Suomessa uhanalaiset lintulajit

Kultasirkku (Jari Peltomäki), suokukko ja hömötiainen (Pertti Rasp)

Suomen punaisen kirjan 2019 lintulajit ja niiden arviointiluokat vuosina 2000, 2010 ja 2015. Voit etsiä lajeja hakukentän avulla ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita. RE = hävinnyt, CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen ja NE = ei arvioitu.

suomalainen2000201020152019
taigametsähanhiNTNTVUVU
tundrametsähanhiNENENEEN
kiljuhanhiCRCRCRCR
ristisorsaNTVUVUVU
haapanaLCLCVUVU
jouhisorsaLCVUENVU
heinätaviLCVUENVU
punasotkaLCVUENCR
tukkasotkaLCVUENEN
lapasotkaVUENENEN
haahkaLCNTVUEN
alliLCLCNTNT
pilkkasiipiLCNTENVU
tukkakoskeloLCNTENNT
isokoskeloLCNTVUNT
pyyLCLCLCVU
riekkoLCNTVUVU
peltopyyNTLCLCNT
viiriäinenREENVUEN
pikku-uikkuNEVUENCR
silkkiuikkuLCLCNTNT
härkälintuLCLCLCNT
mustakurkku-uikkuLCVUENEN
mehiläishaukkaNTVUENEN
haarahaukkaENCRCRCR
sinisuohaukkaNTVUVUVU
arosuohaukkaNENEENEN
niittysuohaukkaNEENENCR
kanahaukkaLCLCNTNT
hiirihaukkaLCVUVUVU
piekanaLCLCENEN
kiljukotkaRECRCRCR
maakotkaVUVUVUVU
tunturihaukkaENENCRCR
muuttohaukkaENVUVUVU
pikkuhuittiNEVUENEN
liejukanaVUVUVUVU
nokikanaLCLCENEN
pikkutylliLCLCNTNT
keräkurmitsaNTNTVUVU
pikkusirriNENEENCR
lapinsirriVUVUENEN
merisirriVUVUENEN
suosirriLCLCNTNT
etelänsuosirriCRCRENEN
jänkäsirriäinenNTLCNTNT
suokukkoNTENCRCR
taivaanvuohiLCLCVUNT
heinäkurppaRECRCRCR
mustapyrstökuiriENENENVU
punakuiriNTLCLCNT
kuoviLCLCNTNT
mustavikloLCLCNTNT
punajalkavikloLCNTVUNT
lampivikloNENEVUEN
valkovikloLCLCLCNT
liroLCLCNTNT
rantakurviCRCRCRCR
karikukkoLCVUENEN
vesipääskyLCVUVUVU
tunturikihuLCLCNTNT
naurulokkiVUNTVUVU
selkälokkiVUVUENEN
harmaalokkiLCLCLCVU
merilokkiLCLCNTVU
pikkutiiraENENENEN
mustatiiraVUENCRCR
etelänkiislaVUENENEN
riskiläNTLCENVU
turkinkyyhkyVUVUENEN
turturikyyhkyVUCRCRCR
huuhkajaLCNTENEN
tunturipöllöENCRCRCR
varpuspöllöLCLCNTVU
helmipöllöLCNTNTNT
tervapääskyLCLCVUEN
kuningaskalastajaNECRCRCR
käenpiikaVUNTLCNT
valkoselkätikkaCRENVUVU
kangaskiuruNTLCVUNT
kiuruLCLCLCNT
tunturikiuruCRCRCRCR
törmäpääskyLCVUVUEN
haarapääskyLCLCNTVU
räystäspääskyLCLCENEN
lapinkirvinenLCVUVUEN
sitruunavästäräkkiNEVUENEN
virtavästäräkkiNEVUVUVU
västäräkkiLCLCLCNT
koskikaraNTVUVUVU
mustaleppälintuNENTLCNT
pensastaskuNTLCLCVU
sepelrastasNTVUENVU
ruokosirkkalintuNEVUENEN
ruokokerttunenLCLCLCNT
rastaskerttunenVUVUVUVU
pikkukultarintaNEVUVUVU
kirjokerttuLCENVUVU
pensaskerttuLCLCLCNT
lapinuunilintuLCNTVUEN
viiksitimaliNTNTVUVU
hömötiainenLCLCVUEN
lapintiainenNTLCLCNT
töyhtötiainenLCLCVUVU
pähkinänakkeliNENEVUVU
pussitiainenNEVUENEN
kuhankeittäjäLCNTENEN
närhiLCLCLCNT
kuukkeliNTNTNTNT
harakkaLCLCLCNT
varpunenNTLCVUEN
järripeippoLCLCLCNT
viherpeippoLCLCVUEN
vuorihemppoDDVUENCR
punavarpunenLCNTNTNT
lapinsirkkuLCLCLCNT
pulmunenLCNTENVU
peltosirkkuVUENENCR
pohjansirkkuLCVUNTNT
kultasirkkuCRCRCRRE
pajusirkkuLCLCVUVU

