EU:n tietosuoja-asetus ja BirdLife Suomi

Päivitetty 21.6.2018

Miten BirdLife Suomi käsittelee henkilötietojasi?

BirdLife Suomen jäsenet ja tukijat, luottamushenkilöt ja muut vapaaehtoiset, sidosryhmien edustajat, tapahtumiin osallistujat, kilpailuihin ja arvontoihin osallistujat, lintuhavaintojen ilmoittajat.

Kiitokset, että olet BirdLife Suomen tukija, jäsen tai tuet muuten toimintaamme! Arvostamme tukeasi ja aktiviisuuttasi lintuharrastuksen ja -suojelun parissa ja olemme vastavuoroisesti sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi lain- ja asianmukaisella tavalla ja tarkkuudella.

 

1. Rekisterinpitäjän yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:
BirdLife Suomi ry
Y-tunnus 0605840-6
Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki
puh. 010 406 6200 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi
aki.arkiomaa@birdlife.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyperusteet

 • Lakiin perustuva oikeus (paikallisyhdistysten jäsenluetteloiden ylläpito)
 • Oikeutettuun etuun perustuva oikeus (muut kuin lain edellyttämät jäsentiedot, vapaaehtoisten ja lahjoittajien/tukijoiden, yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden rekisterin ylläpito), jonka perusteella BirdLife Suomen ja rekisteröidyn henkilön välille syntyy asiallinen yhteys
 • Suostumukseen perustuva oikeus (BirdLife Suomen uutiskirjeen tilaajat, julkaisujen näytenumeron tilaajat, BirdLife Suomen järjestämiin kansallisiin ja yksityisiin tapahtumiin osallistujat)
 • Yleistä etua koskeva peruste (tieteelliseen tutkimukseen käytettävät lintuhavainnot Tiira-lintutietopalvelussa ja BirdLife Suomen kansalaistiedetapahtumissa). Näiden tietojen käsittely perustuu myös oikeutettuun etuun sekä rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.
 • Sopimukseen perustuva oikeus (BirdLife Suomen julkaisujen tilaajat ja muu myyntitoiminta)

BirdLife Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden, tukijuuden tai muun asiallisen yhteyden hallinnoiminen sekä osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhteydenpito, BirdLife Suomen toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi esimerkiksi julkaisujen, uutiskirjeiden, kilpailujen ja arvontojen avulla.

BirdLife Suomi voi käsitellä tietojasi myös nykyisten ja tulevien palveluiden, toiminnan ja/tai tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja edelleen kehittämisen mahdollistamiseen sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin. Näissä tarkoituksissa henkilötietojasi pyritään ensisijaisesti käyttämään tavalla, jolla tietojasi ei voida yhdistää suoraan sinuun.

 

3. Rekisterin tietosisältö

Keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa sinun BirdLife Suomelle antamiasi tietoja. BirdLife Suomi kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • ilmoittautuessasi jonkun BirdLife Suomen jäsenyhdistyksen jäseneksi (kaikki mahdolliset jäsenluokat)
 • ilmoittautuessasi kuukausi- tai vuositukijaksi
 • lahjoittaessasi muutoin rahaa BirdLife Suomen järjestämiin keräyksiin
 • liittyessäsi Tiira-lintutietopalvelun käyttäjäksi ja ilmoittamalla lintuhavaintojasi palvelun kautta.
 • ilmoittautuessasi tapahtumiimme
 • ilmoittautuessasi vetoomuksiimme
 • ilmoittautuessasi verkkosivuston kautta kiinnostuksesi testamenttilahjoittamista kohtaan
 • osallistuessasi BirdLife Suomen järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin
 • tilatessasi BirdLife Suomen uutiskirjeen tai muuta materiaalia
 • vastatessasi kyselyihimme
 • antaessasi BirdLife Suomelle palautetta tai ollessasi BirdLife Suomeen muutoin yhteydessä.

