På svenska

Kuva: Mikko Pärssinen

Gårdsplanskrysset är Finlands största naturevenemang. Foto: Mikko Pärssinen

Allmänt om BirdLife Finland

Evenemang och resurser på svenska