Vuoden linnut

Selkälokki. Kuva: Risto Juvaste

BirdLife Suomi valitsee lähes joka vuosi vuoden linnun. Vuoden linnut ovat yleensä vähentyneitä, harvalukuisia tai esiintymiseltään puutteellisesti tunnettuja lajeja. Vuoden linnusta kerätään havaintoja tehostetusti, ja vuoden tavoitteena voi olla esimerkiksi lajin pesimäkannan suuruuden selvittäminen.

Vuoden 2024 lintu on selkälokki. Selkälokkikannan tila selvitettiin edellisen kerran vuonna 2013.

Aiemmat vuoden linnut: