Lajien suojelu

Heinäkurppa, kuva: Markus Varesvuo

BirdLife toimii äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan suojelemiseksi. Kuva: Markus Varesvuo

Lajien suojelun pohjana on tieto lintulajin kannankehityksestä ja lajia uhkaavista tekijöistä. BirdLife Suomi jäsenyhdistyksineen seuraa erityisesti uhanalaisten ja harvalukuisten lajien tilaa ja toimii vähentyneiden lajien suojelutilanteen parantamiseksi.

Tutustu esimerkiksi heinäkurpan suojeluhankkeeseemme.

Uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan jo kolmasosa Suomen linnuista on uhanalaisia. Erityisen huonosti menee kosteikkojen linnuilla, kuten monilla vesilinnuilla ja kahlaajilla. Suomen kosteikkojen tilan parantaminen on BirdLifen tärkeimpiä tavoitteita.

Vaikka valtaosa uhanalaisista linnuista on rauhoitettuja, niiden elinympäristöillä ei usein ole lainsuojaa. Monen lajin kannasta valtaosa elää suojelualueiden ulkopuolella. BirdLife toimii, jotta esimerkiksi romahdusmaisesti vähentyneiden peltosirkun ja hömötiaisen elinvaatimukset otettaisiin paremmin huomioon maa- ja metsätaloudessa.

Suuri osuus useiden lintulajien Euroopan ja EU:n kannoista pesii Suomessa. Siksi meillä on myös merkittävä kansainvälinen vastuu lintujen suojelussa. Suomessa pesivistä lajeista yhdeksän on arvioitu maailmanlaajuisesti ja 17 Euroopassa uhanalaisiksi.

Lintujen suojelu ei ole vain uhanalaisista lajeista huolehtimista. BirdLife toimii myös silloin, kun lintujen pesimärauha on uhattuna tai kun runsastuvia tai haitallisiksi koettuja lajeja vaaditaan heikoin perustein vähennettäväksi.