Suomessa alueellisesti uhanalaiset lintulajit

suomi-vyohykkeet

Valtakunnallisen uhanalaisuustarkastelun rinnalla on tehty myös lintulajien alueellinen uhanalaisuustarkastelu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Alueellisesti uhanalaiseksi on arvioitu vain valtakunnallisessa uhanalaisuustarkastelussa elinvoimaisiksi tai silmälläpidettäviksi arvioituja lajeja. Valtakunnallisesti uhanalaiset lajithan ovat koko maassa, eli kaikilla alueilla, automaattisesti uhanalaisia.

Alueellisen uhanalaisuuden lisäksi laadittiin myös listat eri alueilla aiemmin säännöllisesti pesineistä lajeista, joiden on tulkittu hävinneen jonkin alueen pesimälinnustosta. Tämäkin tarkastelu tehtiin vain valtakunnallisesti elinvoimaisille ja silmälläpidettäville lajeille. Lajin alueellisesti hävinnyt -statusta voidaan siten pitää eräänlaisena alueellisen uhanalaisuuden alaluokkana.

Uusin arviointi on julkaistu  vuonna 2021. Arvioinnin kriteerit poikkeavat hieman edellisestä vuonna 2010 tehdystä arvioinnista. Vuoden 2021 arviointi perustuu linnustonseurantojen tuloksiin ja Tiira-lintutietopalvelun havaintoihin.

[kartta lintuyhdistysten havaintojenkeruualueiden rajoista ja metsäkasvillisuusvyöhykkeistä]

Alue: Hemiboreaalinen vyöhyke, Ahvenanmaa (1a) .

Hävinneet: peltopyy, liro, keltavästäräkki, järripeippo

Uhanalaiset: kaakkuri, kanahaukka, tuulihaukka, ampuhaukka, luhtahuitti, ruisrääkkä, pikkutylli, helmipöllö, pohjantikka, niittykirvinen, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu

Alue: Hemiboreaalinen vyöhyke, Lounainen rannikkomaa (1b).

Hävinneet: jänkäkurppa, kuukkeli

Uhanalaiset: ampuhaukka, kapustarinta, liro, pikkulokki, viirupöllö, helmipöllö, pohjantikka, niittykirvinen, keltavästäräkki, järripeippo, pohjansirkku

Alue: Eteläboreaalinen vyöhyke, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko (2a).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: ampuhaukka, jänkäkurppa, valkoviklo, keltavästäräkki, kivitasku, kuukkeli, pohjansirkku

Alue: Eteläboreaalinen vyöhyke, Järvi-Suomi (2b).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: peltopyy, jänkäkurppa, punajalkaviklo, keltavästäräkki, kivitasku, kuukkeli, pohjansirkku

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjanmaa (3a).

Hävinneet: sinirinta, lapintiainen

Uhanalaiset: jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, käenpiika, pikkutikka, niittykirvinen, rytikerttunen, kuukkeli, pohjansirkku, pikkusirkku

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjois-Karjala – Kainuu (3b).

Hävinneet: peltopyy

Uhanalaiset: mustalintu, meriharakka, tylli, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, punajalkaviklo, lehtopöllö, käenpiika, niittykirvinen, pensassirkkalintu, luhtakerttunen, lapintiainen, pikkulepinkäinen, kuukkeli, pähkinähakki, taviokuurna

Alue: Keskiboreaalinen vyöhyke, Lapin kolmio (3c).

Hävinneet: peltopyy, taviokuurna

Uhanalaiset: mustalintu, härkälintu, luhtahuitti, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, viirupöllö, käenpiika, niittykirvinen, lapintiainen, puukiipijä, pikkulepinkäinen

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Koillismaa (4a).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: lapasorsa, silkkiuikku, tylli, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, lapintiira, kesykyyhky, viirupöllö, käenpiika, pikkutikka, kiuru, sinirinta, ruokokerttunen, pikkulepinkäinen, punavarpunen

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Perä-Pohjola (4b).

Hävinneet: punakuiri, lapinsirkku

Uhanalaiset: lapasorsa, kiiruna, silkkiuikku, härkälintu, meriharakka, mustaviklo, lapintiira, viirupöllö, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, pensaskerttu, pikkulepinkäinen, pähkinähakki, punavarpunen

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Metsä-Lappi (4c).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: lapasorsa, alli, varpushaukka, punakuiri, kalatiira, lapintiira, kesykyyhky, käenpiika, pikkutikka, kiuru, ruokokerttunen, lehtokerttu, hernekerttu, sirittäjä, närhi, lapinsirkku

Alue: Pohjoisboreaalinen vyöhyke, Tunturi-Lappi (4d).

Hävinneet: –

Uhanalaiset: kanahaukka, lapintiira, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, lehtokerttu, pikkusirkku