Keihäsjärvi-Pitkäjärvi-Itälampi

Kuopiossa entisen Karttulan kunnan alueella Syvänniemen kylällä sijaitsee kolmen lintujärven kokonaisuus. Keihäsjärvi ja Pitkäjärvi ovat reheviä umpeenkasvavia matalia järviä, pienempi Itälampi suorantainen ja lähes umpeensoistunut vesialue. Umpeenkasvun myötä vesialueiden merkitys sekä linnustolle että virkistyskäytölle hiipui, joten viime vuosina alueella on toteutettu aktiivisen kyläyhdistyksen, osakaskunnan, Pohjois-Savon ely-keskuksen ja Kuopion kaupungin hyvässä yhteistyössä kunnostushankkeita sekä vesien tilaan että virkistyskäyttörakenteisiin liittyen. Keihäsjärven linnustoa tarkkaillaan nykyisin esteettömästä lintutornista, jonka yhteydessä on kattavasti varusteltu nuotiopaikka. Keihäsjärveä on kunnostettu sekä pinnannostolla, ruoppauksin että säännöllisin niitoin. Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on parantaa vesilintujen pesimismahdollisuuksia ja veden vaihtuvuutta. Viimeisimmässä kunnostushankkeessa ruoppausmassoista rakennettiin pesimäsaarekkeita naurulokeille. Lokit ottivatkin saaret käyttöön heti kunnostuksen jälkeen. Naurulokkien paluu Keihäsjärvelle parantaa taantuneiden vesilintujen edellytyksiä pesiä Keihäsjärvellä onnistuneesti.

Metsästysoikeuden haltija kohdealueella on Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Osakaskunta on ollut huolissaan kohdealueen vesilinnuston vähenemisestä ja aktiivisessa roolissa toimialueensa kunnostushankkeiden toteuttamisessa. Lintuvesikunnostusten lisäksi osakaskunta tarttui tilaisuuteen liittyä levähdysaluehankkeeseen. Kesällä 2021 osakaskunta rauhoitti kokouksessaan Keihäsjärvi-Pitkäjärvi-Itälampi-kokonaisuuden vesilintujen metsästykseltä vuosiksi 2022-27. Vesilinnustus osakaskunnan muilla vesialueilla jatkuu normaaliin tapaan.