Lintualuetietokanta

BirdLife Suomi ylläpitää lintualuetietokantaa Suomen lintualueista. Tietokannan verkossa toimivaa käyttöliittymää kutsutaan IBA-selaimeksi. Nimi pohjautuu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin eli IBA-alueisiin, joiden tietojen ylläpitoon tietokanta alun perin kehitettiin. Lintualuetietokanta on Suomen BirdLife-yhteisön perustyökalu, jota käytetään muun muassa maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden inventoinneissa.

Tietokannassa on tietoja yli 4500 lintualueesta ja yli 200.000 linnustolaskentatietoa. Tiedon laatu ja kattavuus vaihtelevat alueittain. Tietokannassa on kaksi pääluokkaa: lintualueet perustietoineen ja alueisiin linnustolaskentatiedot. Tietokanta ei sisällä lintuhavaintoja sellaisenaan, vaan lintuhavainnoista tehtyjä alueellisia tulkintoja.

Lintualuetietokannan sisältöä päivittävät ensisijaisesti BirdLife Suomen alueelliset jäsenyhdistykset.

Näkymä lintualueen perustietolomakkeelta, Kirkkonummen Norra Fladetin tiedot vuoden 2017 alussa: