Suomessa alueellisesti uhanalaiset lintulajit

suomi-vyohykkeet

Valtakunnallisen uhanalaisuustarkastelun rinnalla on tehty myös lintulajien alueellinen uhanalaisuustarkastelu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Alueellisesti uhanalaiseksi on arvioitu vain valtakunnallisessa uhanalaisuustarkastelussa elinvoimaisiksi tai silmälläpidettäviksi arvioituja lajeja. Valtakunnallisesti uhanalaiset lajithan ovat koko maassa, eli kaikilla alueilla, automaattisesti uhanalaisia. Vuonna 2016 julkaistussa arvioinnissa ei tehty kokonaisvaltaista tarkastelua, vaan arvioitiin vuoden 2010 tarkastelun pohjalta ne lajit, joiden ei todettu olevan enää valtakunnallisesti uhanalaisia.

Alueellisen uhanalaistarkastelun yhteydessä on tarkasteltu myös sitä, onko jokin jollakin alueella joskus vakiintuneena esiintynyt laji hävinnyt alueelta. Kaikki tällaiset lajit (myös valtakunnallisesti uhanalaiset) löytyvät alta vyöhykkeittäin (Hävinneet).

Alue: Hemiboreaalinen vyöhyke, Ahvenanmaa (1a) .

Hävinneet: jouhisorsa, kaakkuri, muuttohaukka, ampuhaukka, metso, peltopyy, liro, suokukko, pohjantikka, keltavästäräkki, kuhankeittäjä, isolepinkäinen

Uhanalaiset: kuikka, pyy, luhtahuitti, pikkutylli, kapustarinta, kuovi, helmipöllö, idänuunilintu, pikkusieppo

Alue: Hemiboreaalinen vyöhyke, Lounainen rannikkomaa (1b).

Hävinneet: muuttohaukka, riekko, kapustarinta, suokukko, jänkäkurppa, kuukkeli, pohjansirkku

Uhanalaiset: kaakkuri, ampuhaukka, metso, peltopyy, kuovi, liro, pikkulokki, helmipöllö, pohjantikka, keltavästäräkki, idänuunilintu, pikkusieppo, isolepinkäinen, järripeippo

Alue: Eteläboreaalinen vyöhyke, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko (2a).

Hävinneet: muuttohaukka, vesipääsky, kultasirkku

Uhanalaiset: mustalintu, metso, kapustarinta, jänkäkurppa, pikkukuovi, valkoviklo, liro, lapinpöllö, kuukkeli, järripeippo, pohjansirkku

Alue: Eteläboreaalinen vyöhyke, Järvi-Suomi (2b).

Hävinneet: muuttohaukka, kultasirkku

Uhanalaiset: peltopyy, kapustarinta, jänkäkurppa, pikkukuovi, liro, lapintiira, uuttukyyhky, kehrääjä, keltavästäräkki, sinipyrstö, kivitasku, kuukkeli, järripeippo, pohjansirkku

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjanmaa (3a).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: mustalintu, metso, tylli, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, liro, ruokki, lehtopöllö, kehrääjä, keltavästäräkki, sinipyrstö, kivitasku, rytikerttunen, kultarinta, pikkusieppo, lapintiainen, kuukkeli, järripeippo, pohjansirkku, pikkusirkku

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjois-Karjala – Kainuu (3b).

Hävinneet: pilkkasiipi, peltopyy, taviokuurna, kultasirkku

Uhanalaiset: mustalintu, luhtahuitti, pikkutylli, tylli, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, lehtopöllö, kehrääjä, keltavästäräkki, kivitasku, kultarinta, tiltaltti, lapintiainen, kuukkeli, mustavaris, pikkusirkku

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Lapin kolmio (3c).

Hävinneet: peltopyy, ruokki, taviokuurna

Uhanalaiset: silkkiuikku, härkälintu, mustalintu, luhtahuitti, tylli, jänkäsirriäinen, mustaviklo, viirupöllö, sinipyrstö, kivitasku, idänuunilintu, tiltaltti, lapintiainen, kuukkeli, kottarainen, pohjansirkku

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Koillismaa (4a).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: silkkiuikku, luhtahuitti, ruisrääkkä, pikkutylli, tylli, töyhtöhyyppä, jänkäsirriäinen, sarvipöllö, sinirinta, kivitasku, tiltaltti, pikkusieppo, pikkulepinkäinen, kottarainen, taviokuurna

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Perä-Pohjola (4b).

Hävinneet: punakuiri, sepelrastas

Uhanalaiset: silkkiuikku, härkälintu, kiiruna, ruisrääkkä, pikkutylli, tylli, töyhtöhyyppä, viirupöllö, sarvipöllö, sinirinta, sinipyrstö, kivitasku, idänuunilintu, tiltaltti, pikkusieppo, kottarainen, lapinsirkku, pohjansirkku

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Metsä-Lappi (4c).

Hävinneet: heinätavi, karikukko

Uhanalaiset: lapasorsa, töyhtöhyyppä, punakuiri, kuovi, pikkulokki, kalatiira, viirupöllö, sarvipöllö, kiuru, sinipyrstö, kivitasku, sirittäjä, tiltaltti, kottarainen, pohjansirkku

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Tunturi-Lappi (4d).

Hävinneet: kottarainen

Uhanalaiset: metso, sinipyrstö, tiltaltti, pohjansirkku

 

Lintujen uhanalaisuusarvioinnista vuosina 2015–2016 vastasi lintutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Juha Tiainen ja jäseninä Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Päivi Sirkiä ja Jari Valkama.