Fågelskådningsdagen ute på gården

Kuva: Pekka Holmström

Ha en skön dag ute på gården i fågelskådandets tecken

Under evenemanget Fågelskådningsdagen ute på gården räknas antalet arter som observeras på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan under en vårdag. Syftet med evenemanget är att njuta av närnaturen och ha en trevlig fågeldag utan att åka bort. I år arrangeras evenemanget den 6–7 maj.

Detta är ingen tävling, även om evenemanget har regler (de kommer att publiceras senare längst ner på denna sida). Observationsområdet sträcker sig till en radie av 100 meter från bostaden eller stugan, men fåglar som kan ses eller höras längre bort kan också räknas. Du kan välja om du vill delta på lördag 6.5. eller söndag 7.5. Observationstiden är hela dygnet kl. 00–24, men du behöver naturligtvis inte använda hela tiden. Vad kan man hitta på gården eller i dess omedelbara närhet?

Bakgrunden i coronaepidemin

På grund av undantagsförhållanden som coronaepidemin förorsakat inhiberades Tornens kamp (Tornien taisto) år 2020. I stället ordnades den lekfulla Gårdsplanernas kamp i vilken vem som helst kunde delta, ensam eller tillsammans med övriga som delar ett och samma hushåll. I evenemanget deltog över 4 600 personer på över 3 000 gårdsplaner. Evenemanget uppskattades och det inkom önskemål om att det skall ordnas på nytt i framtiden.

På basen av inkommen feedback utvecklades gårdsplansevenemanget vidare, och 2021 ordnades det under namnet Fågelskådningsdagen ute på gården. Likadant som förra året räknades antalet arter som observerats på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan. Observationsområdet var utvidgats till en cirkel vars radie är 100 meter, och observationstiden förlängdes från klockan fem på morgonen till klockan 17:00. Man var inte tvungen att utnyttja hela tiden fullt ut för enbart fågelskådning, utan man kunde delta enligt vad som passade bäst för envar – exempelvis med sporadiska fågelobservationer i samband med trädgårdsarbetet. I fjol ordnades det lördagen 7.5. under hela dygnet.


Suomeksi (Bongaa päivä pihalla)