Suomessa uhanalaiset lintulajit

Huuhkaja, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Huuhkaja on erittäin uhanalainen. Se kärsii mm. vainosta. Kuva: Teemu Lehtiniemi

Perustietoja Suomen lintujen uhanalaisarvioinnista


Listassa käytetyt uhanalaisluokkien lyhenteet:

 • RE = hävinnyt (Regionally Extinct)
 • CR = äärimmäisen uhanalainen (Critically Endangered)
 • EN = erittäin uhanalainen (Endangered)
 • VU = vaarantunut (Vulnerable)
 • NT = silmälläpidettävä (Near Threatened)
 • LC = elinvoimainen (Least Concern)
 • NA = arviointiin soveltumaton (Not Applicable)
 • NE = arvioimatta jätetty (Not Evaluated)
 • DD = puutteellisesti tunnetut (Data Deficient)

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

Taksoni on äärimmäisen uhanalainen, kun siihen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä.


Kiljuhanhi Anser erythropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / EN
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / CR / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

Allihaahka Polysticta stelleri (talvehtijat)

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / /
 • Suomen pesimäkanta: 0 paria

Haarahaukka Milvus migrans

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / EN / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / EN
 • Suomen pesimäkanta: 15–20 paria

Kiljukotka Aquila clanga

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / EN
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / RE
 • Suomen pesimäkanta: 0–1 paria

Tunturihaukka Falco rusticolus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 20 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 32 paria

Suokukko Calidris pugnax

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 28 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / NT
 • Suomen pesimäkanta: 10 000–15 000 paria

Rantakurvi Xenus cinereus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 80 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 3–5 paria

Heinäkurppa Gallinago media

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / RE
 • Suomen pesimäkanta: 2–17 paria

Mustatiira Chlidonias niger

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 15–25 paria

Turturikyyhky Streptopelia turtur

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / VU
 • Suomen pesimäkanta: 5–10 paria

Tunturipöllö Bubo scandiacus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / CR / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / EN
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

Kuningaskalastaja Alcedo atthis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–15 paria

Tunturikiuru Eremophila alpestris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

Kultasirkku Emberiza aureola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / CR
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–1 paria

Erittäin uhanalaiset (EN)

Taksoni on erittäin uhanalainen, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä.


Jouhisorsa Anas acuta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 92 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 8 000–16 000 paria

Heinätavi Anas querquedula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 15 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 300–4 900 paria

Punasotka Aythya ferina

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 10 000–16 000 paria

Tukkasotka Aythya fuligula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 21 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 8 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 40 000–60 000 paria

Lapasotka Aythya marila

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 26 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 400–600 paria

Pilkkasiipi Melanitta fusca

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 39 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 8 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3 600–11 800 paria

Tukkakoskelo Mergus serrator

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 51 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 33 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 25 000–35 000 paria

Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–20 paria

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 48 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 29 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 500–3 300 paria

Mehiläishaukka Pernis apivorus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 2 200–2 400 paria

Arosuohaukka Circus macrourus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 76 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NA / NA
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

Niittysuohaukka Circus pygargus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / EN / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–9 paria

Piekana Buteo lagopus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 32 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500–4 000 paria

Pikkuhuitti Porzana parva

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 5–10 paria

Nokikana Fulica atra

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3 800–9 100 paria

Mustapyrstökuiri Limosa limosa

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / CR / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 110–130 paria

Karikukko Arenaria interpres

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 48 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 400–2 300 paria

Lapinsirri Calidris temminckii

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 1 000–2 000 paria

Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / CR / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 55–60 paria

Merisirri Calidris maritima

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 5–30 paria

Pikkusirri Calidris minuta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NE / NE
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

Riskilä Cepphus grylle

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 22 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 7 000–11 200 paria

Etelänkiisla Uria aalge

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 40–130 paria

Pikkutiira Sternula albifrons

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 69–72 paria

Selkälokki Larus fuscus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 6 000–8 000 paria

