Fågelskådningsdagen ute på gården

Kuva: Pekka Holmström

Ha en skön dag ute på gården i fågelskådandets tecken

Under evenemanget Fågelskådningsdagen ute på gården räknas antalet arter som observeras på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan under en vårdag. Syftet med evenemanget är att njuta av närnaturen och ha en trevlig fågeldag utan att åka bort. Är 2024 arrangerades evenemanget den 4–5 maj.

Detta är ingen tävling, även om evenemanget har regler (se längst ner på denna sida). Observationsområdet sträcker sig till en radie av 100 meter från bostaden eller stugan, men fåglar som kan ses eller höras längre bort kan också räknas.

 

Delta i evenemanget

 

Priser

Bland alla deltagare lottades ut följande priser (se vinnare):

 

Bakgrunden i coronaepidemin

På grund av undantagsförhållanden som coronaepidemin förorsakat inhiberades Tornens kamp (Tornien taisto) år 2020. I stället ordnades den lekfulla Gårdsplanernas kamp i vilken vem som helst kunde delta, ensam eller tillsammans med övriga som delar ett och samma hushåll. I evenemanget deltog över 4 600 personer på över 3 000 gårdsplaner.

På basen av inkommen feedback utvecklades gårdsplansevenemanget vidare, och 2021 ordnades det under namnet Fågelskådningsdagen ute på gården. Likadant som förra året räknades antalet arter som observerats på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan. Observationsområdet var utvidgats till en cirkel vars radie är 100 meter, och observationstiden förlängdes från klockan fem på morgonen till klockan 17:00. Man var inte tvungen att utnyttja hela tiden fullt ut för enbart fågelskådning, utan man kunde delta enligt vad som passade bäst för envar – exempelvis med sporadiska fågelobservationer i samband med trädgårdsarbetet.

År 2022 ordnades evenemanget lördagen 7.5. under hela dygnet och fr.o.m. år 2023 under föörsta veckoslutet i maj antingen lördagen eller söndagen.

 

Tidigare resultat

Tidigare resultat finns på finska: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

 

Regler

 • Avsikt och andan
  I evenemanget Fågelskådningsdagen ute på gården räknas antalet fåglar som observeras och artbestäms i hemknutarna. Evenemanget riktar sig till alla fågelintresserade och är inte en tävling. Avsikten är att ha en trevlig vårdag, ge en uppskattning till närnaturen och se på fåglar.
 • Tidpunkten för evenemanget
  Fågelskådningsdagen ute på gården ordnas 2024 antingen lördagen 4.5 eller söndagen 5.5, kl. 0–24. Tiden som används för fågelobservationer är fritt enligt vad som passar en själv. Man behöver inte utnyttja den tid som evenemanget pågår fullt ut.
 • Deltagare och anmälan
  Man kan delta i evenemanget ensam eller som en grupp. Antalet deltagare är inte begränsat. Deltagandet är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.
 • Evenemangsområdet
  Man får beakta arter som man har sett eller hört inom en radie på 100 meter från hemmet (byggnaden) eller fritidsstugan. Fåglarna som observeras behöver inte befinna sig på det begränsade området, utan även fåglar som befinner sig eller flyger längre bort godkänns.
 • Hur man räknar artantalet
  Utöver artbestämda fåglar får man beakta artgrupper ifall man inte har artbestämd någon fågel från dessa (exempel gåsart ifall man inte sett någon artbestämd gås). Fåglar i fångenskap, tamfåglar, eller fjäderfän är inte godkända. Bandspelare, lockpipor eller andra tekniska hjälpmedel får inte användas. Det räcker att endast en av deltagarna gör artbestämningen.
 • Anmälan av resultaten
  Resultaten anmäls via ett webbformulär
 • Publicering av resultaten
  Evenemangets resultat publiceras på resultatsidan som uppdateras.
 • Priser
  Bland alla deltagare utlottas priser.