Lintuharrastus

Lintuharrastus on kivaa!

Lintuharrastus on mukavaa ja monipuolista. Lintuja voi harrastaa ympäri vuoden niin kaupunkien sykkeessä kuin erämaiden kätköissä – usein vieläpä ihan kotinurkilla. Linnut ovat näkyvä, kuuluva ja määrällisesti runsas eläinryhmä. Linnut ovatkin suosituin luontoharrastuksen kohde.

Yhdessä on hauskempaa!

Yksinkin voi harrastaa, mutta yhdessä olemme enemmän. Järjestötoiminnalla on keskeinen sija lintuharrastuksessa. BirdLife Suomi ja sen jäsenyhdistykset toimivat paikallisesti ja valtakunnan tasolla: Pihabongaus tai yleisöretki lintujärvelle voi olla portti lintujen maailmaan. Lintuharrastuksen siivellä saa uusia ystäviä ja upeita hetkiä luonnon parissa. Siinä sivussa myös kasvit, korennot ja muut luonnon elävät alkavat käydä tutummiksi. Ja linturetkellä on yleensä kivaa.

Lintuyhdistyksillä ja lintuharrastajilla on tärkeä rooli lintutiedon kartuttamisessa ja lintujen suojelun edistämisessä. Yhdistykset keräävät lintutietoa alueiltaan. Valtaosa linnustonseurannasta perustuu harrastajien vapaaehtoiseen havainnointiin. Harrastajien tekemien havaintojen perusteella tiedämme varsin tarkkaan, milloin linnut muuttavat tai kuinka lintukannat muuttuvat. Linnut kertovat myös ympäristön tilan muutoksista.