Vuoden linnut

BirdLife Suomi valitsee joka vuosi vuoden linnun. Vuoden linnut ovat yleensä harvalukuisia ja huonosti tunnettuja lajeja, ja valinnan perusteena on lisäksi usein lajin voimakas taantuminen tai runsastuminen, josta halutaan lisää tietoa. Vuoden linnusta kerätään havaintoja tehostetusti, ja vuoden tavoitteena voi olla esimerkiksi lajin pesimäkannan suuruuden selvittäminen.

Vuoden 2020 lintu on peltosirkku.

Aiempien vuosien linnut: