Pihabongaus 2023

Käpytikka. Kuva: Petri Vainio
Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma. Se on järjestetty vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006. Järjestyksessään 18. Pihabongauksessa 28.–29.1.2023 talvilintuja tarkkailtiin lähes 16 300 pihalla yli 24 000 osallistujan voimin. Osallistujamäärä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Havaintoja saatiin 304 Suomen kunnasta eli lähes jokaisesta kunnasta.

 

Paljon lajeja, tavallista niukemmin lintuyksilöitä

Sää toi jälleen omat haasteensa pihabongausviikonloppuun. Suomen yli vyöryneet sadealueet kovine tuulineen haittasivat havainnointia varsinkin lauantaina. Olosuhteet olivat vaihdelleet jo pitkin alkutalvea: Etelä-Suomen joulukuussa runsaat lumipeitteet olivat jo pitkälti sulaneet ja Itämeri lainehti harvinaisen laajalti jäistä vapaana, kun taas pohjoisempana talvi vasta tiukensi otettaan.

Pihabongauksessa havaittiin yhteensä 101 lintulajia. Keskimäärin pihabongauspaikoilla havaittiin seitsemän lintulajia, mikä on hyvää keskitasoa. Havaittujen lintuyksilöiden määrä (36 yksilöä / paikka) jäi sen sijaan lähes ennätyksellisen alhaiseksi, mikä johtui ensisijaisesti huonosta marja- ja siemensadosta. Talveksi 2022–2023 Suomeen oli huonon ravintotilanteen takia jäänyt talvehtimaan selvästi tavanomaista vähemmän lintuja.

Edellisten vuosien tapaan tavallisimmat pihabongaajien havaitsemat lajit olivat talitiainen, sinitiainen, harakka ja käpytikka.  Lukumääräisesti eniten laskettiin talitiaisia, keltasirkkuja, sinitiaisia ja pikkuvarpusia.

Pihabongauksen 2023 yleisimmät eli useimmilla pihoilla havaitut lajit. Taulukossa vertaillaan myös lajien yleisyyden (osuus pihoista) ja runsauden (keskimääräinen yksilömäärä pihoilla) eroa vuosien 2006–2022 keskiarvoon.

 

Tikat ja punatulkku porskuttivat, myös vesilintuja paljon

Pihabongausta 2023 luonnehti etenkin tikkojen paljous. Käpy- ja harmaapäätikka ylsivät uuteen runsausennätykseen, ja myös palokärkiä ja valkoselkätikkoja havaittiin huomattavasti keskimääräistä enemmän. Esiintymiseltään ailahtelevalla punatulkulla oli jo toinen erinomainen vuosi peräkkäin. Poikkeuksellinen jään vähyys Itämerellä poiki tavallista runsaammin havaintoja monista vesilintu- ja lokkilajeista sekä merikotkasta.

Pitkällä aikavälillä Pihabongauksessa runsastuneista lajeista pikkuvarpunen oli edelleen selvästi tavanomaista runsaampi ja alati talvehtijana yleistyvä mustarastaskin ylitti pitkän ajan keskiarvon, vaikka sen määrät putosivatkin lähes puoleen edellisvuoden huipusta.

Pihabongauksessa 2023 runsaina esiintyneitä lajeja. Kuvassa on esitetty lajien runsauden (yksilöä/piha) ero vuosien 2006—2022 keskiarvoon sekä vuoteen 2022.

 

Punatulkku on osittaismuuttaja, jonka talvinen runsaus Suomessa vaihtelee suuresti ravintotilanteen mukaan. Vuoden 2023 runsaus on yllättävä marja- ja siemensadon kehnouteen nähden. Talvista punatulkkukantaa voivat vahvistaa myös vaellukset hyvien pesimäkesien jälkeen. Kuvassa on esitetty lajin runsauden (yksilöä / piha) vaihtelu eri osissa Suomea vuosina 2006–2023.

