Vuoden lintu 2014: laulujoutsen

Laulujoutsen. Kuva: Hannu Eskonen

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Laulujoutsen on Suomen luonnon parhaita ja näkyvimpiä esimerkkejä siitä, miten laji voidaan pelastaa häviämisen partaalta. Asenteiden muuttumisen myötä kansallislintumme on muutamassa vuosikymmenessä palannut Lapin erämaista koko maan pesimälinnuksi, ja sen kanta on kasvanut muutamista pareista tuhansiksi pareiksi. Nykyään pesimäkanta ei ole suinkaan tihein Lapissa, vaan paikoin Etelä- ja Keski-Suomen rehevillä vesillä.

Laulujoutsen on ollut BirdLife Suomen vuoden lintu vuosina 2004 ja 2014. Vuoden lintu -hankkeissa on kerrottu joutsenesta ja selvitetty Suomen laulujoutsenkannan suuruutta ja kasvua. Vuoden 2014 selvityksessä Suomen laulujoutsenkanta arvioitiin 8 400–11 500 parin suuruiseksi. Vuoden 2004 selvityksessä kannaksi arvioitiin 4 600–6 000 paria. Laulujousenkanta lähes kaksinkertaistui vuosikymmenessä.

BirdLife järjesti lokakuussa 2012–2014 valtakunnallisen Joutsenbongaus-tapahtuman, jossa selvitettiin syysmuutolla levähtävien joutsenten lukumäärää ja kerättiin tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista. Syksyn Joutsenbongauksissa laskettiin parhaimmillaan lähes 60 000 laulujoutsenta.

Laulujoutsen oli BirdLife Suomen tunnuslintu vuoteen 1995 asti. Silloinen Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto (LYL) muutti nimensä kansainvälisen kattojärjestömme BirdLife Internationalin mukaan BirdLife Suomeksi ja samalla Suomessa otettiin käyttöön järjestön kansainvälinen tunnus lapintiira.