Suomessa uhanalaiset lintulajit

Kultasirkku (Jari Peltomäki), suokukko ja hömötiainen (Pertti Rasp)

Suomen punaisen kirjan 2019 lintulajit ja niiden arviointiluokat vuosina 2000, 2010 ja 2015. Voit etsiä lajeja hakukentän avulla ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita. RE = hävinnyt, CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen ja NE = ei arvioitu.

suomalainen2000201020152019
taigametsähanhiNTNTVUVU
tundrametsähanhiNENENEEN
kiljuhanhiCRCRCRCR
ristisorsaNTVUVUVU
haapanaLCLCVUVU
jouhisorsaLCVUENVU
heinätaviLCVUENVU
punasotkaLCVUENCR
tukkasotkaLCVUENEN
lapasotkaVUENENEN
haahkaLCNTVUEN
alliLCLCNTNT
pilkkasiipiLCNTENVU
tukkakoskeloLCNTENNT
isokoskeloLCNTVUNT
viiriäinenREENVUEN
pyyLCLCLCVU
riekkoLCNTVUVU
peltopyyNTLCLCNT
pikku-uikkuNEVUENCR
silkkiuikkuLCLCNTNT
härkälintuLCLCLCNT
mustakurkku-uikkuLCVUENEN
mehiläishaukkaNTVUENEN
haarahaukkaENCRCRCR
sinisuohaukkaNTVUVUVU
arosuohaukkaNENEENEN
niittysuohaukkaNEENENCR
kanahaukkaLCLCNTNT
hiirihaukkaLCVUVUVU
piekanaLCLCENEN
kiljukotkaRECRCRCR
maakotkaVUVUVUVU
tunturihaukkaENENCRCR
muuttohaukkaENVUVUVU
pikkuhuittiNEVUENEN
liejukanaVUVUVUVU
nokikanaLCLCENEN
pikkutylliLCLCNTNT
keräkurmitsaNTNTVUVU
kuoviLCLCNTNT
mustapyrstökuiriENENENVU
punakuiriNTLCLCNT
karikukkoLCVUENEN
suokukkoNTENCRCR
jänkäsirriäinenNTLCNTNT
lapinsirriVUVUENEN
suosirriLCLCNTNT
etelänsuosirriCRCRENEN
merisirriVUVUENEN
pikkusirriNENEENCR
vesipääskyLCVUVUVU
rantakurviCRCRCRCR
mustavikloLCLCNTNT
valkovikloLCLCLCNT
lampivikloNENEVUEN
liroLCLCNTNT
punajalkavikloLCNTVUNT
taivaanvuohiLCLCVUNT
heinäkurppaRECRCRCR
tunturikihuLCLCNTNT
riskiläNTLCENVU
etelänkiislaVUENENEN
pikkutiiraENENENEN
mustatiiraVUENCRCR
naurulokkiVUNTVUVU
selkälokkiVUVUENEN
harmaalokkiLCLCLCVU
merilokkiLCLCNTVU
turkinkyyhkyVUVUENEN
turturikyyhkyVUCRCRCR
huuhkajaLCNTENEN
tunturipöllöENCRCRCR
varpuspöllöLCLCNTVU
helmipöllöLCNTNTNT
tervapääskyLCLCVUEN
kuningaskalastajaNECRCRCR
käenpiikaVUNTLCNT
valkoselkätikkaCRENVUVU
kangaskiuruNTLCVUNT
kiuruLCLCLCNT
tunturikiuruCRCRCRCR
törmäpääskyLCVUVUEN
haarapääskyLCLCNTVU
räystäspääskyLCLCENEN
lapinkirvinenLCVUVUEN
sitruunavästäräkkiNEVUENEN
virtavästäräkkiNEVUVUVU
västäräkkiLCLCLCNT
koskikaraNTVUVUVU
mustaleppälintuNENTLCNT
pensastaskuNTLCLCVU
sepelrastasNTVUENVU
ruokosirkkalintuNEVUENEN
pikkukultarintaNEVUVUVU
ruokokerttunenLCLCLCNT
rastaskerttunenVUVUVUVU
kirjokerttuLCENVUVU
pensaskerttuLCLCLCNT
lapinuunilintuLCNTVUEN
viiksitimaliNTNTVUVU
töyhtötiainenLCLCVUVU
hömötiainenLCLCVUEN
lapintiainenNTLCLCNT
pähkinänakkeliNENEVUVU
pussitiainenNEVUENEN
kuhankeittäjäLCNTENEN
närhiLCLCLCNT
kuukkeliNTNTNTNT
harakkaLCLCLCNT
varpunenNTLCVUEN
järripeippoLCLCLCNT
viherpeippoLCLCVUEN
vuorihemppoDDVUENCR
punavarpunenLCNTNTNT
lapinsirkkuLCLCLCNT
pulmunenLCNTENVU
peltosirkkuVUENENCR
pohjansirkkuLCVUNTNT
kultasirkkuCRCRCRRE
pajusirkkuLCLCVUVU

