Fågelskådningsdagen ute på gården

Kuva: Pekka Holmström

Ha en skön dag ute på gården i fågelskådandets tecken

På grund av undantagsförhållanden som coronaepidemin förorsakat inhiberades föregående vår Tornens kamp (Tornien taisto). I stället ordnades den lekfulla Gårdsplanernas kamp i vilken vem som helst kunde ta del i, ensam eller tillsammans med övriga som delar ett och samma hushåll. I evenemanget deltog över 4 600 personer på över 3 000 gårdsplan. Evenemanget uppskattades och önskemål om att den skall ordnas på nytt framfördes.

På basen av inkommen feedback utvecklades gårdsplansevenemanget vidare, och i fjol ordnades det under namnet Fågelskådningsdagen ute på gården. Likadant som förra året räknades antalet arter som observerats på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan. Observationsområdet var utvidgats till en cirkel vars radie är 100 meter, och observationstiden förlängdes från klockan fem på morgonen till klockan 17:00. Man var inte tvungen att utnyttja hela tiden fullt ut för enbart fågelskådning, utan man kunde delta enligt vad som passade bäst för envar – exempelvis med sporadiska fågelobservationer i samband med trädgårdsarbetet.

Fågelskådningsdagen ute på gården är ingen tävling, utan syftet med evenemanget är att njuta av närnaturen och ha en trevlig fågeldag utan att åka bort. I år ordnades det lördagen 7.5.

Resultatsidor

Suomeksi (Bongaa päivä pihalla)

 

Stöd för deltagande

 

Regler

 • Avsikt och andan
  I evenemanget Fågelskådningsdagen ute på gården räknas antalet fåglar som observeras och artbestäms i hemknutarna. Evenemanget riktar sig till alla fågelintresserade och är inte en tävling. Avsikten är att ha en trevlig vårdag, ge en uppskattning till närnaturen och se på fåglar.
 • Tidpunkten för evenemanget
  Fågelskådningsdagen ute på gården ordnas lördagen 7.5.2021, kl. 0–24. Tiden som används för fågelobservationer är fritt enligt vad som passar en själv. Man behöver inte utnyttja den tid som evenemanget pågår fullt ut.
 • Deltagare och anmälan
  Man kan delta i evenemanget ensam eller som en grupp. Antalet deltagare är inte begränsat. Deltagandet är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.
 • Evenemangsområdet
  Man får beakta arter som man har sett eller hört inom en radie på 100 meter från hemmet (byggnaden) eller fritidsstugan. Fåglarna som observeras behöver inte befinna sig på det begränsade området, utan även fåglar som befinner sig eller flyger längre bort godkänns.
 • Hur man räknar artantalet
  Utöver artbestämda fåglar får man beakta artgrupper ifall man inte har artbestämd någon fågel från dessa (exempel gåsart ifall man inte sett någon artbestämd gås). Fåglar i fångenskap, tamfåglar, eller fjäderfän är inte godkända. Bandspelare, lockpipor eller andra tekniska hjälpmedel får inte användas. Det räcker att endast en av deltagarna gör artbestämningen.
 • Anmälan av resultaten
  Resultaten anmäls via ett webbformulär senast måndagen 9.5.
 • Publicering av resultaten
  Evenemangets resultat publiceras på resultatsidan som uppdateras.
 • Priser
  Bland alla deltagare utlottas bokpriser.

 

Dela gärna bilder och känslor på sociala media: använd hashtag #BongaaPäiväPihalla