Tiiran aineiston käyttö

Tiira on miljoonien havaintojen tietopankki, josta löytyy rajattomasti lintuharrastajia kiinnostavaa tietoa. Aineisto on myös käyttökelpoista lintujen suojelun edistämisessä ja tutkimuksessa.

Kullakin rekisteröityneellä Tiiran käyttäjällä on täydet oikeudet omiin havaintoihinsa. Tallentamiaan havaintoja voi vapaasti käyttää (mukaan lukien kaupallinen käyttö). Omia havaintoja voi ladata omalle koneelle CSV-tiedostona järjestelmän hakuominaisuuksien avulla.

Tiiran käyttöoikeussopimus rajoittaa muun kuin omien havaintojen käytön henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Aineisto ei ole siis vapaasti käytettävissä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että havaintoja ei saa käyttöoikeussopimuksessa rajattua laajempaan käyttöön. Käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti aineiston omistajien eli BirdLifen jäsenyhdistysten kanssa.

BirdLife ja jäsenyhdistykset kannustavat käyttämään aineistoa ja olemaan yhteydessä, mikäli haluaa käyttää aineistoa. Yhdistykset haluavat tietää, kun aineistoa käytetään, ja mihin ja miten aineistoa käytetään.  Myös aineiston alkuperän mainitsemista ja yhdistysten arvostamista pidetään tärkeänä.

Tiiraan kirjatut havainnot ovat rajoituksetta BirdLifen jäsenyhdistysten käytettävissä. Yhdistykset hyödyntävät aineistoa esimerkiksi lintujen ja muun luonnon suojelun edistämisessä, kuten lausunnoissa, kaavoitushankkeissa, tärkeiden lintualueiden osoittamisessa ja suojeluehdotuksissa. Havaintoja käytetään myös laajasti lintuyhdistysten tilastoissa ja lintujen vuotuista esiintymistä ja esiintymisen muutoksia kuvaavissa artikkeleissa ja raporteissa.

Havaintoaineistoa käytetään yleisesti myös BirdLife yhteisön ulkopuolisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Aineiston käytöstä on lisäksi tehty sopimuksia mm. luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. Sopimuksilla mahdollistetaan esimerkiksi aineiston käyttö lintujen suojelemiseksi öljyonnettomuuksissa ja viranomaisten suojeluvastuulintulajien suojelutyössä.

Aineisto käyttöön pyytämällä

Mikäli olet kiinnostunut Tiiran havaintoaineiston käyttämisestä, ole yhteydessä alueelliseen lintuyhdistykseen (rajoitetun alueen, kuten kunnan, kunnan osan, maakunnan tai lintuyhdistyksen aineisto) tai BirdLife Suomeen (koko maata tai valtaosaa maasta koskeva aineisto).

Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen sen toimittamiseen voi liittyä tukimaksu. Tuki käytetään lintuyhdistysten toimintaan – lintujen suojelun, tutkimuksen, harrastuksen tai nuorisotyön edistämiseen. Aineiston käyttö tutkimukseen tai harrastajia kiinnostavan materiaalin tuottamiseen on lähtökohtaisesti ilmaista.

Mikäli suunnittelet käyttäväsi aineistoa tutkimuksen pääaineistona ja olet esimerkiksi hakemassa tutkimukseen rahoitusta, ole etukäteen yhteydessä BirdLifeen tai paikallisyhdistykseen ja sovi yhteistyöstä. Samalla varmistetaan, että aineistolla voidaan tutkia ajateltua ilmiötä ja, että aineisto on käytettävissä suunniteltuun tarkoitukseen.