Turkinkyyhky Streptopelia decaocto

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 100–200 paria

Huuhkaja Bubo bubo

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 9 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 300–1 400 paria

Räystäspääsky Delichon urbicum

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 28 000–130 000 paria

Sitruunavästäräkki Motacilla citreola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus Eurooppa / EU: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 5–30 paria

Sepelrastas Turdus torquatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 50–150 paria

Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 2–10 paria

Pussitiainen Remiz pendulinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / EN / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–15 paria

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 2 000–3 000 paria

Vuorihemppo Carduelis flavirostris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / DD
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

Pulmunen Plectrophenax nivalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 26 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 2 900–16 000 paria

Peltosirkku Emberiza hortulana

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 9 400–25 000 paria

Vaarantuneet (VU)

Taksoni on vaarantunut, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä.


Metsähanhi Anser fabalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 65 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1 000–2 500 paria

Ristisorsa Tadorna tadorna

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 250–400 paria

Haapana Anas penelope

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 65 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 12 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 50 000–83 000 paria

Haahka Somateria mollissima

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 41 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 13 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 94 000–132 600 paria

Isokoskelo Mergus merganser

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 35 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 30 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 20 000–30 000 paria

Viiriäinen Coturnix coturnix

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / RE
 • Suomen pesimäkanta: 150–500 paria

Riekko Lagopus lagopus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 19 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 7 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 67 000–150 000 paria

Merikotka Haliaeetus albicilla

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 450 paria

Sinisuohaukka Circus cyaneus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 14 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1 500–1 600 paria

Hiirihaukka Buteo buteo

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4 000–4 200 paria

Maakotka Aquila chrysaetos

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 7 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 350 paria

Muuttohaukka Falco peregrinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / RE
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / EN
 • Suomen pesimäkanta: 194 paria

Liejukana Gallinula chloropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 50–200 paria

Keräkurmitsa Charadrius morinellus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 34 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 9 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1 500–3 000 paria

Vesipääsky Phalaropus lobatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 29 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / RE
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 7 000–9 000 paria

Lampiviklo Tringa stagnatilis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NA / NA
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

Punajalkaviklo Tringa totanus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4 500–6 000 paria

Taivaanvuohi Gallinago gallinago

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 25 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 92 000–180 000 paria

Naurulokki Larus ridibundus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 10 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / VU
 • Suomen pesimäkanta: 95 000–100 000 paria

Tervapääsky Apus apus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 14 000–26 000 paria

Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / CR / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / CR
 • Suomen pesimäkanta: 190 paria

Kangaskiuru Lullula arborea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 4 000–7 000 paria

Törmäpääsky Riparia riparia

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 46 000–63 000 paria

Lapinkirvinen Anthus cervinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 82 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 000–2 000 paria

Virtavästäräkki Motacilla cinerea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 10–40 paria

Koskikara Cinclus cinclus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 250–350 paria

Pikkukultarinta Iduna caligata

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 10–50 paria

Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 200–500 paria

Kirjokerttu Sylvia nisoria

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / LC
 • Suomen pesimäkanta: 200–800 paria

Lapinuunilintu Phylloscopus borealis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 91 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / EN / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500–2 000 paria

Viiksitimali Panurus biarmicus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 500–1 000 paria

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 9 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 310 000–590 000 paria

Hömötiainen Poecile montanus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 25 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 680 000–980 000 paria

Pähkinänakkeli Sitta europaea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NA / NE
 • Suomen pesimäkanta: 0–20 paria

Varpunen Passer domesticus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 210 000–260 000 paria

Viherpeippo Carduelis chloris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 170 000–400 000 paria

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 8 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 190 000–260 000 paria

Pajusirkku Emberiza schoeniclus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 11 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 210 000–330 000 paria

Silmälläpidettävät (NT)

Silmälläpidettävien lajin kannan koko tai kehitys lähes täyttävät vaarantuneiden kriteerit. Silmälläpidettävät eivät ole uhanalaisia, vaan lähes uhanalaisia punaisen listan lajeja.


Alli Clangula hyemalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 57 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / EN / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / /
 • Suomen pesimäkanta: 1 500–2 000 paria

Kiiruna Lagopus muta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 7 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4 000–9 000 paria

Silkkiuikku Podiceps cristatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 9 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 28 000–47 000 paria

Kanahaukka Accipiter gentilis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 6 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4 200–4 300 paria

Pikkutylli Charadrius dubius

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 6 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4 000–6 000 paria

Tylli Charadrius hiaticula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 14 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3 000–6 000 paria

Kuovi Numenius arquata

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 47 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 33 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 76 000–88 000 paria

Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 83 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 82 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 25 000–35 000 paria

Suosirri Calidris alpina alpina

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 33 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 5 000–10 000 paria

Mustaviklo Tringa erythropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 67 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 50 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 9 800–27 000 paria

Liro Tringa glareola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 76 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 41 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 340 000–560 000 paria

Tunturikihu Stercorarius longicaudus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 100–5 000 paria

Merilokki Larus marinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 800–2 700 paria

Varpuspöllö Glaucidium passerinum

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 11 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3 000–9 100 paria

Helmipöllö Aegolius funereus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 8 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1 400–8 800 paria

Haarapääsky Hirundo rustica

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 100 000–160 000 paria

Niittykirvinen Anthus pratensis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / NT / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500 000–750 000 paria

Keltavästäräkki Motacilla flava

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 10 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500 000–840 000 paria

Sinipyrstö Tarsiger cyanurus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 97 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / EN / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 150–6 500 paria

Kivitasku Oenanthe oenanthe

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 68 000–90 000 paria

Kuukkeli Perisoreus infaustus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 51 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 10 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: – / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: – / – / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 40 000–80 000 paria

Punavarpunen Carpodacus erythrinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 23 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / –
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 110 000–130 000 paria

Pohjansirkku Emberiza rustica

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 93 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 31 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / –
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 170 000–310 000 paria

Huomautuksia:

 • Lintujen uhanalaisuusarvioinnista vastasi lintutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Juha Tiainen ja jäseninä Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Päivi Sirkiä ja Jari Valkama.
 • Suomen pesimäkannan osuus EU:n ja Euroopan pesimäkannasta perustuu Birds in Europe 3 -hankkeen tietoihin ja kuvaa noin vuoden 2012 tilannetta. Osuus on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Luvun ollessa nolla, todellinen osuus voi olla esimerkiksi 0,4 %.
 • Suomen pesimäkantana on käytetty vuonna 2013 Suomen lintudirektiiviraporttiin koottuja tietoja.
 • EU:n uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
 • Euroopan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
 • Norjan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
 • Ruotsin uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
 • Norjan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit lajilistana

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

 • Kiljuhanhi Anser erythropus
 • Allihaahka (talvehtijat) Polysticta stelleri
 • Haarahaukka Milvus migrans
 • Kiljukotka Aquila clanga
 • Tunturihaukka Falco rusticolus
 • Suokukko Calidris pugnax
 • Rantakurvi Xenus cinereus
 • Heinäkurppa Gallinago media
 • Mustatiira Chlidonias niger
 • Turturikyyhky Streptopelia turtur
 • Tunturipöllö Bubo scandiacus
 • Kuningaskalastaja Alcedo atthis
 • Tunturikiuru Eremophila alpestris
 • Kultasirkku Emberiza aureola

Erittäin uhanalaiset (EN)

