Rariteettikomitean tiedotteet 2023

Lasse J. Laine 70-vuotispäivänään

12.9.2023

Lasse J. Laine on poissa

Rariteettikomitean pitkäaikainen puheenjohtaja, Lasse J. Laine menehtyi kotonaan Inkoossa 26.8.2023. Lasse liittyi rariteettikomiteaan sen perustamista seuranneena vuonna 1976 ja toimi komitean puheenjohtajana vuosina 1981–1991. Lassen merkitys komitean toiminnan kehittäjänä ja modernisoijana on korvaamaton. Lassen erityisiin ansioihin kuuluvat verkostoituminen ulkomaille sekä ulkomaan retkeilystä saadun määritystietouden ja -kokemuksen hyödyntäminen rariteettikomitean työssä. Suomalaisten lintuharrastajien hyvä maine ulkomailla on osaltaan tämän pioneerityön seurausta.

Lasse J. Laine tuotti myös suuren määrän lintuaiheista kirjallisuutta uraauurtavista määritysartikkeleista populaarimpiin teoksiin. Niiden myötä lintuharrastus- ja määritystieto on saavuttanut erittäin laajan yleisön. Kaikki nykyiset rariteettikomitean jäsenet ovat ammentaneet lintutietoutta Lasse J. Laineen määritysartikkeleista.

Aivan viimeisiin aikoihinsa asti Lasse osallistui rariteettikomitean työhön toimittamalla menneiden vuosien havaintoaineistoa rariteettikomitean arkistoon. Rariteettikomitean jäsenet jäävät kaipaamaan yhtä suomalaisen lintuharrastuksen ja lintutieteen suurista nimistä.

 


20.8.2023

Rariteettikomitean kokous 19.8.2023

Rariteettikomitea (RK) käsitteli kokouksessaan 19.8.2023 pöydällä olleiden lisäksi 25 uutta havaintoilmoitusta. A-kategoriaan hyväksyttiin Suomen kolmas siperiantavi (11.5.2023 Ähtäri), neljäs vihermehiläissyöjä (3.‒7.6.2023 Kajaani), seitsemäs keltajalkaviklo (24.5.2023 Salo) ja yhdeksäs valkoperäsirri (21.‒22.7.2023 Pori). Muista suurharvinaisuuksista hyväksyttiin kaksi havaintoa arohyypästä (7.5.‒24.7.2023 Sotkamo ja 3.8.2023 alkaen Loviisa) ja kääpiökerttu (25.‒28.6.2023 Siikajoki). Lisäksi hyväksyttiin havainto E-kategorian laji palmukyyhkystä (16.5.2023 Lahti).

Seuraavaan tammikuussa 2024 pidettävään kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 30.11.2023 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

Vihermehiläissyöjä. Kuva: Petri Vainio.Vihermehiläissyöjä, Kajaani 5.6.2023. Kuva: Petri Vainio

 


12.3.2023

Rariteettikomitean kokous 11.–12.3.2023

Rariteettikomitean (RK) 162. kokous järjestettiin Hangon Tvärminnessä 11.–12.3.2023. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden ilmoitusten lisäksi 64 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan Suomelle uutena lajina pikkumerimetso (Siilinjärvi  22.–24.7.2022, Espoo 5.–6.10.2022 ja Kotka 13.–19.10.2022). Espoon ja Kotkan havaintojen tulkittiin koskevan todennäköisesti samaa yksilöä. Suomessa on nyt havaittu yhteensä 487 luonnonvaraista lintulajia.

Suomelle uusina alalajeina hyväksyttiin havainnot keltavästäräkin tschutschensis-alalajista (Hailuoto 2.–3.10.2021) sekä västäräkin personata-alalajista (Raasepori 19.–22.8.2022). Lisäksi RK hyväksyi muun muassa Suomen yhdeksännen amerikanmustalinnun (Lappeenranta 1.5.2022).

RK käsitteli kokouksessaan uudestaan kaikki edellisten vuosien havainnot +1kv etelänharmaalokeista. Uusina yksilöinä hyväksyttiin yksi havainto 2kv linnusta (Espoo 25.11.2012) ja kaksi havaintoa 3kv linnuista (Tampere 28.–29.5.2009 ja Turku 19.6.2012). Aiemmin RK on hyväksynyt etelänharmaalokin vanhemmista ikäluokista havainnot sellaisista yksilöistä, jotka ovat löytyneet jo 1kv:nä.