 

BirdLife Suomi voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa)
 • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi)
 • BirdLife Suomen ja rekisteröidyn välisen suhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, käytettävä kieli, tiedotuslehden tai uutiskirjeen lähetysmuoto ja aika sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot)
 • lahjoitus- ja maksutiedot (kuten pankkitilitiedot, lahjoitusmäärä ja aika)
 • mikäli toimit yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa toimit sekä tieto tittelistäsi/asemastasi
 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite).

 

4. Evästeet

Keräämme tietoa verkkosivustomme käyttötavoista tarjotaksemme vierailijoille paremman käyttökokemuksen ja kehittääksemme sivuston toimivuutta.

Käyttämällä verkkosivustoamme (www.birdlife.fi) hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden avulla BirdLife Suomi:

 • kerää tietoa verkkosivuston käytöstä, IP-osoitteestasi sekä siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut
 • parantaa verkkosivuston käytettävyyttä sekä käyttökokemusta
 • tallentaa tietoa siitä, millä selaimella ja laitteella verkkosivuillamme vieraillaan
 • kohdentaa verkkosivujen sisältöä ja mainontaa aikaisempien vierailujen pohjalta

Mikäli et halua, että keräämme evästeitä sinusta vieraillessasi verkkosivuillamme voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeet kokonaan selaimesi asetuksista. Tällöin et kuitenkaan välttämättä pääse verkkosivustollemme tai pysty täysin käyttämään verkkosivustoa tai sen ominaisuuksia.

Käytämme seurantaan Google Analytics -palvelua. Päätelaitteesi IP-osoite anonymisoidaan palvelussa aikaisimmassa mahdollisessa vaiheessa. Kävijätilastoihin ei talleteta henkilötietoja, eikä niistä voi tunnistaa päätelaitettasi tai sijaintiasi.

Teknisiä lisätietoja saat täältä.

 

5. Tietojen luovuttaminen ja siirto

BirdLife Suomi ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity henkilö on hyväksynyt tietojen luovutuksen. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille myös ilman suostumustasi esimerkiksi mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa. BirdLife Suomi pyrkii aina ensisijaisesti luovuttamaan tietoja sellaisessa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille (postituspalvelut, painotalot), joiden kanssa olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi, mikäli olet osallistunut vetoomukseen, jota organisoi BirdLife Suomen lisäksi jokin kolmas taho, saatamme jakaa vetoomukseen antamasi tiedot tällaisen kolmannen tahon kanssa. Jotta voisimme näyttää tukijoillemme kohdennettuja markkinointiviestejä, saatamme jakaa tukijoidemme sähköpostiosoitteita esimerkiksi Facebookille.

BirdLife Suomi ei luovuta henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

6. Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

BirdLife Suomi noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme henkilötietoja käsitellessämme varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

BirdLife Suomi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat BirdLife Suomen mahdolliset palveluntarjoajat pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla BirdLife Suomen tai BirdLife Suomen palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Voit ottaa yhteyttä BirdLife Suomeen saadaksesi tiedoistasi yhteenvedon. BirdLife Suomi toimittaa yhteenvedon lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa yhteydenotosta. BirdLife Suomi varmistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden ennen tietojen toimittamista. Yhteenvetoa ei toimiteta tietoturvasyistä sähköisesti. Yhteenveto on ensimmäisellä kerralla ilmainen.

Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Sinulla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojesi käsitteleminen.

Mikäli olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Sinulla on myös aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön (ks. sivun alussa).

BirdLife Suomi pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

8. Henkilötietojen säiltysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja BirdLife Suomella voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Esimerkiksi ostotapahtumista syntyneet kuitit on lainsäädännön perusteella säilytettävä kuusi vuotta. Toisaalta tieteellisiä havaintoja (lintuhavaintoja) säilytetään tarkoituksensa vuoksi määräämättömän ajan.

Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.