Huoltajalle tai opettajalle

Kuva: Jyrki Mäkelä

Huoltaja tai opettaja: tue linnuista kiinnostunutta lasta tai nuorta

Jos lapsi tai nuori on innostunut linnuista, häntä kannattaa tukea! Linnut ovat kiinnostavia, värikkäitä, ja niitä on helppo nähdä vuoden ympäri kaikissa elinympäristöissä, myös kaupungeissa. Lintuharrastus on hauskaa, ulkoilu on terveellistä eikä harrastus tule kalliiksi: kohtuulliset kiikarit ja lintukirjan saa jo satasella, eikä ulkona oleminen maksa mitään.

Lintuharrastuksen kautta lapsi tai nuori kehittää luonnontuntemustaan sekä oppii arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja tervettä ympäristöä. Hän myös tutustuu lähiympäristöönsä, kehittää tarkkaavaisuutta ja kärsivällisyyttä, oppii uusia taitoja (vaikkapa valokuvaamista) sekä tutustuu halutessaan uusiin ihmisiin ja löytää uusia kavereita. Yhdistystoimintaan lähtemällä nuorella on mahdollisuus oppia vastuunkantoa, yhdessä toimimista, hankesuunnittelua ja asioihin vaikuttamista sekä päästä luottamustehtäviin, joista on hyötyä esimerkiksi ansioluettelossa tulevia töitä hakiessa.

BirdLifen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lintu- ja luontoharrastukseen, kannustaa nuoria etenemään harrastuksessaan, ja tarjota kaikenikäisille myönteisiä luontokokemuksia kestävän luontosuhteen kehittymisen pohjaksi.

Vinkkejä huoltajalle:

Vinkkejä opettajalle tai kasvattajalle: