Lapsi- ja nuorisotyön turvallisuusohjeet

1. Ohjeen tarkoitus

Ohje on tarkoitettu BirdLife Suomen lintuyhdistysten järjestettyyn lasten ja nuorten toimintaan. Se koskee erityisesti toimintaa, joka on suunnattu alle 18-vuotiaille eli alaikäisille, mutta suurelta osin myös 18–28-vuotiaille eli täysi-ikäisille nuorille suunnattua toimintaa. Useat periaatteet ovat yleispäteviä myös kaikkeen muuhun yhdistystoimintaan.

Tämä ohje ei kata tapaturmien ehkäisyä tai ensiapua.

2. Lasten ja nuorten toiminnan turvallinen järjestäminen

Tarkoitus: toiminnan turvallisuus, ongelmien ennaltaehkäisy ja matala kynnys puuttumiseen.

 • Yhdistys huolehtii, että lasten ja nuorten toiminnan ohjaajat tutustuvat näihin ohjeisiin, noudattavat niitä ja kertaavat niitä säännöllisesti.
 • Alaikäisten yön-yli-retkillä on vähintään kaksi täysi-ikäistä ohjaajaa.
 • Alaikäisten huoltajilta pyydetään suostumus yön-yli-retkiin osallistumiseen ja heitä tiedotetaan tapahtuman järjestelyistä (esimerkiksi yöpymisjärjestelyt). Alle 15-vuotiailta pyydetään huoltajan lupa myös retkille, joilla ei yövytä. Lupa kannattaa pyytää sähköpostitse tai muulla todistettavalla tavalla.
 • Toimintaa kannattaa valokuvata, mutta osallistujien toiveita heidän valokuvaamisestaan ja kuvien julkaisemisesta kunnioitetaan. Etenkin alaikäisten tunnistettavien kuvien julkaisuun on hyvä olla lupa nuorelta tai lapsen huoltajalta.
 • Yhdistys nimeää vastuuhenkilön (esimerkiksi puheenjohtaja), johon ohjaaja, osallistuja tai alaikäisen huoltaja voi ottaa halutessaan yhteyttä. Vastuuhenkilö voi vaihtua tapauskohtaisesti.
 • Puutu asiattomuuksiin ja ohjeiden vastaiseen toimintaan välittömästi paikan päällä. Kerro puuttumista vaatineista tilanteista yhdistyksen vastuuhenkilölle.

3. Turvallinen tila

Tarkoitus: kaikki kokevat itsensä tervetulleiksi toimintaan riippumatta esimerkiksi kulttuuritaustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammasta.

 • Kohtaa uudet henkilöt ennakkoluulottomasti. Älä tee oletuksia esimerkiksi sukupuolesta, taustasta, varallisuudesta tai perhesuhteista.
 • Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Käyttäydy asiallisesti – älä vähättele, halvenna tai nolaa ketään.
 • Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä epäröi puuttua siihen. Jos vahingossa loukkaat toista, pyydä anteeksi.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä. Huomioi tilojen esteettömyys aina kun mahdollista.

4. Päihdeturvallisuus

Tarkoitus: lapset ja nuoret eivät altistu päihteiden käytölle lintuyhdistystoiminnassa.

 • Jos nuorten tapahtumassa on mukana yksikin alaikäinen, tapahtuma on päihteetön. Tämä koskee sekä ohjaajia että osallistujia, ja myös esimerkiksi saunaolutta tai ruokailuviiniä.
 • On suositeltavaa, että myös toiminta täysi-ikäisten nuorten kanssa on päihteetöntä.
 • On suositeltavaa, ettei myöskään tupakkaa, nuuskaa tai muita nikotiinituotteita käytetä lasten ja nuorten tapahtumissa. Täysi-ikäisten kanssa voidaan tarpeen vaatiessa sopia erillisestä tupakointipaikasta esimerkiksi leirialueen ulkopuolella.
 • Puutu välittömästi tilanteeseen, jos ohjaaja tai osallistuja esiintyy tapahtumassa päihtyneenä tai luovuttaa päihteitä alaikäiselle.
 • Yhdistyksiä kannustetaan sopimaan päihteidenkäytön rajoittamisesta myös silloin, kun esimerkiksi lintuasemilla on alaikäisiä omaehtoisina miehittäjinä.

5. Ruumiillinen ja seksuaalinen turvallisuus

Tarkoitus: fyysisen ja henkisen väkivallan sekä seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ennaltaehkäisy.

