Linnut-vuosikirja

Linnut-vuosikirja on tutkimukseen keskittyvä julkaisu. Siinä on muun muassa laajat vuosikatsaukset rengastuksesta, petolinnuista, uhanalaisista lajeista ja harvinaisuuksista. Vuosikirja ilmestyy kerran vuodessa. Se on kattavin vuosittainen tietopaketti suomalaisesta linnustonseurannasta.