Tulokaslajit ja vieraslajit

Kanadanhanhi, kuva: MIcha Fager

Kanadanhanhi on Suomeen riistalinnuksi istutettu vieraslaji. Kuva: MIcha Fager.

Lajeja, jotka leviävät luontaisesti uusille alueille, kutsutaan tulokaslajeiksi. Suomen linnustoon on viime vuosikymmeninä vakiintunut useita tulokaslintulajeja, kuten sitruunavästäräkki ja arosuohaukka. Toisinaan tulokaslajeja luullaan vieraslajeiksi.

Vieraslajit eroavat tulokaslajeista siten, että vieraslajien leviäminen tietylle alueelle ei olisi tapahtunut ilman ihmisen myötävaikutusta. Jotkut vieraslajit aiheuttavat huomattavaa haittaa alkuperäislajistolle. Vieraslajien, kuten kissojen ja rottien, vuoksi useat lintulajit ovat kuolleet sukupuuttoon. BirdLifella on eri puolilla maailmaa meneillään hankkeita vieraslajien hävittämiseksi uhanalaisten lintulajien pesimäsaarilta.

Suomessa kanadanhanhi ja fasaani ovat riistalinnuiksi istutettuja vieraslintulajeja. Valkoposkihanhi katsotaan sen sijaan tulokaslintulajiksi. Toisinaan merimetso katsotaan myös tulokaslajiksi. Merimetso ei ole kuitenkaan lajina tulokaslintulaji, koska merimetso on vielä reilu 100 vuotta sitten kuulunut Suomen pesimälinnustoon. Aiemmin Suomessa pesineet merimetsot kuuluivat kuitenkin toiseen mereiseen alalajiin (carbo) kuin vuonna 1996 pesimään aloittaneet ja Euroopassa viime vuosikymmeninä runsastuneet merimetsot (sinensis).