Kirjallisuusviitteet

Artikkelin tiedot perustuvat kokonaan alla oleviin lähteisiin. Sulkuihin () on merkitty taulukoissa käytetyt lyhenteet.

 

Kirjat

 • von Haartman, L. ym. 1963–1972: Pohjolan linnut värikuvin, Helsinki   (PLV)
 • Kivirikko K. E. 1940: Suomen selkärankaiset, Porvoo Helsinki   (Kivirikko)
 • Kivirikko K. E. 1947, 1948: Suomen linnut, Porvoo Helsinki   (KivirI)
 • Mela, A. J. 1882: Suomen luurankoiset, Helsinki   (Mela)
 • Mela, A. J. & Kivirikko, K. E. 1909: Suomen luurankoiset, Porvoo   (MelaK)
 • Solonen, T. 1985: Suomen linnusto, Helsinki   (Solonen)
 • von Wright, M. 1859: Finlands foglar   (MvWright(a))

 

Lehdet

 • Alula vol 1–3, 1995–1997
 • Linnut vol 28–57, 1993–2022   (L)
 • Linnut-vuosikirjat 2000–2019   (LVK)
 • Lintumies vol 9–27, 1974–1992   (Lm)
 • Ornis Fennica vol 1–74, 1924–1997   (OF)

 

Muut satunnaiset lähteet

 • Bongari-lehti, satunnaisia artikkeleita   (B)
 • Luonnon ystävä -lehti vol 28, sivu 115
 • Rariteettikomitean henkilökohtainen kirje 4.1.1986
 • Rariteettikomitean tiedote 17.1.2024
 • Rariteettikomitean tiedote 3.3.2024
 • Tringa-lehti, satunnaisia artikkeleita
 • Tärnström, C. 1745: De Alandia, Maris Baltici Insula. Partme Posteriorem. Upsaliae. (Praes. Petro Ekerman)   (Tärnström)
 • von Wright, M. 1848: ”Helsingfors traktens Fogel-Fauna jemte anmärkningar vid en del dithörande arter” julkaisussa Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar, v.1–3   (MvWright(b))
 • von Wright, M. Päiväkirjat   (MvWright(c))