 • Jouhisorsa Anas acuta
 • Heinätavi Anas querquedula
 • Punasotka Aythya ferina
 • Tukkasotka Aythya fuligula
 • Lapasotka Aythya marila
 • Pilkkasiipi Melanitta fusca
 • Tukkakoskelo Mergus serrator
 • Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis
 • Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • Mehiläishaukka Pernis apivorus
 • Arosuohaukka Circus macrourus
 • Niittysuohaukka Circus pygargus
 • Piekana Buteo lagopus
 • Pikkuhuitti Porzana parva
 • Nokikana Fulica atra
 • Mustapyrstökuiri Limosa limosa
 • Karikukko Arenaria interpres
 • Lapinsirri Calidris temminckii
 • Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
 • Merisirri Calidris maritima
 • Pikkusirri Calidris minuta
 • Riskilä Cepphus grylle
 • Etelänkiisla Uria aalge
 • Pikkutiira Sternula albifrons
 • Selkälokki Larus fuscus
 • Turkinkyyhky Streptopelia decaocto
 • Huuhkaja Bubo bubo
 • Räystäspääsky Delichon urbicum
 • Sitruunavästäräkki Motacilla citreola
 • Sepelrastas Turdus torquatus
 • Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides
 • Pussitiainen Remiz pendulinus
 • Kuhankeittäjä Oriolus oriolus
 • Vuorihemppo Carduelis flavirostris
 • Pulmunen Plectrophenax nivalis
 • Peltosirkku Emberiza hortulana

Vaarantuneet (VU)

 • Metsähanhi Anser fabalis
 • Ristisorsa Tadorna tadorna
 • Haapana Anas penelope
 • Haahka Somateria mollissima
 • Isokoskelo Mergus merganser
 • Viiriäinen Coturnix coturnix
 • Riekko Lagopus lagopus
 • Merikotka Haliaeetus albicilla
 • Sinisuohaukka Circus cyaneus
 • Hiirihaukka Buteo buteo
 • Maakotka Aquila chrysaetos
 • Muuttohaukka Falco peregrinus
 • Liejukana Gallinula chloropus
 • Keräkurmitsa Charadrius morinellus
 • Vesipääsky Phalaropus lobatus
 • Lampiviklo Tringa stagnatilis
 • Punajalkaviklo Tringa totanus
 • Taivaanvuohi Gallinago gallinago
 • Naurulokki Larus ridibundus
 • Tervapääsky Apus apus
 • Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
 • Kangaskiuru Lullula arborea
 • Törmäpääsky Riparia riparia
 • Lapinkirvinen Anthus cervinus
 • Virtavästäräkki Motacilla cinerea
 • Koskikara Cinclus cinclus
 • Pikkukultarinta Iduna caligata
 • Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • Kirjokerttu Sylvia nisoria
 • Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
 • Viiksitimali Panurus biarmicus
 • Töyhtötiainen Lophophanes cristatus
 • Hömötiainen Poecile montanus
 • Pähkinänakkeli Sitta europaea
 • Varpunen Passer domesticus
 • Viherpeippo Carduelis chloris
 • Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
 • Pajusirkku Emberiza schoeniclus

Silmälläpidettävät (NT)

 • Alli Clangula hyemalis
 • Kiiruna Lagopus muta
 • Silkkiuikku Podiceps cristatus
 • Kanahaukka Accipiter gentilis
 • Pikkutylli Charadrius dubius
 • Tylli Charadrius hiaticula
 • Kuovi Numenius arquata
 • Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
 • Suosirri Calidris alpina alpina
 • Mustaviklo Tringa erythropus
 • Liro Tringa glareola
 • Tunturikihu Stercorarius longicaudus
 • Merilokki Larus marinus
 • Varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • Helmipöllö Aegolius funereus
 • Haarapääsky Hirundo rustica
 • Niittykirvinen Anthus pratensis
 • Keltavästäräkki Motacilla flava
 • Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
 • Kivitasku Oenanthe oenanthe
 • Kuukkeli Perisoreus infaustus
 • Punavarpunen Carpodacus erythrinus
 • Pohjansirkku Emberiza rustica