Joutsenbongaus

Laulujoutsen. Kuva: Jyrki Mäkelä

Syksyisessä Joutsenbongauksessa selvitetään Suomessa syysmuutolla levähtävien joutsenten lukumäärä ja kerätään tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista.

Joutsenbongaus on järjestetty vuosina 2012–2014 ja 2017. Vuonna 2014 laulujoutsen oli myös BirdLife Suomen vuoden lintu, ja lajista pyrittiin kokoamaan myös pesimäaikaisia havaintoja. Vuonna 2017 havaintoja kansallislinnustamme kerättiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Seuraavan kerran Joutsenbongaus järjestetään 29.–30.10.2022.

Luonnonsuojelun menestystarina

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Sen kannanmuutokset ja vaiheet Suomessa kertovat paljon suomalaisten asenteiden muuttumisesta eläimiin ja luontoon. Kansallislintumme on muutamassa vuosikymmenessä palannut Lapin erämaista koko maan pesimälinnuksi. Laulujoutsen on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina – vielä 1950-luvulla laji oli häviämässä Suomesta, mutta nykyään se on koko maan pesimälintu, jonka pesimäkannaksi BirdLife Suomi arvioi noin 10 000 paria.

Syksyllä joutsenmäärät ovat suurimmillaan, kun menneen kesän poikueet ovat liikkeellä ja Suomeen on alkanut kerääntyä myös Venäjällä pesineitä laulujoutsenia. Joutsenbongauksella saadaan seurantatietoa joutsenkannan kehityksestä ja tärkeistä kerääntymisalueista, jotta joutsenen hyvinvointi pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.

Sähköjohdot vaarana

Laulujoutsenia kuolee runsaasti sähköjohtotörmäyksissä: useampi kuin joka toinen raportoitu kuollut laulujoutsen on kuollut sähköjohtotörmäykseen. Joutsenbongauksen tärkeänä tavoitteena onkin hankkia tietoa joutsenten lentoreittien riskeistä kokoamalla havaintoja paikoista, joissa joutsenilla on vaara törmätä sähköjohtoihin. Tällaisilla paikoilla sähköjohtojen maakaapelointi on paras ratkaisu, mutta törmäyksiä voidaan vähentää myös johtoihin asetettavilla huomiopalloilla, joiden ansiosta joutsenet havaitsevat johdot.

Joutsenbongauksen osallistujilta toivotaan havaintoja joutsenille mahdollisesti vaarallisista sähköjohdoista, joita voi olla esimerkiksi vesistöjen lähellä tai peltoaukeilla. BirdLife Suomen tavoitteena on, että riskipaikoille asennetaan lintupalloja, jotta joutsenet ja muut linnut havaitsevat johdot ja törmäysten määrä vähenee.