Pihabongaus 2022

Mustarastas. Kuva: Micha Fager

Pihabongaus järjestettiin 29.–30.1.2022 jo 17. kerran. Suomen suurimmassa lintutapahtumassa talvilintuja on seurattu vuodesta 2006 alkaen. Osallistujamäärä oli tänä vuonna ennätyksellinen: yli 25 000 tarkkailijaa ilmoitti havaintoja noin 17 500 pihalta tai muulta tarkkailupaikalta. Pihabongaukseen osallistuttiin yhteensä 304 kunnasta eli melkein kaikista Suomen kunnista.

 

Lumituiskua mutta myös lintuja

Olosuhteet olivat Pihabongaus-viikonloppuna vaihtelevat. Pakkasen ja koko maassa vallinneen lumipeitteen ansiosta linnut olivat hakeutuneet ruokinnoille. Suomen yli liikkuneet lumisadealueet voimakkaine tuulineen kuitenkin haittasivat havainnointia ja pitivät linnut ajoittain piilossa. Viikonloppuun mahtui silti myös sateettomia hetkiä, ja kokonaisuutena lintuja havaittiin hyvin.

Edellisten vuosien tapaan tavallisimmat pihabongaajien havaitsemat lajit olivat talitiainen, sinitiainen, harakka ja käpytikka.  Lukumääräisesti eniten laskettiin talitiaisia, keltasirkkuja, sinitiaisia ja pikkuvarpusia.

Runsaimmat Pihabongauksessa 2022 havaitut lajit.

Pihoilla havaittiin keskimäärin 7,3 lajia ja 45 yksilöä. Lukemat ovat hyvää keskitasoa. Sen sijaan havaittujen lajien kokonaismäärä (97) oli varsin alhainen – varhainen talven tulo oli karkottanut monet satunnaistalvehtijat Suomesta. Harvinaisimmat Pihabongauksessa havaitut lajit olivat tapahtumalle uusi laji turturikyyhky ja mäntysirkku.

 

Marjalintujen runsautta

Syksyn pihlajanmarjasato oli erinomainen, ja marjoja riitti vielä uuden vuoden puolelle. Tämä näkyi etenkin mustarastaan poikkeuksellisena runsautena. Mustarastas havaittiin yli puolella tarkkailupaikoista, ja se oli jo tapahtuman viidenneksi yleisin laji. Lukumääräisesti mustarastaita havaittiin yli kaksinkertaisesti aiempien vuosien keskiarvoon nähden.

Mustarastaan talvikanta vaihtelee marjasadon mukaan, mutta se on myös runsastunut Pihabongaus-vuosien aikana huomattavasti. Laji on hyötynyt esimerkiksi talvien lämpenemisestä. Mustarastas on silti edelleen nimenomaan eteläisen Suomen talvilintu, joka on pohjoisessa hyvin harvinainen ruokintavieras ja Itä-Suomessakin varsin harvalukuinen.

Mustarastaan runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2022 eri osissa Suomea.

 

Myös tilhen ja räkättirastaan esiintyminen oli Pihabongaus-historian runsaimpia. Molempia lajeja on tavattu enemmän viimeksi vuonna 2015, tilhi oli tätä vuotta runsaampi myös vuonna 2007.

Punatulkku ja käpytikka kirivät uuteen ennätykseen

Marjat maistuvat myös punatulkulle, joka ehkä tästä syystä oli Pihabongauksessa ennätyksellisen runsas muutaman alavireisen vuoden jälkeen. Vuoteen 2021 verrattuna punatulkkuja havaittiin yli kaksi kertaa enemmän. Marjasadon piikkiin menee myös Suomessa talvella varsin harvinaisen kottaraisen ennätys: aiempi ennätyslukema jopa tuplaantui.

Punatulkun runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2022.

 

Käpytikka on pikkuhiljaa runsastunut Pihabongaus-vuosien ajan. Käpysato oli varsin hyvä monissa osissa Suomea, ja edellisvuotinen ennätyslukema koheni jälleen hieman. Käpyjen runsaudesta kertoo myös, että esiintymiseltään suuresti ailahtelevia pikkukäpylintuja havaittiin selvästi tavanomaista enemmän.

