Havaintojen ilmoittaminen

Kuva Jorma Tenovuo

Pähkinänakkeli on kaikkina vuodenaikoina yhdistyksiä ja harrastajia kiinnostava havainto. Kuva: Jorma Tenovuo

Nykyään lintuhavainnon ilmoittaminen lintuharrastajile ja yhdistyksille käy kätevästi Tiira-lintutietopalvelun avulla. Tiiraan kirjattu havainto on saman tien linnuista kiinnostuneiden tiedossa. Lintuhavaintoja voi ilmoittaa edelleen harrastajille myös perinteiseen tapaan soittamalla. BirdLifen jäsenyhdistysten verkkosivuilta löytyy kunkin alueen harrastajien yhteystietoja.

Yhdistykset keräävät ja julkaisevat oman alueensa lintuhavaintoja ja käyttävät niitä suojelu- ja tutkimustyössä. Lähtökohtaisesti kaikki lintuhavainnot ovat tärkeitä. Ne osoittavat, missä, miten ja mihin ajankohtaan eri lintulajit esiintyvät Suomessa.

BirdLife on laatinut ohjeen siitä, minkälaisin merkinnöin havaintoja kannattaa kirjata muistiin. Ohjetta kutsutaan suositukseksi kenttähavaintojen merkitsemiseksi.

Tiira-lintutietopalveluun voi ilmoittaa minkä tahansa lintuhavainnon. Valtakunnallisen vähimmäissuosituksen mukaan kannttaa kirjata ainakin:

Kaikki havainnot seuraavista lajeista:

Pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, harmaasorsa, heinätavi, punasotka, allihaahka, viiriäinen, pikku-uikku, kattohaikara, haarahaukka, arosuohaukka, niittysuohaukka, sinisuohaukka, piekana, maakotka, tunturihaukka, muuttohaukka, kiiruna, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, liejukana, keräkurmitsa, merisirri, etelänsuosirri, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, heinäkurppa, mustapyrstökuiri, rantakurvi, leveäpyrstökihu, tunturikihu, isolokki, pikkukajava, pikkutiira, mustatiira, etelänkiisla, turkinkyyhky, turturikyyhky, tunturipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö, kehrääjä, kuningaskalastaja, harjalintu, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pikkutikka, pohjantikka, kangaskiuru, tunturikiuru, lapinkirvinen, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, koskikara, sinipyrstö, mustaleppälintu, sepelrastas, kirjokerttu, pikkukultarinta, idänuunilintu, lapinuunilintu, taigauunilintu, viiksitimali, lapintiainen (Lapin ulkopuolelta), pähkinänakkeli, kuhankeittäjä, vuorihemppo, kirjosiipikäpylintu, nokkavarpunen, pulmunen, pohjansirkku ja peltosirkku.

Pesintään tai reviiriin* viittaavat havainnot seuraavista lajeista:

Valkoposkihanhi, metsähanhi, ristisorsa, lapasotka, mustalintu, pilkkasiipi, alli, uivelo, riekko (ei Pohjois-Suomesta), peltopyy, kaakkuri, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, harmaahaikara, päiväpetolinnut (eli haukat ja kotkat), pikkutylli, suosirri, lapinsirri, karikukko, suokukko, punakuiri, vesipääsky, merikihu, selkälokki, pikkulokki, riskilä, ruokki, uuttukyyhky, kaikki pöllöt, käenpiika, törmäpääsky, satakieli, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, viitakerttunen, luhtakerttunen, rastaskerttunen, pikkusieppo, isolepinkäinen, kuukkeli, mustavaris ja tundraurpiainen.

*reviirillä tarkoitetaan sopivassa elinympäristössä pesimäaikaan tavattua yksilöä, jonka käyttäytyminen (esim. laulu) myös viittaa reviiriin.

Talviaikaiset havainnot seuraavista lajeista:

Peltopyy, merimetso, uuttukyyhky ja isolepinkäinen.

Sisämaahavainnot seuraavista lajeista:

Merihanhi, ristisorsa, merikotka, räyskä ja riskilä.

Sisämaan reviiri- ja pesimähavainnot seuraavista lajeista:

Punajalkaviklo ja rytikerttunen.

Havainnot harvinaisuuksista

Sekä valtakunnalliset että alueelliset harvinaisuudet.

 Lisäksi on syytä kirjata Tiiraan:

  • Muuttolintulajeista kevään ensimmäiset ja syksyn viimeiset havainnot.
  • Läpimuuttavista lajeista myös syksyn ensimmäiset havainnot.
  • Vuodenaikaan nähden poikkeukselliset havainnot.
  • Havainnot kaikkien lajien tavanomaista suuremmista yksilömääristä.
  • Samalta paikalta tehdyt lajien muuton etenemistä koskevat havaintosarjat.

Havainnoista on syytä kirjata ylös mahdollisimman paljon lisätietoja, kuten linnun sukupuoli, ikä ja muuttosuunta sekä erityisesti linnun paikka niin hyvällä tarkkuudella kuin mahdollista (ei tarvita muuttohavainnoista). Tämä helpottaa esimerkiksi samoja yksilöitä koskevien havaintojen tunnistamista.

Alueellisilla lintuyhdistyksillä on lisäksi omia suosituksiaan. Oman retkeilyalueen yhdistyksen suositukset kannattaa tarkistaa yhdistyksen verkkosivuilta.  Myös havaintoja menneiltä vuosilta on hyvä kirjata, jos niitä ei vielä ole Tiirassa.