Suomessa havaitut lintulajit

Suomessa on 31.12.2023 mennessä havaittu hyväksytysti 489 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia (rariteettikomitean kategoriat* A, B ja C). Suomelle uudet lajit otetaan mukaan vasta sitten, kun harvinaisuushavainnot tarkistava BirdLife Suomen rariteettikomitea on havainnon käsitellyt ja hyväksynyt.

Alkuperältään epävarmojen sekä tarha- tai häkkikarkulaisten listassa (kategoriat* D ja E; 33 lajia) ovat mukana kaikki D-kategorian lajit sekä E-kategorian lajeista ne, jotka joko rariteettikomitea (RK) tai alueellinen harvinaisuustoimikunta (ARK) tarkastaa. Listassa ei siis ole lueteltu kaikkia Suomessa havaittuja karkulaisiksi luokiteltuja lintulajeja, kuten yleisiä häkkilintuja.

 

* Rariteettikomitean käyttämä kategorialuokittelu:

  1. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena ainakin kerran vuoden 1949 jälkeen
  2. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena vain vuosien 1800 ja 1949 välillä
  3. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista yksilöistä on maahan syntynyt elinvoimainen populaatio tai yksilöt ovat peräisin toisen maan tällaisesta populaatiosta
  4. Laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen (jolloin se sijoitetaan kategoriaan A) tai lähes varmasti karkulainen (kategoria E)
  5. Varma tai lähes varma tarha- tai häkkikarkulainen

 

Lajilistojen tieteelliset nimet sekä systemaattinen järjestys perustuvat Association of European Records and Rarities Committees -järjestön taksonomisen komitean (TAC) elokuussa 2015 julkaistuun raporttiin (AERC TAC’s Taxonomic Recommendations).

Suomenkielisissä nimissä seurataan BirdLife Suomen nimistötoimikunnan verkkosivuilla olevaa nimistöä (Högmander, H., Björklund, H., Hintikka, J., Lokki, J., Södersved, J. & Velmala, W. 2018: Maailman lintulajien suomenkieliset nimet).

Ruotsinkielinen nimistö noudattaa pääosin Ruotsin BirdLifen asettaman nimistökomitean esitystä.