Pihabongaus kouluissa

“Pihabongaus on kaikenikäisille koululaisille ja myös lukiolaisille sopiva tapahtuma, johon opettaja saa helposti nivottua tutkimustaitojen opettelua. Oppilaille on motivoivaa osallistua ihan oikeaan kansalaistutkimukseen!” Hanna Aalto, biologian ja maantiedon opettaja

Pihabongauksen koululaisviikko 2019

BirdLife-Pihabongaus-talvilintujuliste

Maanantaista perjantaihin ennen varsinaista Pihabongaus-viikonloppua vietetään Pihabongauksen koululaisviikkoa, johon opettajat kouluissa ja päiväkodeissa voivat osallistua lähtemällä vähäksi aikaa ryhmänsä kanssa ulos tarkkailemaan talvilintuja.

Idea

Pihabongauksen ideana on havainnoida, mitä lintuja näkyy, ja laskea, montako eri yksilöä kutakin lajia nähdään.

Havainnot ilmoitetaan kaikista havaituista linnuista. Kaikkia lintulajeja ei tarvitse tunnistaa, mutta myös määrittämättömät yksilöt ilmoitetaan. Havaintojen määrällä ei kilpailla, vaan osallistumalla luokka on mukana tekemässä kansalaistiedettä talvilintukantojen vaihtelusta.

Oppilaiden kanssa voidaan myös tutustua tieteellisen tutkimuksen teon periaatteisiin. Oppilaat voivat arvioida esimerkiksi tutkimuksen virhelähteitä, tulosten vertailukelpoisuutta ja havainnoinnin tulosta.  Pihabongaustutkimus sopii niin ekaluokkalaiselle kuin lukiolaisellekin. Ohjeita ja vinkkejä opettajille (pdf).

Pihabongaukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtuma on maksuton ja tarjolla on apua lajien tunnistamiseen sekä tietoa talviruokinnasta. Osallistuneiden luokkien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja!

Tarkkailupaikka ja -aika

Tarkkailupaikka voi olla mikä tahansa sopiva paikka, esimerkiksi koulun piha, läheinen puisto, metsänreuna tai joenvarsi.

Lintujen ruokintapaikat ovat hyviä tarkkailupaikkoja. Ellei koulun pihalla ole linturuokintaa, voi vaikkapa jonkin lähitalon asukkailta käydä etukäteen kysymässä, sopisiko luokan tulla tarkkailemaan pihan ruokintapaikan lintuja piha-aidan takaa.

Ruokintapaikka ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan lintuja näkee muuallakin. Kivikaupungin keskustassakin on yleensä variksia, puluja ja varpusia. Myös näiden havainnointi on mielenkiintoista ja arvokasta.

Tarkkailuaika on korkeintaan tunti, mutta voit päättää luokallesi sopivan ajan. Jo puolessa tunnissa voi kertyä mukavasti havaintoja.

Varusteet ja valmistautuminen

Erityisiä varusteita ei tarvita, muistiinpanovälineet riittävät. Muistiinpanojen tueksi voi tulostaa apulomakkeen (pdf), jossa on valmis lajilista tavallisimmista lajeista. Havainnot ilmoitetaan tarkkailun jälkeen verkkolomakkeella.

Säänmukainen vaatetus on tärkeä osa onnistunutta retkeä. Kiikareista voi olla iloa, mutta ne eivät ole välttämättömät.

Voit halutessasi opastaa oppilaita Pihabongauksen saloihin jo ennen retkeä. Pihabongauksen materiaaleista löydät esimerkiksi yleisimmistä talviaikaisista pihalajeista seinälle tulostettavan julisteen  sekä videon, joiden avulla lajintuntemusta voidaan kerrata. Etukäteen voidaan keskustella myös siitä, miten vältytään laskemasta samoja lintuyksilöitä useampaan kertaan.

Lisätietoja


Lisää yleisiä lintuvinkkejä Opettajille-sivulla!