 

Siemensyöjillä vaihtelevaa menestystä

Peippoja ja järripeippoja havaittiin Pihabongauksessa hyvin, joskin vuoden 2018 ennätyslukemista jäätiin kauas. Peippojen runsauteen vaikuttaa osaltaan marjasato, mutta huippuvuosia poikivat yleensä syksyllä puimatta jääneet, talvisia ruokailupaikkoja tarjoavat viljapellot.

Lehtipuiden siemensadosta riippuvaisilla urpiaisella ja vihervarpusella oli kovin erilainen esiintyminen: urpiaiselle vuosi oli Pihabongaus-historian nihkeimpiä, mutta vihervarpusia havaittiin varsin hyvin ja poikkeuksellisesti laji oli jopa urpiaista runsaampi.

 

Metsätiaisten taantuminen jatkuu

Nopean vähenemisen vuoksi uhanalaiseksi luokitellun hömötiaisen tilanne ei osoita kohenemisen merkkejä. Niitä nähtiin nyt yhtä niukasti kuin kahtena edellisenäkin vuonna, vaikka talviset olosuhteet olivat suosiolliset lajin havaitsemiseksi ruokinnoilla. Hömötiainen on vähentynyt Pihabongauksessa reilun vuosikymmenen aikana noin 40 prosenttia.

Hömötiaisen runsaus Pihabongauksessa vuosina 2006–2022 eri osissa Suomea.

 

Myös toisen uhanalaisen metsätiaisen, töyhtötiaisen, määrät ovat Pihabongaus-vuosien mittaan hiipuneet kutakuinkin samaa tahtia kuin hömötiaisenkin. Uusi ilmiö Pihabongauksessa on kuusitiaisen väheneminen: sen yksilömäärä pieneni jo neljättä vuotta peräkkäin ja saavutti nyt uuden pohjalukeman.

Pitkän aikavälin vähenijöitä Pihabongauksessa ovat muun muassa varpunen ja viherpeippo. Viherpeippoja nähdään nykyisin vain viidesosa siitä, mitä niitä vuosina 2006–2009 havaittiin. Pihabongauksen havainnot osoittavat myös harakan taantuvan hiljalleen.

 

Monen runsastuneen lajin kanta vakiintuu

Pihabongas-vuosien aikana suuresti runsastuneen pikkuvarpusen kanta ei muutaman viime vuoden aikana ole enää merkittävästi noussut. Samoin näyttää käyneen sinitiaiselle, 2010-luvun alussa rajusti nousseelle tiklille sekä naakalle. Harmaapäätikan runsaus on yli kaksinkertaistunut Pihabongauksen ensimmäisistä vuosista, ja nytkin laji teki niukasti uuden ennätyksen. Viimeisen kuuden vuoden ajan kanta on silti pysynyt jokseenkin vakaana.

Harmaapäätikan yleisyys Pihabongauksessa vuosina 2006-2022 eri osissa Suomea.

 

Tulokset kertovat linnuston muutoksista

Vuoden 2022 Pihabongauksen tuloksista kertovassa taulukossa on esitetty reilun 60 runsaimman lajin yksilömäärät. Ero keskiarvoon kertoo lajin tämänvuotisen runsauden (%) vuosien 2006–2021 keskiarvoon verrattuna ja kannanmuutos lajien keskimääräisen runsauden muutoksen (%) jaksojen 2006–2009 ja 2019–2022 välillä.

lajiyksilöäero keskiarvoonkannanmuutos
talitiainen134594-5-3
keltasirkku120786-2-21
sinitiainen78045322
viherpeippo20671-62-75
pikkuvarpunen6951940178
urpiainen6768-82-70
naakka408931711
varpunen23443-31-51
harakka24902-16-24
punatulkku422875729
tilhi41771120-26
varis14670-21-31
hömötiainen12515-31-38
mustarastas2646710991
närhi13807918
käpytikka126652125
kesykyyhky87575-11
kuusitiainen5928-24-9
räkättirastas35861670220
vihervarpunen768341-19
sinisorsa3620-27-31
töyhtötiainen2822-41-45
fasaani3899-6-28
pyrstötiainen3209-743
korppi2994819
tikli318521268
harmaalokki517-80-80
teeri17772-41
järripeippo3010130279
harmaapäätikka213069182
peippo20136055
puukiipijä937-716
peltopyy2171134-26
isokoskelo770-1654
varpushaukka70730
alli68-8925
telkkä349-2533
lapintiainen274-33-39
kuukkeli58554-3
tukkasotka30-91-71
kalalokki43547-57
pikkukäpylintu5198626
palokärki201-19-36
tundraurpiainen11-96-81
kyhmyjoutsen136-3673
hippiäinen104-50-59
taviokuurna89-54-60
merikotka2272979
laulujoutsen61-6727
pähkinähakki18413-14
pikkutikka139-12-39
merilokki114-26-50
turkinkyyhky15615-42
pähkinänakkeli127-667
kanahaukka119-6-9
punarinta79-2667
pyy1818026
varpuspöllö86-70
valkoselkätikka11561286
koskikara49-32-4
nokkavarpunen149130171
isolepinkäinen833783
sepelkyyhky32-47
mustapääkerttu6-70-79

