alkaminen kesken pesimäkauden on tiedetty vuosikymmenten ajan. Mikäli emo ammutaan, jää pesässä olevien poikasten ruokkiminen yhden emon tehtäväksi. Työmäärä voi olla yhdelle emolle liian suuri, ja pesintä voi epäonnistua. Mikäli kumpikin emoista menehtyy, poikaset kituvat pesässä kuoliaiksi.

Metsästystä on ohjeistettu kohdistamaan parveutuneisiin lintuihin, joiden on väitetty olevan nuoria ja pesintänsä jälkeen parveen liittyneitä aikuisia. Myös pesivät linnut ruokailevat samoissa parvissa, sillä kokeneet aikuiset linnut hakevat lajikumppaneista suojaa. Pesivien lintujen erottaminen parven muista aikuisista linnuista on mahdotonta.

Syyskuun puoliväliin mennessä lähes kaikki aikuiset linnut ovat lopettaneet pesintänsä, jolloin riski pesivän linnun tappamiselle on jo hyvin pieni.  Sepelkyyhkyn metsästyksen  haitallista vaikutusta pesinnöille voidaan tehokkaimmin välttää siirtämällä sepelkyyhkyn metsästys alkamaan myöhemmin – esimerkiksi 10.9. Sepelkyyhkyn syysmuutto Suomesta ajoittuu tyypillisesti vasta syys–lokakuun vaihteeseen, joten metsästysaikaa jää vielä useita viikkoja.

 

Sepelkyyhkyn metsästys kohdistettava nuoriin lintuihin

Metsästäminen ilman todennäköisiä haittavaikutuksia sepelkyyhkyjen pesinnälle kesken pesimäkauden on mahdollista ainoastaan nuoria yksilöitä metsästämällä. Nuoret sepelkyyhkyt ovat suhteellisen helposti erotettavissa aikuisista linnuista valkoisen kaulalaikun puuttumisen avulla. Nopeissa metsästystilanteissa iänmääritys on kuitenkin vaikeaa, minkä vuoksi sepelkyyhkyn metsästyksessä tarvitaan malttia ja monenlaista osaamista, jotta valikointi onnistuu.

Yksi vaihtoehto nykytilanteen parantamiseksi on kehittää metsästyslainsäädäntöä siten, että vain nuorten lintujen metsästys sallitaan ensimmäisen metsästyskuukauden aikana.

 

Sepelkyyhkyn muuttoaikataulu Sepelkyyhkyn syysmuuton huippu ajoittuu syyskuun lopulle ja lokakuun alkuun.