Ansiomerkkien hakeminen

Haku- ja ilmoitusohjeet

Verkkolomakkeella voi:

 • jättää hakemuksen BirdLife Suomen kultaisesta tai hopeisesta ansiomerkistä tai
 • jättää ilmoituksen ja postituspyynnön yhdistyksen BirdLife-ansiomerkistä.

Jätä hakemus/ilmoitus ajoissa. BirdLife Suomen kultaista tai hopeista ansiomerkkiä haettaessa hakemuksille tehdään pyritään tekemään esitarkastus, jotta mahdollisia lisätietoja ehditään pyytää jo ennakkoon, ennen liittohallituksen kokousta.

Aikataulu:

 • Kultainen ja hopeinen merkki: hakemus lähetettävä viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Kokoukset ovat yleensä helmi-, huhti-, loka- ja marras/joulukuussa.
 • Yhdistyksen merkki: ilmoitus lähetettävä viimeistään 6 arkipäivää ennen haluttua saapumispäivää.

Ansiomerkin hinta laskutetaan yhdistykseltä tai muulta aloitteen tekijältä. (Hinnat keväällä 2022: kultainen 39 e, hopeinen 37 e, yhdistyksen merkki 33 e. Hinnat voivat muuttua kustannusten mukaan.) Lisätietoja voi kysyä järjestökoordinaattorilta.

Ansiomerkkien säännöt

Jäljempänä näissä säännöissä käytetään BirdLife Suomi ry:stä nimeä “liitto” ja sen hallituksesta nimeä “liittohallitus”. (Jäsen)yhdistys ja (jäsen)yhdistyksen hallitus viittaavat liiton jäsenyhdistyksiin.

 1. Ansiomerkkien muodoista ja mitoista päättää liittohallitus.
 2. BirdLife Suomen kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä myöntää liittohallitus harkintansa mukaan omasta, jäsenyhdistyksen tai yksityisen luonnollisen henkilön aloitteesta. Ansiomerkkiä haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Ansiomerkkejä ei myönnetä liittohallituksen jäsenille eikä liiton palkatuille työntekijöille.
 3. BirdLife-ansiomerkin myöntää jäsenyhdistyksen hallitus tai liittohallitus oman harkintansa mukaan. Päätös myöntämisestä tuodaan tiedoksi liittohallitukselle.
 4. BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle valtakunnallisesti tai kansainvälisesti erittäin merkittävästä ja yleensä hyvin pitkäaikaisesta, vähintään 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun ja/tai yhdistystoiminnan edistämiseksi.
 5. BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle
  • valtakunnallisesti tai paikallisesti merkittävästä ja yleensä pitkäaikaisesta, vähintään 15 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun ja/tai yhdistystoiminnan hyväksi
  • ulkomaan kansalaiselle, joka on erityisen merkittävällä tavalla avustanut liittoa tai sen jäsenyhdistyksiä kansainvälisten suhteiden kehittämisessä, tai jota liitto muuten haluaa muistaa ansioistaan lintujen harrastuksen, tutkimuksen tai suojelun hyväksi.
 6. BirdLife-ansiomerkki voidaan antaa luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle paikallisesti merkittävästä toiminnasta lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun tai yhdistystoiminnan hyväksi.
 7. Aloitteen tekijältä peritään ansiomerkin valmistushinta. Muista mahdollisista ansiomerkkien kustannuksista vastaa liitto.
 8. Ansiomerkki on saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä sitä voi luovuttaa toiselle. Liitto ylläpitää luetteloa ansiomerkkien saajista.
 9. Kadonneen ansiomerkin tilalle voidaan luovuttaa asianomaiselle uusi, jos hän on osoittanut, että katoaminen on tapahtunut asianomaisen itse aiheuttamatta. Ansiomerkistä peritään silloin valmistushinta ja toimituskulut.

Liittohallitus vahvisti nämä säännöt kokouksessaan Helsingissä 10.10.2023.

Vinkkejä ja taustatietoja

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki:
 • Tarkoitus: liiton korkea-arvoinen tunnustus laajamittaisesta ja valtakunnallisesti tai kansainvälisesti erittäin merkittävästä työstä.
 • Kultainen ansiomerkki on liiton arvokkaimpia huomionosoituksia. Tästä syystä sen myöntämisessä noudatetaan tarkkaa harkintaa, eikä esimerkiksi 25-vuotinen ura yhdistyksen hallituksessa automaattisesti oikeuta kultaiseen ansiomerkkiin.
 • Kultaista ansiomerkkiä myönnettäessä otetaan huomioon ansioituminen sekä lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun että yhdistystoiminnan edistämiseksi. Huomioon otetaan myös toiminnan kesto. Yhdelläkin osa-alueella tai suhteellisen lyhytaikaisesti ansioituminen voi olla riittävää, jos se on erityisen merkittävää.
 • Hakemuksessa on syytä eritellä mahdollisimman tarkkaan, miksi toiminta katsotaan erittäin merkittäväksi.
  • Esimerkki (yksi osa-alue): “Toiminut yli 25 vuotta aktiivisesti petolintujen puolestapuhujana ja petovihan lievittäjänä alueella, ja on maan tunnetuimpia päiväpetolintujen asiantuntijoita. Julkaissut aiheesta kirjan (Kirjan Nimi), kattavan verkkosivuston (www.osoite.fi) sekä kymmeniä lehtiartikkeleita (mm. Iso Sanomalehti, Maakuntalehti, Aluelehti, Aikakauslehti, Linnut-lehti, Yhdistyksen Lehti). Esiintynyt myös lukuisissa televisio-, radio- ja lehtihaastatteluissa, myös yhdistyksen edustajana.”
 • Muiden järjestöjen sekä muiden luonnonharrastuksen, -tutkimuksen ja -suojelun alojen hyväksi tehty työ otetaan huomioon, mutta vain lisäansioina, ei ratkaisevana tekijänä.
 • Jos henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki, hakemuksesta on käytävä ilmi, miten toiminta on jatkunut tämän jälkeen.
BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki:
 • Tarkoitus: valtakunnallisesti tai paikallisesti merkittävästä toiminnasta kiittäminen.
 • Liittohallitus nojaa harkinnassaan kultaista ansiomerkkiä enemmän hakemuksen tekijän arvioon henkilön ansioitumisesta, mutta kunnolliset perustelut tarvitaan joka tapauksessa.
 • Huomioon otetaan ansioituminen sekä lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun että yhdistystoiminnan edistämiseksi. Huomioon otetaan myös toiminnan kesto. Yli 15 vuoden aktiivinen ja monipuolinen toiminta on nyrkkisääntö, mutta yhdelläkin osa-alueella tai suhteellisen lyhytaikaisesti ansioituminen voi olla riittävää, jos se on suhteellisesti erityisen merkittävää.
 • Hakemuksessa on syytä eritellä mahdollisimman tarkkaan, miksi toiminta katsotaan merkittäväksi.
  • Esimerkki: “Toiminut Öllölän Lintutieteellisen Yhdistyksen hallituksessa vuosina 1985–2010, joista vuodet 1995–2000 puheenjohtajana ja vuodet 2001–2010 Yhdistyksen Lehden päätoimittajana. Toiminut tänä aikana erittäin aktiivisesti nostaen yhdistyksen toiminnan uudelle tasolle sekä tapahtumien ja jäsenten määrässä että yhdistyksen medianäkyvyydessä ja julkaisujen laadussa mitattuna. Yhdistyksen Lehti voitti vuonna 2008 maakunnallisen yhdistyslehtikilpailun.”
 • Muiden järjestöjen sekä muiden luonnonharrastuksen, -tutkimuksen ja -suojelun alojen hyväksi tehty työ otetaan huomioon, mutta vain lisäansioina, ei ratkaisevana tekijänä.
BirdLife-ansiomerkki:
 • Tarkoitus: tarjota yhdistyksille helppo, mutta arvokas tapa palkita jäsenyhdistysten paikallisia aktiiveja. Merkin voi myöntää myös liittohallitus oman harkintansa mukaan.
 • Kun merkin myöntää jäsenyhdistys, sen nimi muodostetaan yhdistyksen ja ansiomerkin nimestä, esim. “Pily:n BirdLife-ansiomerkki”. Liittohallituksen myöntämän merkin nimi on “BirdLife-ansiomerkki”.
 • Yhdistyksen BirdLife-ansiomerkin myöntämisessä harkinta on kokonaan jäsenyhdistyksen hallituksella. Nyrkkisääntönä yhdistys voi pitää noin 10 vuoden aktiivista toimintaa tai sitä vastaavaa työmäärää. Liitto kannustaa palkitsemaan eri toiminnanaloilla ansioituneita aktiiveja, esimerkiksi yhdistyksen luottamushenkilöitä, retkenvetäjiä, nuorisotoimijoita, kartoittajia, suojeluasiantuntijoita, verkkosivujen kehittäjiä, ansiokkaita julkaisuja tuottavia tai yhdistyksen ja lintujen asiaa säännöllisesti mediassa ajavia jäseniä.
 • Ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkopuoliselle toimijalle, jolle halutaan antaa tunnustusta toiminnasta lintujen tai lintuharrastuksen hyväksi. Vaihtoehtoisesti yhdistys voi teettää ulkopuolisia varten esimerkiksi omia standaareita.
 • Ansiomerkin saa liiton toimistolta yhdistyksen puheenjohtajan pyynnöllä. Pyyntö tulee jättää verkkolomakkeella. Toimisto tiedottaa liittohallitusta yhdistysten myöntämistä ansiomerkeistä.