Lausunnot ja aloitteet

BirdLife Suomi tekee lintujen hyvinvointia edistäviä aloitteita ja ottaa lausunnoilla ja mielipiteillä kantaa ajankohtaisiin hankkeisiin, kuten lakialoitteisiin ja kaavoihin. Tavoitteena on huolehtia lintujen hyvinvoinnista kevein menetelmin, kuten neuvonnan, keskustelun ja lausuntojen avulla. Tarvittaessa BirdLife tekee myös valituksia oikeusistuimiin, jotta luonnon, lintujen ja lintuharrastajien ääni kuuluu päätöksenteossa.

Tälle sivulle on koottu joitakin BirdLife Suomen tekemiä lausuntoja, aloitteita ja valituksia.