Lintuohjelmaa lapsille

Tapahtumat

Katso vinkit valtakunnallisista, lapsille sopivista lintutapahtumista Opettajille-osion etusivulta!

Leikkejä

 • Lintuparin etsintä
  Ohjaaja kirjoittaa etukäteen lapuille lintuja ja niiden ääniä (esim. VARIS – KRAA KRAA). Äänikuvauksia voi katsoa lintukirjoista. Samanlaisia lappuja on kaksi kutakin. Laput jaetaan satunnaisesti osallistujille, jotka alkavat äännellä saamansa lapun mukaisesti ja yrittävät löytää parin, joka ääntelee samalla tavalla. Samalla periaatteella voi tehdä myös lintuperheitä tai -parvia.
 • Haukkahippa
  Yksi leikkijöistä on haukka (haukalle voidaan halutessa askarrella paperinen nokka), muut ovat pikkulintuja. Pikkulinnut ovat turvassa, jos kolme pikkulintua muodostaa parven, eli piirin käsistä kiinni pitäen. Parvessa saa olla sovitun ajan, esim. viisi sekuntia (lasketaan ääneen viiteen). Jos haukka saa pikkulinnun kiinni, osat vaihtuvat. Voidaan myös sopia, että jokainen kiinnijäänyt on uusi haukka, kunnes kaikki pikkulinnut ovat muuttuneet haukoiksi.
 • Lintukauppias
  Noin viisi leikkijää valitaan asiakkaiksi, loput ovat lintuja. Jokainen lintu keksii mielessään, mikä lintulaji on. Ohjaaja voi tarvittaessa olla kauppias, joka kuiskaa jokaiselle oman lintulajin. Kauppias ja linnut menevät maahan piirretyn ympyrän sisälle “kauppaan”, asiakkaat tekevät jonon kaupan eteen. Ensimmäinen asiakas kysyy haluamaansa lintua: “Onko teillä variksia?” Jos kysyttyä lajia ei löydy, asiakas siirtyy jonon viimeiseksi ja seuraava asiakas tiedustelee uutta lajia. Jos joku/jotkut linnuista on kysyttyä lajia, hän/he lähtee juoksemaan ja asiakas yrittää saada linnun kiinni. Jos lintu pystyy juoksemalla kiertämään asiakkaan (ja asiakasjonon) ja palaamaan takaisin ympyrään, hän on turvassa. Jos asiakas saa linnun kiinni, lintu muuttuu asiakkaaksi ja liittyy mukaan jonoon. Jatketaan, kunnes viimeinenkin lintu saadaan kiinni.

Tutkimuksia

 • Lintujen käyttäytyminen
  Jokainen valitsee linnun, jota seuraa sovitun ajan, esim. 1–10 minuuttia. Kirjoitetaan ylös (tai yritetään muistaa), mitä lintu teki. Tämän jälkeen mietitään yhdessä, mitä havainnot tarkoittivat, ja miksi lintu käyttäytyi sillä tavalla. Etsikö se ruokaa, yritti houkutella puolisoa, vai pakeniko ihmistä? Voidaan myös vertailla esim. eri lintujen kävelytapaa, lentotyyliä, laulua tai muuta käytöstä.
 • Erilaisia lintuja
  Jos käyttäytymisen seuraaminen tuntuu liian vaikealta, voidaan lyhyen tarkkailun jälkeen vertailla esim. eri lintujen nokkaa, muotoa, pyrstön pituutta tai värejä. Kaupungissa voidaan yrittää etsiä vaikkapa mahdollisimman monta eriväristä pulua – tulosta mukaan värityskuvat.

Askartelua

 • Pöllöt kolossa
  Leikkaa mustasta kartongista n. 10–15 cm halkaisijaltaan olevia ympyröitä, ja piirrä valkoisille papereille hieman pienempiä ympyröitä, yksi kullekin. Tutkikaa yhdessä esim. lintukirjoista koloissa pesivien pöllöjen naamojen tuntomerkkejä. (Koloissa pesivät varpuspöllö, helmipöllö, lehtopöllö, viirupöllö, lapinpöllö ja hiiripöllö. Muut lajit eivät pesi koloissa, mutta jos et välitä siitä, ota nekin mukaan.) Jokainen valitsee yhden lajin, jonka naaman piirtää paperin ympyrään. Värittämisen jälkeen pöllön naama leikataan reunoja myöten irti ja liimataan mustalle kartonkiympyrälle. Koloista kurkistavista pöllöistä voidaan lopuksi koota näyttely.
 • Linnunpesät ja -munat
  Minkälaisen pesän tekisit, jos olisit lintu? Rakentakaa linnunpesiä (ulkona tai sisällä) heinistä, oksista, karvoista ja muista maastosta löytyvistä materiaaleista (huom: sammalta ja jäkälää ei saa ottaa). Pesiin voi tehdä munia joko ostamalla valmiita styrox-munia tai tekemällä niitä etukäteen itse askartelumassasta. Munat maalataan ja asetellaan pesiin. Malleja munien kokoon, muotoon ja väritykseen saa lintukirjoista ja internetistä. Hieman edistyneemmät lintuharrastajat voivat kokeilla myös pesän rakentamista kunkin lajin vaatimusten mukaan: mallia voi ottaa esimerkiksi Lintukorteista.