Pihabongaus 2019

Harmaapäätikka. Kuva: Micha Fager.

 

Neljännentoista kerran järjestettyyn Pihabongaukseen osallistuttiin jälleen ennätyksellisellä innolla: osallistuvia pihoja oli jo liki 16 000 ja osallistujia mukana kaikkiaan yli 24 000! Vain neljästä Suomen kaikkiaan 311 kunnasta ei löytynyt yhtään pihabongaajaa.

Pakkasta

Tällä kertaa pihabongausta luonnehti varsin hyinen sää: koko maassa lämpötila oli reilusti pakkasella ja Pohjois-Suomessa mitattiin paikoin jopa selvästi alle 30 pakkasasteen lämpötiloja. Tällä lienee ollut positiivinen vaikutus monien lajien yksilömääriin: kylmä sää yleensä kasaa linnut hyvin ruokinnoille. Toisaalta kylmä jakso on varmasti karsinut joukosta kaikkein eksoottisimmat satunnaistalvehtijat, mikä voi osaltaan selittää kokonaislajimäärän (95) pudotusta kymmenellä viimevuotisesta.

Talitiainen runsain, pikkuvarpusen ja harmaapäätikan yleistyminen jatkuu

Runsaslukuisin ja myös useimmilla pihoilla havaittu laji oli totutusti talitiainen. Isoina parvina usein esiintyvä keltasirkku oli runsaudessa kakkosijalla, vaikka havaittiin vain reilulla kolmanneksella pihoista. Sinitiainen oli puolestaan selkeänä kakkosena yleisyydessä ja kolmanneksi runsain laji, hyvin lähellä parasta esiintymistään.

Varsinaisia suurharvinaisuuksia ei tänä vuonna havaittu, mutta talvisiin olosuhteisiin nähden ainoa Pihabongaukselle uusi lintulaji voi tuntua hiukan yllättävältä – Kittilässä lokakuusta asti majaillut haarapääsky viettää kuitenkin talveaan mukavasti navetan suojissa. Ennätysmäisen runsaina puolestaan esiintyivät tasaisesti runsastuneet pikkuvarpunen ja harmaapäätikka sekä pyrstötiainen, joka on yhä enemmän oppinut hyödyntämään ruokintojen antimia. Toinen ruokintojen uudistulokas, puukiipijä, oli niinikään lähellä lajin runsaimpia lukemia.

Marjalinnut vähissä – varislinnut taantuvat

Niukka pihlajanmarjasato näkyi erittäin selvästi marjoja hyödyntävien lajien yksilömäärissä: mustarastaan yksilömäärä putosi 30 prosenttia ja samalla lajin havainneiden pihojen osuus putosi puolesta kolmannekseen. Pihlajanmarjoista vielä riippuvaisempien räkättirastaan määrä putosi 89 prosenttia ja tilhen peräti 97 prosenttia edellistalvesta. Pihabongauksen historian niukimmat lukemat kirjattiin puolestaan muun muassa varikselle ja harakalle (havaittiin silti noin puolella pihoista), ja myös korpin tulos oli yksi historian alhaisimmista. Varislintujen vähenemiseen lienee vaikuttanut etenkin kaatopaikkojen sekä maaseutuympäristön siistiytyminen ja sitä kautta ravinnon väheneminen. Fasaanin vähenevälle suuntaukselle ja tämän talven ennätyksellisen alhaiselle tulokselle on vaikeampi keksiä selkeää syytä, mutta vähälukuisemmista pihalajeista sinisorsan, kalalokin, telkän ja kyhmyjoutsenen vähyyteen lienee vaikuttanut kylmä sää ja sulapaikkojen puute.

Tulokset taulukkona

Taulukossa on esitetty 56 Pihabongauksen runsainta lajia, yksilömääränä sataa pihaa kohti. Ero keskiarvoon kertoo, kuinka monta prosenttia enemmän tai vähemmän lajia havaittiin vuosien 2006–2018 pihakohtaiseen keskiarvoon verrattuna. Kannanmuutos on laskettu vertaamalla vuosien 2017–2019 keskimääräistä pihakohtaista yksilömäärää vuosien 2007–2009 keskiarvoon.

Voit etsiä lajeja hakukentän avulla ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita.

lajirunsaus 2019ero keskiarvoon %kannanmuutos
talitiainen848.15-5
keltasirkku693.7-5-31
sinitiainen465.5107
viherpeippo166.4-52-67
pikkuvarpunen4046095
urpiainen116-53-27
varpunen142.2-32-53
naakka172.3-1513
harakka131.1-26-19
punatulkku153.3-227
tilhi3.7-97-37
hömötiainen88.6-20-22
varis71.1-36-27
närhi88.32415
mustarastas75.6957
käpytikka66.4158
kesykyyhky41-16-23
kuusitiainen45.3-110
töyhtötiainen22.5-24-10
vihervarpunen7.7-74-78
sinisorsa12.7-57-48
räkättirastas1.2-96-74
fasaani16.1-34-33
pyrstötiainen39.1120121
korppi11.3-2910
harmaalokki9.4-41-81
tikli22.170379
teeri4.8-55-69
järripeippo2.8-64877
peippo10.245123
harmaapäätikka12.193200
peltopyy2.7-54-75
puukiipijä8.55981
varpushaukka3.8-3-23
alli0-10040
isokoskelo0.4-89-80
telkkä0.6-78-43
lapintiainen2-20-42
kuukkeli1.9-11-35
tukkasotka0.2-92-86
kalalokki0.3-81-71
tundraurpiainen1.1-31-53
pikkukäpylintu0.8-49-59
palokärki0.6-57-33
taviokuurna0.1-91-27
hippiäinen0.5-61-50
pähkinähakki0.90-4
pikkutikka0.7-31-38
merikotka0.8-1547
merilokki0.5-42-60
kyhmyjoutsen0.1-84-71
laulujoutsen0.4-48-64
turkinkyyhky0.4-49-45
kanahaukka0.6-17-17
pähkinänakkeli0.70-30
merimetso0-99-92
punarinta0.96774

Lisää tuloksia:

Alueellisia tuloksia

Taulukossa on esitetty tulokset 43 lajin osalta eri osissa Suomea. Runsaus 2019 kertoo, kuinka monta yksilöä kutakin lajia havaittiin vuonna 2019 sataa pihaa kohden. Ero keskiarvoon kertoo, kuinka monta prosenttia enemmän tai vähemmän lajia havaittiin vuosien 2006–2018 pihakohtaiseen keskiarvoon verrattuna. Kannanmuutos on laskettu vertaamalla vuosien 2017–2019 keskimääräistä pihakohtaista yksilömäärää vuosien 2007–2009 keskiarvoon.

Voit etsiä lajeja tai aluetta hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen”, tulee hakutulokseksi kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta) ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita.

taksonialuerunsaus 2019ero keskiarvoonkannanmuutos
FasaaniEtelärannikko6.9-34-39
FasaaniItä-Suomi1.5-32-12
fasaaniLänsirannikko11.7-24-30
fasaaniPohjois-Suomi3.813105
fasaaniSisä-Suomi8.3-23-18
harakkaEtelärannikko52.5-13-19
harakkaItä-Suomi46.8-21-14
harakkaLänsirannikko58.5-11-12
harakkaPohjois-Suomi55.8-13-7
harakkaSisä-Suomi52.3-17-13
harmaapäätikkaEtelärannikko7.74072
HarmaapäätikkaItä-Suomi19.4117313
HarmaapäätikkaLänsirannikko3.5152394
harmaapäätikkaPohjois-Suomi3.773103
HarmaapäätikkaSisä-Suomi1375238
hömötiainenEtelärannikko16.4-21-20
hömötiainenItä-Suomi51.1-2-10
hömötiainenLänsirannikko33.3-5-6
hömötiainenPohjois-Suomi45-16-16
hömötiainenSisä-Suomi37.2-11-14
järripeippoEtelärannikko2-28263
järripeippoItä-Suomi0.4-4334
JärripeippoLänsirannikko1.8-19139
JärripeippoPohjois-Suomi0.61810
JärripeippoSisä-Suomi0.5-71381
keltasirkkuEtelärannikko34.41-20
keltasirkkuItä-Suomi42-8-22
keltasirkkuLänsirannikko58.3-1-24
keltasirkkuPohjois-Suomi24.5-7-2
keltasirkkuSisä-Suomi37.7-13-30
kesykyyhkyEtelärannikko5.6-21-34
kesykyyhkyItä-Suomi4.6-27-24
kesykyyhkyLänsirannikko7.220
kesykyyhkyPohjois-Suomi3.8-18-11
KesykyyhkySisä-Suomi5.6-23-12
KorppiEtelärannikko6.2-2115
KorppiItä-Suomi5.6-3326
korppiLänsirannikko4.1-2816
korppiPohjois-Suomi3.5-41-1
KorppiSisä-Suomi5-2730
KuukkeliItä-Suomi0.1-51
KuukkeliPohjois-Suomi5.1-11-33
kuusitiainenEtelärannikko25.5-114
kuusitiainenItä-Suomi1864
kuusitiainenLänsirannikko22.228
kuusitiainenPohjois-Suomi5-240
kuusitiainenSisä-Suomi28.6413
käpytikkaEtelärannikko43.61012
käpytikkaItä-Suomi58.3167
käpytikkaLänsirannikko50.5278
käpytikkaPohjois-Suomi42.711-15
käpytikkaSisä-Suomi4998
LapintiainenPohjois-Suomi5.7-17-34
mustarastasEtelärannikko59.8217
mustarastasItä-Suomi12.3-6142
mustarastasLänsirannikko24.3165
mustarastasPohjois-Suomi2.2-36195
mustarastasSisä-Suomi28.11678
NaakkaEtelärannikko16.613
NaakkaItä-Suomi6.61591
naakkaLänsirannikko18.4-1115
NaakkaPohjois-Suomi4.8998
naakkaSisä-Suomi15.9-226
närhiEtelärannikko35.24121
närhiItä-Suomi49.188
närhiLänsirannikko30.51419
närhiPohjois-Suomi31.3-36
närhiSisä-Suomi41.21918
PalokärkiEtelärannikko1-48-35
palokärkiItä-Suomi0.5-61-27
palokärkiLänsirannikko0.7-33-31
palokärkiPohjois-Suomi0.2-49-35
PalokärkiSisä-Suomi0.4-71-30
PeippoEtelärannikko7.84973
PeippoItä-Suomi3642
PeippoLänsirannikko2.8-234
peippoPohjois-Suomi2.22654
peippoSisä-Suomi2.1-1821
peltopyyLänsirannikko1-59-72
pikkukäpylintuEtelärannikko0.1-67-75
pikkukäpylintuItä-Suomi0.1-77-82
pikkukäpylintuLänsirannikko0.65-50
pikkukäpylintuPohjois-Suomi0.4-45-46
pikkukäpylintuSisä-Suomi0-95-73
pikkutikkaEtelärannikko0.6-36-31
pikkutikkaItä-Suomi0.5-44-52
pikkutikkaLänsirannikko0.3-54-44
PikkutikkaPohjois-Suomi0.4-43-71
pikkutikkaSisä-Suomi0.8-14-35
pikkuvarpunenEtelärannikko41.53270
pikkuvarpunenItä-Suomi33.23833
pikkuvarpunenLänsirannikko51.62756
pikkuvarpunenPohjois-Suomi27.665191
pikkuvarpunenSisä-Suomi41.53670
punarintaEtelärannikko2.210780
punatulkkuEtelärannikko29.91335
punatulkkuItä-Suomi28.8-21-9
punatulkkuLänsirannikko32.91135
punatulkkuPohjois-Suomi32.8-8-1