 

Metsätiaisten taantuma syvenee, marjalinnut hukassa

Pihlajanmarjasato oli olematon, ja talvisen marjavaraston varassa elävät lintulajit eivät jääneet talvehtimaan Suomeen. Tilhiä ja räkättirastaita nähtiin Pihabongauksessa lähes ennätyksellisen vähän. Hukassa olivat myös lehtipuiden siemensatoa hyödyntävät urpiaiset ja vihervarpuset.

Pitkällä aikavälillä taantuneista linnuista etenkin metsätiaisten ahdinko syveni. Hömö- ja kuusitiaisia nähtiin nyt vähemmän kuin koskaan ennen, ja töyhtötiaisia havaittiin vain noin puolet pitkän ajan keskiarvosta. Loistautiepidemian kurittama viherpeippo piristyi hieman, mutta surullisesti taantuva varpunen romahti jälleen uuteen pohjalukemaan.

Pihabongauksessa 2023 vähissä olleita lajeja. Kuvassa on esitetty lajien runsauden (yksilöä/piha) ero vuosien 2006–2022 keskiarvoon sekä vuoteen 2022.

 

Erittäin uhanalainen hömötiainen on Pihabongauksen tulosten mukaan taantunut kaikkialla Suomessa 2000-luvun mittaan. Vuosi 2023 oli lajille jälleen uusi pohjanoteeraus. Kuvassa on esitetty lajin runsauden (yksilöä / piha) vaihtelu eri osissa Suomea vuosina 2006–2023.

 

Tulokset kertovat linnuston muutoksista

Vuoden 2023 Pihabongauksen tuloksista kertovassa taulukossa on esitetty noin 60 tavallisimman lajin runsaudet ja vertailtu niitä aiempien vuosien tuloksiin. Kannanmuutos tarkoittaa tässä eroa vuosien 2006–2009 ja 2020–2023 keskiarvojen välillä.

LAJIYKSILÖITÄYKSILÖITÄ/PIHAERO VUOTEEN 2022 (%)ERO KESKIARVOON 2006–2022 (%)KANNANMUUTOS (%)
Talitiainen1198017,4-4-9-6
Keltasirkku880805,4-22-23-26
Sinitiainen648444,0-11-817
Pikkuvarpunen573943,5-1122169
Punatulkku388592,4-15046
Naakka335942,1-12216
Harakka246381,56-10-21
Viherpeippo216121,312-55-76
Varpunen185611,1-15-40-53
Varis153240,912-10-26
Mustarastas137840,8-441095
Käpytikka127400,882930
Närhi124440,8-3514
Hömötiainen106150,7-9-36-42
Kesykyyhky76470,5-6-2-8
Sinisorsa67890,410249-9
Kuusitiainen49050,3-11-32-17
Korppi33880,2223137
Fasaani32080,2-12-16-24
Urpiainen29650,2-53-91-78
Teeri27730,26872-17
Harmaalokki27530,247223-75
Pyrstötiainen26980,2-10-1612
Tikli25770,2-134242
Vihervarpunen24260,1-66-53-15
Töyhtötiainen24180,1-8-44-51
Harmaapäätikka23790,12095198
Isokoskelo12230,1714482
Kalalokki10680,1164277-14
Järripeippo9670,1-65-26313
Puukiipijä8360,1-4-112
Peltopyy8240,1-59-12-17
Telkkä7310,01257179
Varpushaukka6620,0142
Peippo6330,0-66-4828
Tilhi5650,0-99-97-26
Kuukkeli4650,0-15276
Merikotka3690,075122130
Lapintiainen3190,025-15-39
Palokärki3050,06333-20
Tukkasotka2710,0871-9-60
Räkättirastas1840,0-99-97220
Merilokki1840,07330-39
Hippiäinen1810,087-4-50
Pähkinähakki1680,0-210-12
Kyhmyjoutsen1310,04-3286
Valkoselkätikka1290,02187334
Pikkutikka1250,0-3-14-36
Turkinkyyhky1030,0-29-19-37
Kanahaukka980,0-11-17-10
Nokkavarpunen970,0-3049220
Varpuspöllö890,01140
Alli870,038-8385
Pähkinänakkeli780,0-34-3858
Pyy770,0-54-2141
Pikkukäpylintu630,0-87-7719
Koskikara510,012-22-16
Kottarainen510,0-83-19166
Laulujoutsen490,0-14-7125
Taviokuurna390,0-53-78-54
Punarinta360,0-51-6329
Sepelkyyhky260,0-13-1619
Tundraurpiainen240,0134-89-90
Isolepinkäinen180,0-77-6943
Mustapääkerttu60,07-66-82

