Haapasuo

Avajaistapahtuma syyskuussa 2023

Haapasuon kosteikon avajaisia vietettiin syyskuussa 2023. Avajaistapahtuman yhteydessä uutisoitiin myös kosteikon liittymisestä SOTKA-levähdysalueverkostoon. Haapasuon kosteikolla vesilintuja ei metsästetä, vaan ne saavat rauhassa valmistautua syysmuuton rasituksiin. Levähdysalueen perustaminen perustuu aina maanomistajan vapaaehtoiseen tahtoon toimia vesiriistan hyväksi. Haapasuon lintukosteikko on Neovan ennallistamiskohde.

Alue on palautettu turvetuotantoalueesta lintukosteikoksi

Joutsan Leivonmäen Haapasuon käytöstä poistuneen turvesuon pohjoisin alue on kunnostettu lintukosteikoksi Neovan ja Keski-Suomen ely-keskuksen yhteistyönä. Kosteikkosuunnitelma on laadittu Freshabit LIFE -hankkeessa vuonna 2019. Käytännön kunnostustoimina rakennetut pesimäsaarekkeet ja putkipato valmistuivat vuosien 2022-23 aikana. Kosteikkoalueen kokonaispinta-ala on 111 hehtaaria, josta vesitettyä alaa noin 70 hehtaaria vesitilanteesta riippuen. Kosteikko sijaitsee välittömästi Leivonmäen kansallispuiston naapurissa.

Haapasuon uuden lintukosteikon linnut ovat ottaneet vastaan ripeästi. Nauru- ja pikkulokit asettuivat alueelle pesimään jo ensimmäisenä osittain vesitettynä kesänä 2022. Kesällä 2023 alueella havaittiin jo sinisorsa-, tavi- ja haapanapoikueita sekä reviiriä pitävät tukkasotka ja lapasorsa. Loppukesän mittaan kohde houkutteli muuttavia kahlaajia, lähinnä tylli- ja suosirriparvia. Kosteikon linnuston odotetaan monipuolistuvan ja runsastuvan ripeästi sekä pesivän että muutolla levähtävän linnuston osalta.

Haapasuon lintutorni on rakennettu jo vuonna 2005 odottamaan tulevaa lintukosteikkoa.