Lisää tuloksia:

 

Alueelliset tulokset

Alueellisissa tuloksissa esitetään reilun 40 lajin runsaus (yksilöä / osallistunut piha) eri osissa Suomea ja vertailu aiempiin vuosiin. Lajeja tai aluetta voi etsiä hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen” saa näkyviin kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta). Taulukkoa voi järjestää myös klikkaamalla sarakeotsikoita.

lajialuerunsausero keskiarvoonkannanmuutos
fasaanietelärannikko0.174-28-43
FasaaniItä-Suomi0.04-174
fasaanilänsirannikko0.49220-28
fasaaniPohjois-Suomi0.11537122
fasaanisisä-Suomi0.3595-20
harakkaetelärannikko1.228-24-25
harakkaItä-Suomi1.434-13-25
harakkalänsirannikko1.503-20-25
harakkaPohjois-Suomi1.736-1-11
harakkasisä-Suomi1.474-16-26
harmaapäätikkaetelärannikko0.0741638
HarmaapäätikkaItä-Suomi0.243103376
harmaapäätikkalänsirannikko0.03788616
harmaapäätikkaPohjois-Suomi0.066121220
Harmaapäätikkasisä-Suomi0.15265210
hippiäinenetelärannikko0.011-43-44
hippiäinenItä-Suomi0.003-35-71
hippiäinenlänsirannikko0.006-50-63
hippiäinenPohjois-Suomi0.001-80-75
Hippiäinensisä-Suomi0.004-60-68
hömötiainenetelärannikko0.212-54-53
hömötiainenItä-Suomi1.092-32-36
hömötiainenlänsirannikko0.567-39-37
hömötiainenPohjois-Suomi1.396-19-31
hömötiainensisä-Suomi0.788-32-40
järripeippoetelärannikko0.324150390
järripeippoItä-Suomi0.009-44-30
järripeippolänsirannikko0.163124155
järripeippoPohjois-Suomi0.008-1848
Järripeipposisä-Suomi0.185144381
kanahaukkaetelärannikko0.0131635
KanahaukkaItä-Suomi0.002-55-34
kanahaukkalänsirannikko0.005-20-41
kanahaukkaPohjois-Suomi0.004-20-25
Kanahaukkasisä-Suomi0.005-15-46
keltasirkkuetelärannikko4.907-2-20
keltasirkkuItä-Suomi7.889-8-18
keltasirkkulänsirannikko12.86910-20
keltasirkkuPohjois-Suomi4.31-4-16
keltasirkkusisä-Suomi7.627-4-30
kesykyyhkyetelärannikko0.401-19-30
kesykyyhkyItä-Suomi0.58830-17
kesykyyhkylänsirannikko0.68320-9
kesykyyhkyPohjois-Suomi0.33329
Kesykyyhkysisä-Suomi0.572126
korppietelärannikko0.186939
KorppiItä-Suomi0.203-1-10
korppilänsirannikko0.122319
korppiPohjois-Suomi0.173334
Korppisisä-Suomi0.149424
KuukkeliItä-Suomi0.004-9-55
kuukkelilänsirannikko0-100156
kuukkeliPohjois-Suomi0.259547
kuukkelisisä-Suomi0.00165-74
kuusitiainenetelärannikko0.401-21-11
kuusitiainenItä-Suomi0.213-40-19
kuusitiainenlänsirannikko0.361-20-5
kuusitiainenPohjois-Suomi0.1260-11
kuusitiainensisä-Suomi0.443-23-2
käpytikkaetelärannikko0.6431328
käpytikkaItä-Suomi0.92524
käpytikkalänsirannikko0.5941143
käpytikkaPohjois-Suomi0.75950-8
käpytikkasisä-Suomi0.7291524
lapintiainenPohjois-Suomi0.125-33-36
mustapääkerttuetelärannikko0.001-23-48
mustapääkerttuItä-Suomi0-71-77
