Isokoskelo

Isokoskelopari. Kuva: Micha Fager

Isokoskelo on Suomessa vaarantunut. Lajin uhanalaisuuden taustalla on Suomen pesimäkannan voimakas väheneminen. Suomen isokoskelokanta on vähentynyt 1990-luvun alkupuoliskolta noin puoleen. Isokoskelon tilanteen heikkeneminen näkyy hyvin sen uhanalaisuusluokkien muutoksista. Vielä vuonna 2000 laji luokiteltiin elinvoimaiseksi, vuonna 2010 silmälläpidettäväksi ja vuonna 2015 tehdyssä arvioinnissa vaarantuneeksi.

Isokoskeloita pesii erityisesti karuhkoissa kirkkaissa vesissä aina ulkosaaristosta Lapin perukoille saakka. Se on yleisin Järvi-Suomessa ja saaristossa, mutta esimerkiksi Pohjanmaan sisämaassa hyvin harvinainen. Isokoskelo pesii suojaisissa paikoissa, esimerkiksi rannoilla sijaitsevissa rakennelmissa ja puunkoloissa. Suuri osa kannasta pesii ihmisen isokoskeloa ja telkkää varten rannoille ripustamissa pöntöissä. Muuttoaikoina linnut kerääntyvät parhaimmillaan jopa tuhansien yksilöiden parviksi.

Isokoskelo on vähentynyt erityisesti rannikkoalueilla ja Pohjois-Suomessa. Vähenemisen taustalla lienee useita syitä, mutta esimerkiksi lajille sopivien pönttöjen määrä on todennäköisesti vähentynyt, kun vanhojen pönttöjen tilalle ei ole ripustettu riittävästi uusia. Pöntötyksen erityisestä merkityksestä Liettua on tuore esimerkki. Siellä on viime vuosina paikoin ripustettu erityiskampanjana isokoskelon pönttöjä, mikä on kasvattanut kantaa.

Isokoskelo on Suomessa riistalintulaji. 2000-luvulla vuotuinen metsästyssaalis on Luonnonvarakeskuksen mukaan ollut keskimäärin vähän alle 5 000 yksilöä. BirdLife Suomi ei hyväksy uhanalaisten lajien metsästämistä, vaan pitää nykytilanteessa isokoskelon metsästyksen kieltämistä välttämättömänä.

Isokoskelon tilanne Suomessa poikkeaa muusta Euroopasta. Vuonna 2014 julkistetun EU-maiden lintujen tilaa kuvaavan lintudirektiiviraportin (EIONET-sivu, englanniksi) mukaan Suomi on ainoa EU-maa, jossa isokoskelo on 2000-luvulla vähentynyt. Tämä kertoo siitä, että vähenemisen syyt ovat todennäköisesti Suomessa. Isokoskelo ei ole uhanalainen missään naapurimaistamme.

Suomessa 30 prosenttia Euroopan kannasta

Muutaman vuoden takaisen arvion mukaan Suomessa pesii noin 20 000–30 000 isokoskeloparia. Suomella on lajista erityisvastuu EU:ssa, sillä peräti 35 prosenttia EU-maissa pesivistä isokoskeloista pesii Suomessa (Euroopan isokoskeloista noin 30 %).

Suomessa talvehtivien isokoskeloiden määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut. Talvehtiminen keskittyy rannikolle, Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle. Talvimäärien kasvu on ilmastonmuutoksen seurausta. Karaistunut isokoskelo pärjää, kunhan vedet ovat jääpeitteestä vapaat.

Lisätietoja: