Lait ja vaikuttaminen

Peltosirkku. Kuva: Micha Fager

BirdLife toimii lintujen suojelun edistämiseksi. Me teemme lintujen hyvinvointia edistäviä aloitteita. Osallistumme työryhmiin ja pyrimme tapaamisin, kommentein ja lausunnoin varmistamaan, että luonnosta huolehtiminen muistetaan päätöksenteossa. Tärkeä osa BirdLife -yhteisön toimintaa on lakien ja kansainvälisten luonnon- ja lintujen suojelua koskevien lakien noudattamisen valvonta. Tarvittaessa BirdLife tekee oikeusistuimiin valituksia luonnon puolesta.

Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii selvästi nykyistä suurempaa panostusta perinteiseen luonnonsuojeluun sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikessa päätöksenteossa.