mustapääkerttulänsirannikko0.001-78-84
mustapääkerttuPohjois-Suomi0-77-97
mustapääkerttusisä-Suomi0-100-64
mustarastasetelärannikko3.1319880
mustarastasItä-Suomi0.438137136
mustarastaslänsirannikko0.983130127
mustarastasPohjois-Suomi0.043-10114
mustarastassisä-Suomi1.217185191
naakkaetelärannikko2.108-110
NaakkaItä-Suomi2.06415570
naakkalänsirannikko2.888-68
naakkaPohjois-Suomi0.6593572
naakkasisä-Suomi3.383210
nokkavarpunenetelärannikko0.02163366
nokkavarpunenItä-Suomi0.002-66-82
nokkavarpunenlänsirannikko0.0124351122
Nokkavarpunensisä-Suomi0.00235247
närhietelärannikko0.495-425
närhiItä-Suomi1.329158
närhilänsirannikko0.593-223
närhiPohjois-Suomi0.858218
närhisisä-Suomi0.804316
palokärkietelärannikko0.013-35-32
palokärkiItä-Suomi0.01629-48
palokärkilänsirannikko0.006-46-28
palokärkiPohjois-Suomi0.0055-34
Palokärkisisä-Suomi0.012-15-40
peippoetelärannikko0.24110197
PeippoItä-Suomi0.036-365
Peippolänsirannikko0.1047341
peippoPohjois-Suomi0.027-1540
peipposisä-Suomi0.0654519
peltopyyetelärannikko0.03172-23
peltopyylänsirannikko0.574164-18
peltopyyPohjois-Suomi0.113175-22
Peltopyysisä-Suomi0.161150-31
pikkutikkaetelärannikko0.008-24-39
pikkutikkaItä-Suomi0.0090-45
pikkutikkalänsirannikko0.006-19-52
pikkutikkaPohjois-Suomi0.0070-48
pikkutikkasisä-Suomi0.009-6-27
pikkuvarpunenetelärannikko3.7826176
pikkuvarpunenItä-Suomi3.78457108
pikkuvarpunenlänsirannikko5.45331180
pikkuvarpunenPohjois-Suomi2.59388500
pikkuvarpunensisä-Suomi4.4447177
punarintaetelärannikko0.0123104
PunarintaItä-Suomi0-90-62
Punarintalänsirannikko0.003-31110
punarintaPohjois-Suomi0-7496
Punarintasisä-Suomi0.001-7722
punatulkkuetelärannikko1.8395155
punatulkkuItä-Suomi3.02654-5
punatulkkulänsirannikko1.7922443
punatulkkuPohjois-Suomi2.03211-6
punatulkkusisä-Suomi3.099755
puukiipijäetelärannikko0.062-614
PuukiipijäItä-Suomi0.049-333
Puukiipijälänsirannikko0.04-194
puukiipijäPohjois-Suomi0.02-817
Puukiipijäsisä-Suomi0.067-517
pyrstötiainenetelärannikko0.131-23-1
PyrstötiainenItä-Suomi0.171-2188
Pyrstötiainenlänsirannikko0.05-3126
pyrstötiainenPohjois-Suomi0.001-91-84
Pyrstötiainensisä-Suomi0.3881063
pähkinähakkietelärannikko0.012-30-40
PähkinähakkiItä-Suomi0.0061424
pähkinähakkilänsirannikko0.004-53181
pähkinähakkiPohjois-Suomi0.03244122
pähkinähakkisisä-Suomi0.0068117
pähkinänakkelietelärannikko0.00512190
PähkinänakkeliItä-Suomi0.02416101
Pähkinänakkelilänsirannikko0.001-87-25
pähkinänakkeliPohjois-Suomi0.002-79-24
pähkinänakkelisisä-Suomi0.003-73
räkättirastasetelärannikko1.50627345
RäkättirastasItä-Suomi2.72724501286
Räkättirastaslänsirannikko1.951441429
räkättirastasPohjois-Suomi0.005-96-88