 

Luettelo uhanalaisluokittain

Hävinneet (RE)

 • kultasirkku

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

 • kiljuhanhi
 • punasotka
 • pikku-uikku
 • haarahaukka
 • niittysuohaukka
 • kiljukotka
 • tunturihaukka
 • suokukko
 • pikkusirri
 • rantakurvi
 • heinäkurppa
 • mustatiira
 • turturikyyhky
 • tunturipöllö
 • kuningaskalastaja
 • tunturikiuru
 • vuorihemppo
 • peltosirkku

Erittäin uhanalaiset (EN)

 • tundrametsähanhi
 • tukkasotka
 • lapasotka
 • haahka
 • viiriäinen
 • mustakurkku-uikku
 • mehiläishaukka
 • arosuohaukka
 • piekana
 • pikkuhuitti
 • nokikana
 • karikukko
 • lapinsirri
 • etelänsuosirri
 • merisirri
 • lampiviklo
 • etelänkiisla
 • pikkutiira
 • selkälokki
 • turkinkyyhky
 • huuhkaja
 • tervapääsky
 • törmäpääsky
 • räystäspääsky
 • lapinkirvinen
 • sitruunavästäräkki
 • ruokosirkkalintu
 • lapinuunilintu
 • hömötiainen
 • pussitiainen
 • kuhankeittäjä
 • varpunen
 • viherpeippo

Vaarantuneet (VU)

 • taigametsähanhi
 • ristisorsa
 • haapana
 • jouhisorsa
 • heinätavi
 • pilkkasiipi
 • pyy
 • riekko
 • sinisuohaukka
 • hiirihaukka
 • maakotka
 • muuttohaukka
 • liejukana
 • keräkurmitsa
 • mustapyrstökuiri
 • vesipääsky
 • riskilä
 • naurulokki
 • harmaalokki
 • merilokki
 • varpuspöllö
 • valkoselkätikka
 • haarapääsky
 • virtavästäräkki
 • koskikara
 • pensastasku
 • sepelrastas
 • pikkukultarinta
 • rastaskerttunen
 • kirjokerttu
 • viiksitimali
 • töyhtötiainen
 • pähkinänakkeli
 • pulmunen
 • pajusirkku

Silmälläpidettävät (NT)

 • alli
 • tukkakoskelo
 • isokoskelo
 • peltopyy
 • silkkiuikku
 • härkälintu
 • kanahaukka
 • pikkutylli
 • kuovi
 • punakuiri
 • jänkäsirriäinen
 • suosirri
 • mustaviklo
 • valkoviklo
 • liro
 • punajalkaviklo
 • taivaanvuohi
 • tunturikihu
 • helmipöllö
 • käenpiika
 • kangaskiuru
 • kiuru
 • västäräkki
 • mustaleppälintu
 • ruokokerttunen
 • pensaskerttu
 • lapintiainen
 • närhi
 • kuukkeli
 • harakka
 • järripeippo
 • punavarpunen
 • lapinsirkku
 • pohjansirkku

 

Alueellisesti uhanalaiset lintulajit