Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Piekana. Kuva: Pertti Rasp.

Piekanan muutto keskittyy lajin päämuuttoreiteille. Kuva: Pertti Rasp

BirdLife Suomi tuotti ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 2014 selvityksen lintujen päämuuttoreiteistä Suomessa. Selvitys perustuu suomalaisten lintuharrastajien tuottamaan lintuhavaintoaineistoon sekä yhdistysten lintuasiantuntijoiden kokemuksiin. Päämuuttoreitit osoittavat sellaiset laajat aluekokonaisuudet, jotka ovat kansallisesti tärkeitä ottaa huomioon esimerkiksi tuulivoimala-alueiden sijoittumisessa. Ne voivat toimia myös lintuharrastajille apuna linturetkien suunnittelussa.