Räkättirastassisä-Suomi3.2151280470
sepelkyyhkyetelärannikko0.003-2314
Sepelkyyhkylänsirannikko0.00341-35
sepelkyyhkyPohjois-Suomi046110
sepelkyyhkysisä-Suomi0.0016477
sinisorsaetelärannikko0.5228-14
sinisorsaItä-Suomi0.002-98-36
sinisorsalänsirannikko0.061-46-40
sinisorsaPohjois-Suomi0.03-93-80
sinisorsasisä-Suomi0.113-57-21
sinitiainenetelärannikko4.181-513
sinitiainenItä-Suomi5.088833
sinitiainenlänsirannikko4.268117
sinitiainenPohjois-Suomi2.8261740
sinitiainensisä-Suomi5.193619
talitiainenetelärannikko6.964-10-11
talitiainenItä-Suomi8.957-43
talitiainenlänsirannikko7.821-40
talitiainenPohjois-Suomi7.928510
talitiainensisä-Suomi7.531-5-4
tiklietelärannikko0.3210319
tikliItä-Suomi0.045996
tiklilänsirannikko0.13732293
tikliPohjois-Suomi0.015768
Tiklisisä-Suomi0.21351240
tilhietelärannikko0.333-33-52
tilhiItä-Suomi7.44551747
Tilhilänsirannikko0.712-45-61
tilhiPohjois-Suomi0.209-89-88
Tilhisisä-Suomi2.949130-16
Tundraurpiainenetelärannikko0-100-71
tundraurpiainenItä-Suomi0.001-93-64
tundraurpiainenlänsirannikko0-100-74
tundraurpiainenPohjois-Suomi0.004-93-88
tundraurpiainensisä-Suomi0-100-78
töyhtötiainenetelärannikko0.084-60-64
töyhtötiainenItä-Suomi0.223-36-34
töyhtötiainenlänsirannikko0.145-46-42
töyhtötiainenPohjois-Suomi0.156214
töyhtötiainensisä-Suomi0.219-41-47
urpiainenetelärannikko0.095-93-77
urpiainenItä-Suomi0.672-75-52
Urpiainenlänsirannikko0.233-90-78
urpiainenPohjois-Suomi0.542-83-85
urpiainensisä-Suomi0.519-77-59
valkoselkätikkaetelärannikko0.00434664
ValkoselkätikkaItä-Suomi0.0251204
valkoselkätikkalänsirannikko0.0023081
valkoselkätikkaPohjois-Suomi0-34839
valkoselkätikkasisä-Suomi0.00689218
varisetelärannikko1.068-25-24
varisItä-Suomi0.681-12-50
varislänsirannikko0.809-26-34
varisPohjois-Suomi0.412-30-28
varissisä-Suomi0.885-11-28
varpunenetelärannikko1.581-21-35
varpunenItä-Suomi1.011-31-51
varpunenlänsirannikko1.734-35-58
varpunenPohjois-Suomi1.511-36-55
varpunensisä-Suomi1.06-37-61
varpushaukkaetelärannikko0.048-2-7
VarpushaukkaItä-Suomi0.039236
Varpushaukkalänsirannikko0.051-7-10
varpushaukkaPohjois-Suomi0.017-126
Varpushaukkasisä-Suomi0.04911
varpuspöllöetelärannikko0.001-64-31
VarpuspöllöItä-Suomi0.0091546
varpuspöllölänsirannikko0.003-23-25
varpuspöllöPohjois-Suomi0.0173-11
varpuspöllösisä-Suomi0.005-24-5
viherpeippoetelärannikko1.008-66-77
viherpeippoItä-Suomi1.089-63-71
viherpeippolänsirannikko1.419-60-75
viherpeippoPohjois-Suomi1.569-36-69
viherpeipposisä-Suomi1.185-66-75
vihervarpunenetelärannikko0.54219-6
vihervarpunenItä-Suomi0.124-32-42
Vihervarpunenlänsirannikko1.037250-8
vihervarpunenPohjois-Suomi0.022-46-82
Vihervarpunensisä-Suomi0.51253-27