Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Piekana. Kuva: Pertti Rasp.

Piekanan muutto keskittyy lajin päämuuttoreiteille. Kuva: Pertti Rasp

BirdLife Suomi on tuottanut ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitykset lintujen päämuuttoreiteistä Suomessa. Selvitykset  perustuvat lintuharrastajien tuottamaan lintuhavaintoaineistoon sekä suuren muuttoasiantuntijajoukon  vuosikymmenten kokemuksiin. Päämuuttoreitit osoittavat sellaiset laajat aluekokonaisuudet, jotka ovat kansallisesti tärkeitä ottaa huomioon esimerkiksi tuulivoimala-alueiden sijoittumisessa. Ne voivat toimia myös lintuharrastajille apuna linturetkien suunnittelussa. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 2014, ja reittien päivitys vuonna 2023.