Holkspaningen

Kirjosieppopari. Kuva: Micha Fager

Har du hängt upp fågelholkar? Vilka fågelarter bor i dem?

I Holkspaningen observerar man vilka fåglar som häckar i fågelholkarna som finns i hemknutarna och anmäler observationerna till BirdLife Finland. Med evenemanget insamlas värdefull information om holkhäckande fåglar och deras häckningar. Med evenemanget önskas även att intresset för närmiljön och fågellivet ökar.

Holkspaningen är ett evenemang för alla fågelintresserade. Holkspaningen är ingen tävling, utan alla observationer är värda att anmälas. Bland samtliga deltagare utlottas priser.

År 2013 ordnades den första Holkspaningen. Nu deltar varje år över 5 000 personer på ca. 5 000 olika platser. Dessutom genererar evenemanget data som omfattar över 40 000 fågelholkar.

 

Det är enkelt att delta i Holkspaningen

 • Vilka typer av fågelholkar* har du på din gård, på din tomt eller vid ditt fritidshus?
 • Vilka fågelarter häckar eller har redan häckat i år i dina fågelholkar? Ifall du önskar kan du ange i vilket skede** häckningarna är under evenemangsveckoslutet (bobyggande, ruvning, matning av boungarna, ifall ungarna lämnat holken).
 • Anmäl dina observationer via nätformuläret eller på ett vykort på adressen: BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Ange även anmälarens namn och adress på kortet. Alla observationer behöver inte vara från evenemangsveckoslutet. Du kan ange observationer av fåglar som du vet att de har häckat i fågelholken i år, men ungarna har lämnat boet eller häckningen har misslyckats.

OBS! Det är viktigt att fåglarnas häckning inte störs, så kika inte in i fågelholkarna eller öppna dem.

 

Mera om Holkspaningen

 

* Vilka typer av fågelholkar har du på gården?

Antalet tillgängliga boplatser är viktig information för oss. Ange vilka fågelholkar du har på ditt observationsområde, medräknat de obebodda fågelholkarna som saknar fågelobservationer.

Välj för varje enskild fågelholk det lämpligaste alternativet:

 • SMÅFÅGELHOLK
  • ingångshålet ca. 3 cm i diameter; i dessa holkar häckar bl.a. mesar och svartvit flugsnappare
 • STARHOLK
  • ingångshålet ca. 5 cm i diameter; i dessa holkar häckar bl.a. stare, rödstjärt och tornseglare
 • HOLK FÖR KNIPA ELLER UGGLOR
  • ingångshålet ca. 10- 15 cm i diameter; i dessa holkar häckar bl.a. knipa, kaja, skogsduva och ugglor
 • HORISONTELL HOLK
  • en småfågelholk som placerats horisontellt; i dessa holkar häckar bl.a. pilfink
 • ÖPPEN HOLK FÖR SMÅFÅGLAR
  • holk vars framsida är öppen upptill; i dessa holkar häckar bl.a. grå flugsnappare och sädesärla
 • TORNFALKSHOLK
  • en stor öppen holk; i dessa holkar häckar bl.a. tornfalk
 • HOLK FÖR TRÄDKRYPAREN
  • en holk som är triangelformad på tvären, ingångshål på sidorna; i dessa holkar häckar bl.a. trädkrypare

Mera information om olika typer av fågelholkar hittas i Holkar & fåglar (pdf).

 

** I vilket skede är häckningarna?

Olika skeden i häckningen kan du identifiera exempelvis på följande sätt (ifall du inte är säker på skedet skall du svara ”vet ej”):

 • BOBYGGANDET ÄR IGÅNG
  • föräldrarna för bomaterial i holken
 • RUVNINGEN ÄR IGÅNG
  • man kan inte höra ljud av fågelungar
  • endast den ena av föräldrarna hämtar föda till holken
 • FÅGELUNGAR I BOET
  • man kan höra ljud av fågelungar
  • bägge förälder hämtar regelbundet föda till holken
 • UNGARNA HAR LÄMNAT BOET
  • i holken har varit en häckning tidigare under våren (som exempel kan starens häckningstid vara förbi i Södra Finland)
 • HÄCKNINGEN HAR MISSLYCKATS
  • någon har försökt häcka i holken, men av någon anledning har häckningen misslyckats eller avbrutits

Notera att bland sjöfåglar som knipa och storskrake, lämnar ungarna boet genast efter kläckningen och att hanen inte matar den ruvande honan.