 

Luettelo uhanalaisluokittain

Hävinneet (RE)

 • kultasirkku

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

 • kiljuhanhi
 • punasotka
 • pikku-uikku
 • haarahaukka
 • niittysuohaukka
 • kiljukotka
 • tunturihaukka
 • pikkusirri
 • suokukko
 • heinäkurppa
 • rantakurvi
 • mustatiira
 • turturikyyhky
 • tunturipöllö
 • kuningaskalastaja
 • tunturikiuru
 • vuorihemppo
 • peltosirkku

Erittäin uhanalaiset (EN)

 • tundrametsähanhi
 • tukkasotka
 • lapasotka
 • haahka
 • viiriäinen
 • mustakurkku-uikku
 • mehiläishaukka
 • arosuohaukka
 • piekana
 • pikkuhuitti
 • nokikana
 • lapinsirri
 • merisirri
 • etelänsuosirri
 • lampiviklo
 • karikukko
 • selkälokki
 • pikkutiira
 • etelänkiisla
 • turkinkyyhky
 • huuhkaja
 • tervapääsky
 • törmäpääsky
 • räystäspääsky
 • lapinkirvinen
 • sitruunavästäräkki
 • ruokosirkkalintu
 • lapinuunilintu
 • hömötiainen
 • pussitiainen
 • kuhankeittäjä
 • varpunen
 • viherpeippo

Vaarantuneet (VU)

 • taigametsähanhi
 • ristisorsa
 • haapana
 • jouhisorsa
 • heinätavi
 • pilkkasiipi
 • pyy
 • riekko
 • sinisuohaukka
 • hiirihaukka
 • maakotka
 • muuttohaukka
 • liejukana
 • keräkurmitsa
 • mustapyrstökuiri
 • vesipääsky
 • naurulokki
 • harmaalokki
 • merilokki
 • riskilä
 • varpuspöllö
 • valkoselkätikka
 • haarapääsky
 • virtavästäräkki
 • koskikara
 • pensastasku
 • sepelrastas
 • rastaskerttunen
 • pikkukultarinta
 • kirjokerttu
 • viiksitimali
 • töyhtötiainen
 • pähkinänakkeli
 • pulmunen
 • pajusirkku

Silmälläpidettävät (NT)

 • alli
 • tukkakoskelo
 • isokoskelo
 • peltopyy
 • silkkiuikku
 • härkälintu
 • kanahaukka
 • pikkutylli
 • suosirri
 • jänkäsirriäinen
 • taivaanvuohi
 • punakuiri
 • kuovi
 • mustaviklo
 • punajalkaviklo
 • valkoviklo
 • liro
 • tunturikihu
 • helmipöllö
 • käenpiika
 • kangaskiuru
 • kiuru
 • västäräkki
 • mustaleppälintu
 • ruokokerttunen
 • pensaskerttu
 • lapintiainen
 • närhi
 • kuukkeli
 • harakka
 • järripeippo
 • punavarpunen
 • lapinsirkku
 • pohjansirkku

 

Alueellisesti uhanalaiset lintulajit