 

Lisää tuloksia:

 

Alueellisia tuloksia

Alueellisissa tuloksissa esitetään tavallisimpien lajien (40–50 lajia / alue) runsaudet eri osissa Suomea ja vertailu aiempiin vuosiin. Lajeja tai aluetta voi etsiä hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen” saa näkyviin kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta). Taulukkoa voi järjestää myös klikkaamalla sarakeotsikoita.

LAJIALUEYKSILÖITÄYKSILÖITÄ/PIHAERO VUOTEEN 2022 (%)ERO KESKIARVOON 2006–2022 (%)KANNANMUUTOS (%)
FasaaniEtelärannikko8870,17-4-29-43
FasaaniItä-Suomi1380,0523314
FasaaniLänsirannikko6830,42-141-21
FasaaniPohjois-Suomi3040,152866155
FasaaniSisä-Suomi11960,27-26-21-16
HarakkaEtelärannikko70661,338-16-24
HarakkaItä-Suomi42421,526-7-22
HarakkaLänsirannikko26861,6611-10-23
HarakkaPohjois-Suomi37021,8043-6
HarakkaSisä-Suomi69421,555-10-23
HarmaalokkiEtelärannikko20450,3855733-77
HarmaalokkiLänsirannikko7050,4444321-55
HarmaapäätikkaEtelärannikko4500,08142936
HarmaapäätikkaItä-Suomi8010,2918111402
HarmaapäätikkaLänsirannikko1170,0798210758
HarmaapäätikkaPohjois-Suomi1860,0937157283
HarmaapäätikkaSisä-Suomi8250,182183227
HippiäinenEtelärannikko1130,028810-33
HippiäinenItä-Suomi140,01638-69
HippiäinenLänsirannikko220,0113419-47
HippiäinenPohjois-Suomi00,00-100-100-77
HippiäinenSisä-Suomi320,0177-25-63
HömötiainenEtelärannikko11310,210-51-59
HömötiainenItä-Suomi26070,93-15-40-43
HömötiainenLänsirannikko8070,50-12-43-44
HömötiainenPohjois-Suomi29891,454-14-29
HömötiainenSisä-Suomi30810,69-13-38-46
IsokoskeloEtelärannikko10740,20483670
JärripeippoEtelärannikko6640,12-61-11441
JärripeippoItä-Suomi250,011-41-33
JärripeippoLänsirannikko1650,10-3729210
JärripeippoPohjois-Suomi410,021439070
JärripeippoSisä-Suomi720,02-91-80389
KalalokkiEtelärannikko9970,19180254-17
KalalokkiLänsirannikko710,048412571
KanahaukkaEtelärannikko600,01-14-137
KanahaukkaItä-Suomi60,000-52-47
KanahaukkaLänsirannikko80,006-13-40
KanahaukkaPohjois-Suomi90,007-13-25
KanahaukkaSisä-Suomi150,00-28-37-46
KäpytikkaEtelärannikko39040,73142635
KäpytikkaItä-Suomi26360,9452728
KäpytikkaLänsirannikko11850,73233345
KäpytikkaPohjois-Suomi14460,70-732-2
KäpytikkaSisä-Suomi35690,8092330
KeltasirkkuEtelärannikko212233,99-19-19-27
KeltasirkkuItä-Suomi195687,00-11-17-23
KeltasirkkuLänsirannikko127967,92-38-31-24
KeltasirkkuPohjois-Suomi58962,86-34-34-25
KeltasirkkuSisä-Suomi285976,38-16-19-31
KesykyyhkyEtelärannikko24500,4615-5-26
KesykyyhkyItä-Suomi13960,50-158-8
KesykyyhkyLänsirannikko11680,72624-4
KesykyyhkyPohjois-Suomi5600,27-17-1524
KesykyyhkySisä-Suomi20730,46-19-96
KorppiEtelärannikko12080,23223058
KorppiItä-Suomi6500,2315132
KorppiLänsirannikko2280,14161835
KorppiPohjois-Suomi3770,1863629
KorppiSisä-Suomi9250,21384045
KuukkeliItä-Suomi160,014429-44
KuukkeliPohjois-Suomi4430,22-172314
KuukkeliSisä-Suomi60,00111197-49
KuusitiainenEtelärannikko20890,39-2-21-17
KuusitiainenItä-Suomi4860,17-18-49-32
KuusitiainenLänsirannikko4430,27-24-38-14
KuusitiainenPohjois-Suomi1780,09-31-30-16
KuusitiainenSisä-Suomi17090,38-14-31-13
KyhmyjoutsenEtelärannikko1310,023-2784
LapintiainenPohjois-Suomi3190,1624-15-36
MerikotkaEtelärannikko2280,047096125
MerikotkaLänsirannikko1060,07145155119
MustarastasEtelärannikko95661,80-43782
MustarastasItä-Suomi4210,15-66-24131
MustarastasLänsirannikko9670,60-3928144
MustarastasPohjois-Suomi570,03-35-40116
MustarastasSisä-Suomi27730,62-4928204
NaakkaEtelärannikko120312,267-40
NaakkaItä-Suomi24890,89-57177
NaakkaLänsirannikko61663,82322320
NaakkaPohjois-Suomi10680,52-21476
NaakkaSisä-Suomi118402,64-22118
NärhiEtelärannikko23980,45-9-125
NärhiItä-Suomi36151,29-31010
NärhiLänsirannikko11000,68151225
NärhiPohjois-Suomi15750,77-11710
NärhiSisä-Suomi37560,844711
NokkavarpunenEtelärannikko950,02-11101476
PähkinähakkiEtelärannikko710,0115-17-44
PähkinähakkiItä-Suomi230,01496243
PähkinähakkiLänsirannikko220,0123457193
PähkinähakkiPohjois-Suomi340,02-4560147
PähkinähakkiSisä-Suomi180,00-321629
PähkinänakkeliEtelärannikko270,01516193
PähkinänakkeliItä-Suomi420,02-37-2690
PähkinänakkeliLänsirannikko20,00113-71-28
PähkinänakkeliPohjois-Suomi20,00-57-90-27
PähkinänakkeliSisä-Suomi50,00-67-68-17
PalokärkiEtelärannikko1500,0311338-15
PalokärkiItä-Suomi260,01-40-23-42
PalokärkiLänsirannikko300,0221969-5
PalokärkiPohjois-Suomi190,0110399-5
PalokärkiSisä-Suomi800,025027-22
PeippoEtelärannikko3440,06-73-4856
PeippoItä-Suomi520,02-49-65-18
PeippoLänsirannikko750,05-55-2536
PeippoPohjois-Suomi770,04391930
PeippoSisä-Suomi850,02-71-582
PeltopyyEtelärannikko450,01-73-54-33
PeltopyyLänsirannikko4590,28-5118-2
PeltopyyPohjois-Suomi1480,07-36541
PeltopyySisä-Suomi1720,04-76-44-27
PikkukäpylintuEtelärannikko360,0164-3628
PikkukäpylintuItä-Suomi50,00-94-8685
PikkukäpylintuLänsirannikko140,01-77-57-15
PikkukäpylintuPohjois-Suomi30,00-98-961
PikkukäpylintuSisä-Suomi50,00-97-9312
PikkutikkaEtelärannikko350,01-14-33-40
PikkutikkaItä-Suomi200,01-17-16-41
PikkutikkaLänsirannikko100,016-13-46
PikkutikkaPohjois-Suomi90,00-36-35-47