punatulkkuSisä-Suomi28.7-933
PuukiipijäEtelärannikko8.65375
PuukiipijäItä-Suomi7.77373
PuukiipijäLänsirannikko4.3196
PuukiipijäPohjois-Suomi1.4-2431
PuukiipijäSisä-Suomi10.37080
PyrstötiainenEtelärannikko5.911064
PyrstötiainenItä-Suomi7.9141250
PyrstötiainenLänsirannikko3.6164194
PyrstötiainenPohjois-Suomi183
PyrstötiainenSisä-Suomi10.898136
pähkinänakkeliEtelärannikko0.42412
PähkinänakkeliItä-Suomi1.819-19
PähkinänakkeliLänsirannikko0.2-60-82
pähkinänakkeliPohjois-Suomi0.2-76-91
pähkinänakkeliSisä-Suomi0.417-23
räkättirastasEtelärannikko1.6-46-53
RäkättirastasItä-Suomi0.1-96-27
RäkättirastasLänsirannikko0.6-76-43
räkättirastasPohjois-Suomi0.2-9418
RäkättirastasSisä-Suomi0.5-80-35
sinisorsaEtelärannikko0.5-56-57
sinisorsaItä-Suomi0.1-63
sinisorsaLänsirannikko0.3-53-50
sinisorsaPohjois-Suomi0.1-84-55
sinisorsaSisä-Suomi0.3-57-18
sinitiainenEtelärannikko82.2-21
sinitiainenItä-Suomi85.110
sinitiainenLänsirannikko84.924
sinitiainenPohjois-Suomi71.616
sinitiainenSisä-Suomi85.201
talitiainenEtelärannikko9600
talitiainenItä-Suomi97.100
talitiainenLänsirannikko96.711
talitiainenPohjois-Suomi95.50-1
talitiainenSisä-Suomi95.900
TikliEtelärannikko7.272275
tikliItä-Suomi0.6-2-9
tikliLänsirannikko3.177160
TikliPohjois-Suomi0.250
TikliSisä-Suomi3.343190
tilhiEtelärannikko0.4-82-40
tilhiItä-Suomi0.2-96-52
TilhiLänsirannikko0.3-92-62
TilhiPohjois-Suomi0.2-98-39
TilhiSisä-Suomi0.5-88-45
TundraurpiainenEtelärannikko0.33-48
tundraurpiainenItä-Suomi0.6-11-54
tundraurpiainenLänsirannikko0.7-2027
tundraurpiainenPohjois-Suomi1.3-48-77
tundraurpiainenSisä-Suomi0.3-36-32
turkinkyyhkyEtelärannikko0.242
turkinkyyhkyLänsirannikko0.5-50-63
turkinkyyhkyPohjois-Suomi0.4-17-30
turkinkyyhkySisä-Suomi0-75
töyhtötiainenEtelärannikko7.8-34-34
töyhtötiainenItä-Suomi17.2-53
töyhtötiainenLänsirannikko12.3-139
töyhtötiainenPohjois-Suomi6.4-1311
töyhtötiainenSisä-Suomi15-21-11
urpiainenEtelärannikko14.2-3-22
urpiainenItä-Suomi11.9-47-52
UrpiainenLänsirannikko16.5-26-29
UrpiainenPohjois-Suomi14.3-48-58
urpiainenSisä-Suomi12-41-14
valkoselkätikkaEtelärannikko0.3131
ValkoselkätikkaItä-Suomi1.214119
valkoselkätikkaSisä-Suomi0.3109
varisEtelärannikko28.3-26-25
varisItä-Suomi12.8-39-22
varisLänsirannikko24-27-19
varisPohjois-Suomi13.7-28-11
varisSisä-Suomi22.3-29-16
varpunenEtelärannikko22.8-16-29
varpunenItä-Suomi13.6-28-46
varpunenLänsirannikko25.2-22-45
varpunenPohjois-Suomi17.8-32-45
varpunenSisä-Suomi14.8-33-47
VarpushaukkaEtelärannikko4-13-40
VarpushaukkaItä-Suomi3.92813
VarpushaukkaLänsirannikko4.7-13-18
varpushaukkaPohjois-Suomi1.91623
VarpushaukkaSisä-Suomi3.62-10
varpuspöllöEtelärannikko0.2-56-52
VarpuspöllöItä-Suomi1.25577
varpuspöllöLänsirannikko0.2-51-58
VarpuspöllöPohjois-Suomi0.4-3733
varpuspöllöSisä-Suomi0.7230
viherpeippoEtelärannikko27.1-30-47
viherpeippoItä-Suomi22.2-34-47
viherpeippoLänsirannikko27.3-33-46
viherpeippoPohjois-Suomi16.9-44-44
viherpeippoSisä-Suomi27.5-31-43
vihervarpunenEtelärannikko2.7-59-69
vihervarpunenItä-Suomi0.8-72-82
VihervarpunenLänsirannikko1.5-67-83
VihervarpunenPohjois-Suomi0.2-84-69
VihervarpunenSisä-Suomi1.1-78-78