Raportoi linturikokset

Huuhkajaa vainotaan paikoin edelleen. Kuva: Micha Fager.

Valtaosa lintulajeista on rauhoitettuja ympäri vuoden. Pesimäaikaan rauhoitettuja ovat kaikki linnut ja myös lintujen pesät. Pesiin, muniin tai poikasiin ei saa koskea. Suomessa luonnonvaraisesti esiintyvien lintulajien tai niiden munien hallussapito on luonnonsuojelulaissa kielletty.

BirdLifen tekemien selvitysten mukaan lintuihin kohdistuvat rikokset eli lintujen laiton tappaminen, munien keruu ja luonnonvaraisten lintujen häkkikasvatus ovat Euroopassa merkittäviä ongelmia, jotka kohdistuvat vuosittain miljooniin lintuihin. Esimerkiksi turturikyyhkylle laiton pyynti on merkittävä uhka.

Kotimaisia ja kansainvälisiä uhkia

Lintuihin kohdistuva rikollisuus tunnetaan Suomesta huonosti. Maa on suuri, valvontaresurssit ovat vähäiset, eivätkä kaikki viranomaiset pidä luonnonsuojelurikoksia tärkeinä. Lakia rikotaan kuitenkin. Lintujen (esimerkiksi lokkien ja rastaiden) pesiä tuhotaan ja poikasia tapetaan. Petolinnut, erityisesti kanahaukka ja huuhkaja, kärsivät joillakin alueilla edelleen petovihasta. Vuonna 2010 paljastui ulkomaalaisten viranomaisten vihjeiden avulla kaksi suurta (Närpiö ja Porvoo) lintujen munien keruurikosta, joissa tekijät olivat suomalaisia. Myös rauhoitettujen lintulajien ampumisia raportoidaan joka vuosi.

Suomessa pesii monia lintulajeja, jotka kiinnostavat ulkomaalaisia. Niiden ansiosta yhä useampi suomalainen saa elantonsa luonto- ja lintumatkailusta. Havumetsä-, suo- ja tunturilajit ovat haluttuja paitsi elämyksenä muistoihin, myös pinnalistoille ja kuvakokoelmiin. Katseilta piilossa voi tapahtua myös linnuille vahingollista toimintaa. Lintujen munien keruu, munien haudottaminen ja luvaton häkkilintutarhaus ovat edelleen Euroopassa voimissaan. Toimintaan voi liittyä myös laitonta kauppaa. Monet petolintulajimme ovat vaarassa päätyä haukkametsästäjien käsiin. Suomessa käy joka vuosi myös keskieurooppalaisia munienkerääjiksi ja luonnonvaraisten lajien kasvattajiksi tiedettyjä henkilöitä.

Suomeen perustettiin vuonna 2018 erityisesti lintuihin kohdistuvien luonnonsuojelurikosten torjuntaan keskittyvä työryhmä, jossa on mukana viranomaisia ja järjestöistä BirdLife sekä WWF Suomi. Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on parantaa tiedon kulkua ja tätä kautta poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin edellytyksiä tavoittaa mahdollisia linturikosten tekijöitä.

Dokumentoi ja ilmoita

Lintu- ja luontoharrastajat ovat paljon luonnossa liikkuvina avainasemassa kaikenlaisten lintuihin kohdistuvien rikosten havaitsemisessa. Mikäli havaitsee mahdollista rikollista toimintaa, kannattaa toiminta dokumentoida mahdollisimman hyvin, esimerkiksi valokuvin tai videoin. Tärkeää on myös merkitä epäilyttävän ajoneuvon rekisterinumero muistiin.

Rikoksista pitäisi aina ilmoittaa poliisille. Mikäli kyse on akuutista tilanteesta, jossa tekijä voidaan saada tuoreeltaan kiinni, kannattaa soittaa hätänumeroon (112) ja esimerkiksi Lapissa rajavartiolaitokselle ja merellä merivartioille, jotta tutkinta käynnistyy välittömästi ja tekijät voidaan saada heti kiinni. Ei-akuuteista rikoksista kannattaa tehdä tutkintapyyntö poliisille. Kaikista tapahtumista kannattaa lisäksi ilmoittaa BirdLifelle, jotta tietomme lintuihin kohdistuvasta rikollisuudesta on mahdollisimman ajantasaista.