Suomessa havaitut lintulajit

Suomessa on 31.12.2017 mennessä tavattu hyväksytysti 478 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia (Rariteettikomitean kategoriat A, B ja C). Suomelle uudet lajit otetaan mukaan vasta sitten, kun harvinaisuushavainnot tarkistava BirdLife Suomen rariteettikomitea on havainnon käsitellyt ja hyväksynyt.

Tarha- tai häkkikarkulaislistassa (kategoriat D ja E), 35 lajia, ovat mukana kaikki D-kategorian lajit sekä E-kategorian lajeista ne, jotka joko RK tai ARK tarkistaa. Listassa ei siis ole lueteltu kaikkia Suomessa havaittuja karkulaisiksi luokiteltuja lintulajeja, kuten yleisiä häkkilintuja.

 

Lajilistojen tieteelliset nimet sekä systemaattinen järjestys perustuvat Association of European Records and Rarities Committees -järjestön taksonomisen komitean (TAC) elokuussa 2015 julkaistuun raporttiin (AERC TAC’s Taxonomic Recommendations).

Suomenkielisissä nimissä seurataan BirdLife Suomen nimistötoimikunnan verkkosivuilla olevaa nimistöä (Högmander, H., Björklund, H., Hintikka, J., Lokki, J., Södersved, J. & Velmala, W. 2018: Maailman lintulajien suomenkieliset nimet).

Ruotsinkielinen nimistö noudattaa pääosin Sveriges Ornitologiska Föreningen (SOF) asettaman nimistökomitean esitystä.