PikkutikkaSisä-Suomi510,012517-22
PikkuvarpunenEtelärannikko172033,23-156157
PikkuvarpunenItä-Suomi93943,36-1132108
PikkuvarpunenLänsirannikko85355,28-323181
PikkuvarpunenPohjois-Suomi46582,26-1351493
PikkuvarpunenSisä-Suomi176043,93-1225172
PunarintaEtelärannikko250,00-61-5953
PunarintaItä-Suomi10,0017-87-69
PunarintaLänsirannikko50,006-2482
PunarintaPohjois-Suomi30,00220-13104
PunarintaSisä-Suomi20,00-47-87-6
PunatulkkuEtelärannikko135822,55399387
PunatulkkuItä-Suomi59752,14-2951
PunatulkkuLänsirannikko31021,9272951
PunatulkkuPohjois-Suomi51212,4922324
PunatulkkuSisä-Suomi110792,47-204575
PuukiipijäEtelärannikko3660,071144
PuukiipijäItä-Suomi970,03-29-305
PuukiipijäLänsirannikko580,04-11-26-1
PuukiipijäPohjois-Suomi310,02-25-2918
PuukiipijäSisä-Suomi2840,06-5-100
PyrstötiainenEtelärannikko6920,13-1-21-24
PyrstötiainenItä-Suomi5330,1912-1046
PyrstötiainenLänsirannikko670,04-17-40-19
PyrstötiainenPohjois-Suomi00,00-100-100-84
PyrstötiainenSisä-Suomi14060,31-19-1132
PyyEtelärannikko70,00-67-53-11
PyyItä-Suomi220,01-174754
PyyLänsirannikko10,00-94-83151
PyyPohjois-Suomi240,01-64-3842
PyySisä-Suomi230,01-36-338
RäkättirastasEtelärannikko1440,03-98-9445
RäkättirastasItä-Suomi00,00-100-1001285
RäkättirastasLänsirannikko60,00-100-99428
RäkättirastasPohjois-Suomi30,00-68-99-89
RäkättirastasSisä-Suomi310,01-100-98470
SinisorsaEtelärannikko54701,039813122
SinisorsaItä-Suomi2730,1052112323
SinisorsaLänsirannikko270,02-73-84-46
SinisorsaPohjois-Suomi680,038-91-78
SinisorsaSisä-Suomi9510,2188-15-10
SinitiainenEtelärannikko206313,88-7-119
SinitiainenItä-Suomi126604,53-11-427
SinitiainenLänsirannikko66444,11-4-216
SinitiainenPohjois-Suomi49692,41-15-138
SinitiainenSisä-Suomi199404,45-14-914
TalitiainenEtelärannikko351626,61-5-13-15
TalitiainenItä-Suomi247588,85-1-5-1
TalitiainenLänsirannikko120437,45-5-8-3
TalitiainenPohjois-Suomi156187,59-409
TalitiainenSisä-Suomi322207,19-5-9-8
TaviokuurnaEtelärannikko00,00#DIV/0!-100-93
TaviokuurnaItä-Suomi20,00-95-95-28
TaviokuurnaLänsirannikko10,00-85-75-66
TaviokuurnaPohjois-Suomi150,01434-83-73
TaviokuurnaSisä-Suomi210,00-3710124
TeeriEtelärannikko140,00-33-78-69
TeeriItä-Suomi8010,295459-22
TeeriLänsirannikko1060,071430-4
TeeriPohjois-Suomi14520,7177980
TeeriSisä-Suomi4000,0914118-49
TelkkäEtelärannikko3990,0741460
TelkkäItä-Suomi490,02129206-24
TelkkäLänsirannikko2400,1562827261174
TelkkäPohjois-Suomi50,0016767-62
TelkkäSisä-Suomi380,011002864606
TikliEtelärannikko13650,26-20-12276
TikliItä-Suomi1010,04-936119
TikliLänsirannikko2990,193567267
TikliPohjois-Suomi190,01-34388
TikliSisä-Suomi7930,18-1720233
TilhiEtelärannikko2390,04-87-90-52
TilhiItä-Suomi460,02-100-9947
TilhiLänsirannikko260,02-98-99-61
TilhiPohjois-Suomi620,03-86-98-88
TilhiSisä-Suomi1920,04-99-97-17
TöyhtötiainenEtelärannikko5810,1130-45-67
TöyhtötiainenItä-Suomi5900,21-5-37-44
TöyhtötiainenLänsirannikko1860,12-21-55-50
TöyhtötiainenPohjois-Suomi2510,12-22-67
TöyhtötiainenSisä-Suomi8100,18-17-49-53
TukkasotkaEtelärannikko2510,05809-16-62
TundraurpiainenEtelärannikko00,00#DIV/0!-100-85
TundraurpiainenItä-Suomi00,00-100-100-87
TundraurpiainenLänsirannikko20,00#DIV/0!-91-89
TundraurpiainenPohjois-Suomi160,01114-84-92
TundraurpiainenSisä-Suomi60,00#DIV/0!-78-86
TurkinkyyhkyEtelärannikko140,00-26-45-24
TurkinkyyhkyItä-Suomi30,00751046#DIV/0!
TurkinkyyhkyLänsirannikko520,03-2020-36
TurkinkyyhkyPohjois-Suomi200,01-56-45-49
TurkinkyyhkySisä-Suomi140,00-13-20-3
UrpiainenEtelärannikko4930,09-3-93-90
UrpiainenItä-Suomi6280,22-67-91-59
UrpiainenLänsirannikko3130,19-17-90-86
UrpiainenPohjois-Suomi7540,37-32-87-89
UrpiainenSisä-Suomi7770,17-67-92-69
ValkoselkätikkaEtelärannikko320,0168107774
ValkoselkätikkaItä-Suomi580,02448234
ValkoselkätikkaLänsirannikko30,0063394
ValkoselkätikkaPohjois-Suomi20,0011441983
ValkoselkätikkaSisä-Suomi340,0138129272
VarisEtelärannikko72181,3627-3-18
VarisItä-Suomi14040,50-26-34-48
VarisLänsirannikko17761,10362-27
VarisPohjois-Suomi10210,5020-13-24
VarisSisä-Suomi39050,87-2-12-24
VarpunenEtelärannikko80601,51-4-22-36
VarpunenItä-Suomi24020,86-15-39-54
VarpunenLänsirannikko21751,35-22-47-62
VarpunenPohjois-Suomi26031,26-16-44-57
VarpunenSisä-Suomi33210,74-30-54-63
VarpushaukkaEtelärannikko2400,05-6-7-5
VarpushaukkaItä-Suomi1070,04-2185
VarpushaukkaLänsirannikko1070,073121-2
VarpushaukkaPohjois-Suomi270,01-22-2214
VarpushaukkaSisä-Suomi1810,0411013
VarpuspöllöEtelärannikko80,0020-54-32
VarpuspöllöItä-Suomi360,01456048
VarpuspöllöLänsirannikko90,016023-6
VarpuspöllöPohjois-Suomi80,00-61-34-10
VarpuspöllöSisä-Suomi280,01343-10
ViherpeippoEtelärannikko59361,1211-59-78
ViherpeippoItä-Suomi36591,3120-53-75
ViherpeippoLänsirannikko31881,9739-41-75
ViherpeippoPohjois-Suomi24481,19-24-49-68
ViherpeippoSisä-Suomi63811,4220-56-77
VihervarpunenEtelärannikko12510,24-57-48-2
VihervarpunenItä-Suomi2760,10-20-43-40
VihervarpunenLänsirannikko4500,28-73-173
VihervarpunenPohjois-Suomi150,01-67-81-83
VihervarpunenSisä-Suomi4340,10-81-71-25