Seuraava RK:n kokous pidetään elokuussa 2023. Kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.7.2023 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää erillisinä korkearesoluutioisina tiedostoina.

Pikkumerimetso, Kotka 17.10.2022. Kuva: Petri VainioPikkumerimetso, Kotka 17.10.2022. Kuva: Petri Vainio

 


12.3.2023

Muutoksia rariteettikomitean kokoonpanossa

BirdLife Suomen hallitus on vahvistanut muutoksia rariteettikomitean (RK) kokoonpanoon. Vuodesta 2013 RK:n jäsenenä ja vuosina 2021–2022 puheenjohtajana toiminut Petteri Lehikoinen luopuu komitean jäsenyydestä 15.3.2023. Rariteettikomitea kiittää Lehikoista RK-urasta. Uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Petri Lampila, joka on toiminut RK:n jäsenenä vuodesta 2011 alkaen.

Uudeksi RK:n jäseneksi on kutsuttu 15.3.2023 alkaen Jarmo Pirhonen Taipalsaarelta. Pirhonen on 57-vuotias lintuharrastaja ja erikoislääkäri. Etelä-Karjalan alueellisessa rariteettikomiteassa hän on toiminut yli 10 vuotta. Määritystietoa on kertynyt useilta ulkomaan linturetkiltä pääasiassa Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan; muun muassa Mongoliaan, Kiinaan ja Kanadaan. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat määritysongelmat, lintujen äänet ja niiden käyttäminen määrityksen apuna. Äänitteitä on kertynyt eri puolilta maailmaa tuhansia.

Jarmo Pirhonen. Kuva: Sanna Pirhonen Jarmo Pirhonen. Kuva: Sanna Pirhonen

 


16.1.2023

Rariteettikomitean kokous 14.1.2023

Rariteettikomitea (RK) käsitteli kokouksessaan 14.1.2023 pöydällä olleiden lisäksi 39 uutta havaintoilmoitusta. A-kategoriaan hyväksyttiin koulun kokoelmista löytyneen yksilön perusteella Suomen ensihavainto harmaakurkkurastaasta Hämeenlinnasta vuodelta 1950. Hyväksyttyjä havaintoja on nyt siten seitsemän.

Muista suurharvinaisuuksista hyväksyttiin Suomen kolmas alalajiparin longipennis/minussensis kalatiira (Jyväskylä 11.‒26.5.2022), viides hietatiira (Lappeenranta 7.6.2022), kuudes pikkutuulihaukka (Loviisa 29.8.2022), seitsemäs kirjorastas (Sonkajärvi 11.6.2022) ja seitsemäs pikkukiuru (Parainen 12.‒15.5.2022). Lisäksi hyväksyttiin havainnot Suomen toisesta hutchinsii-alalajin pikkukanadanhanhesta (Liminka ja Tyrnävä 9.9.‒3.10.2022; samasta yksilöstä on aiemmin hyväksytty havaintoja vuosilta 2019, 2020 ja 2021) ja kolmannesta hietakurjesta (Lumijoki 17.9., Liminka 20.‒21.9. ja Tyrnävä 22.‒29.9.2022; samasta yksilöstä on aiemmin hyväksytty havainto Tyrnävältä 5.‒12.10.2021).

Kokouksessa hyväksyttiin havainto C-kategorian kuparisorsasta (Kokkola 9.6.2022), josta edellinen havainto on vuodelta 2011. Kuparisorsa on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, joka uhkaa valkopääsorsan populaatiota Euroopassa. Valkopääsorsan suojelemiseksi Euroopassa tarhoista alkuperänsä saanutta kuparisorsakantaa on onnistuttu tehokkaasti hävittämään, mikä näkyy myös Suomen havaintojen vähenemisenä vuoden 2006 jälkeen. Lajin esiintymistä seurataan tarkasti myös viranomaisvoimin, minkä vuoksi ajantasaiset kuparisorsahavainnot toivotaan ilmoitettavan myös vieraslajit.fi-sivuston kautta. E-kategorian palmukyyhkystä hyväksyttiin neljä havaintoilmoitusta, jotka koskevat ainakin osin samoja yksilöitä (Helsinki 31.7.‒2.8., Vantaa 1.‒5.8., Sipoo 20.8. ja Helsinki 17.10.2022).

Seuraavaan 11.‒12.3.2023 pidettävään kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.1.2023 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

Harmaakurkkurastas, Hämeenlinna. Kuva: rariteettikomitea Harmaakurkkurastas, Hämeenlinna. Kuva: rariteettikomitea