 • Älä koske toiseen ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä.
 • Muista myös henkinen turvallisuus. Esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit, asiaton alastomuus tai ns. nakupinnailu eivät kuulu lasten ja nuorten toimintaan.
 • Pitkillä retkillä yöpyminen, saunominen ja peseytyminen järjestetään niin, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi. Esimerkiksi:
  • Alaikäistä ei majoiteta yksin aikuisen kanssa.
  • Saunavuorot jaetaan sukupuolittain.
  • Peseytymiseen on mahdollisuus myös omassa rauhassa.
 • Vähäpukeisten osallistujien valokuvaaminen on kiellettyä.
 • Täysi-ikäinen ohjaaja ei saa ryhtyä seurustelemaan itseään huomattavasti nuoremman alaikäisen osallistujan kanssa. Täysi-ikäinen ohjaaja ei saa viettää säännöllisesti vapaa-aikaansa alaikäisten osallistujien kanssa tapahtuman jälkeen (ei koske sukulaisia, perheystäviä yms.).
 • Puutu välittömästi kaltoinkohteluun, väkivaltaan, sillä uhkailuun, seksuaaliseen vihjailuun tai painostamiseen.
 • Kun vapaaehtoinen tai työntekijä osallistuu säännöllisesti alaikäisten toimintaan, tekee yhdistys henkilöstä taustaselvityksen tilaamalla rikosrekisteriotteen. Kysy lisätietoja keskustoimistolta.

6. Lastensuojelu

Tarkoitus: tilanteet, joissa tarvitaan lastensuojelun apua, tunnistetaan ja niissä osataan toimia. Ohje koskee toimintaa alaikäisten kanssa.

 • Kenenkään ei tarvitse osata hoitaa lastensuojeluasioita itse, mutta jokaisen on puututtava niihin tarvittaessa.
 • Puuttumista vaativia tilanteita ovat esimerkiksi:
  • Lasta ei tulla sovitusti hakemaan tapahtumasta kotiin tai lapsi ei halua/uskalla mennä kotiin.
  • Vanhempi hakee lapsen selvästi päihtyneenä.
  • Lapsessa on pahoinpitelyn jälkiä, tai lapsi kertoo pahoinpitelystä, laiminlyönnistä, hyväksikäytöstä tai vanhempien päihteidenkäytöstä.
  • Lapsi esiintyy päihtyneenä, kertoo omasta päihteidenkäytöstään, käyttäytyy itsetuhoisesti (esimerkiksi viiltely) tai muuten syntyy huoli, että lapsen hyvinvointi tai terveys on uhattuna.
 • Ota asia välittömästi käsittelyyn:
  • Pyydä mieluiten toinen aikuinen mukaan.
  • Keskustele rauhallisesti lapsen kanssa. Pyri selvittämään, mistä on kyse.
  • Älä arkaile puhua. Käytä täsmällisiä ilmaisuja, joita ei voi käsittää väärin.
  • Älä kysy johdattelevia kysymyksiä (“Onko isä tai äiti lyönyt sinua?”), vaan avoimia (“Mitä sinulle on sattunut?”)
  • Rohkaise lasta puhumaan, mutta älä pakota.
  • Tee muistiinpanot, jotta et ole muistin varassa, jos asiaan pitää palata.
 • Ota yhteyttä yhdistyksen nimeämään vastuuhenkilöön (ks. kohta 2) ja sovi, kuka jatkaa asian käsittelyä tästä eteenpäin (ks. ohjeen seuraavat kohdat).
 • Ota heti yhteyttä lasten huoltajiin, ellei ole syytä epäillä, että tämä aiheuttaisi lapselle vaaraa.
 • Tee viipymättä lastensuojeluilmoitus lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon.
  • Älä arkaile äläkä lykkää asiaa. Lastensuojeluilmoitus on huolenilmaus, jonka perusteella sosiaaliviranomaiset aloittavat selvittelyn siitä, onko lastensuojelun avulle tarvetta. Kerrot siis, että olet huolissasi lapsesta.
  • Tee ilmoitus puhelimitse, postitse tai henkilökohtaisesti käymällä, ei koskaan sähköpostilla asian arkaluontoisuuden takia. Joissakin kunnissa ilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella.
  • Ilmoituksen voi jättää nimettömänä.
  • Kerro tiedossasi olevat lapsen henkilötiedot, ilmoituksen syy, ja onko asiasta kerrottu lapselle tai hänen huoltajalleen.
  • Jos et ole varma, onko ilmoitus tarpeen, voit kysyä ensin neuvoa kunnan sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.
 • Jos tilanne on kiireellinen, ota yhteyttä kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112).

Lähteet

 • Turvallisesti yhdessä. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, 2019.
 • Turvallisemman tilan periaatteet. Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry.
 • Lastensuojeluilmoitus. THL (verkkosivu, viitattu 20.5.2021)