Linnut-vuosikirja 2021

Pääkirjoitus: Lintuatlas on jokaisen linnuista kiinnostuneen seuranta – Aleksi Lehikoinen, Heidi Björklund & Jari Valkama

Linnustonseuranta

Vuoden lintu 2021: pikkutikka – Raimo Seppälä

Milloin linnut munivat? Osa 1: Varpuslinnut – Aleksi Lehikoinen, Mea Kiuru & Kalle Meller

Kolmenumeroisiin yksilömääriin – kiljuhanhen suojelu 2015–2021 – Petteri Tolvanen, Risto Karvonen, Tomas Aarval, Ingar Jostein Øien, Riikka Kaartinen, Petri Lampila & Nina Mikander

Muuttohaukan puoli vuosisataa Suomessa – Pertti Koskimies & Tuomo Ollila

Sisämaan seurantapyynti 1987–2021: Yleisimpien varpuslintujen kannankehitys, poikastuotto ja elossasäilyvyys – rengastajat ahkeroivat huipputuloksen – Petteri Lehikoinen & Markus Piha

Rengastusvuosi 2021 – Jari Valkama, Juha Honkala, Petteri Lehikoinen, Seppo Niiranen, Jarkko Santaharju & Ina Tirri

Petolintuvuosi 2021 – sinnitellen kohti seuraavaa – Juha Honkala, Petteri Lehikoinen, Pertti Saurola & Jari Valkama

Harvalukuiset lintulajit Suomessa 2021 – Teemu Lehtiniemi

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2021 harvinaisuushavainnot – Tero Toivanen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Jani Vastamäki & Roni Väisänen

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2021 – Eelis Rissanen, Aki Aintila, Pirkka Aalto, Aleksi Mikola, Tarja Pajari & Mikael Rytkönen

Tiedonannot

Heikentynyt poikastuotto pienentää vesilintukantoja Keski-Suomessa – Jukka Virtanen

Pikkutikka kartoituskohteena – haastava muttei mahdoton – Risto Willamo & Sami Virta

Hömötiaisen väheneminen –Seppo Vuolanto

Tutkimus

Suomen pesimälintujen suojeluarvot – Ari Rajasärkkä, Teemu Lehtiniemi, Andreas Lindén, Markku Mikkola-Roos, Juha Tiainen, Antti Below, Aili Jukarainen, Jorma Pessa, Päivi Sirkiä & Jari Valkama

Lintujen ikkunakuolleisuus Suomessa – Asseri Laitinen, Aapo Salmela & Anssi Vähätalo

Arktiset valkoposkihanhet ja maatalousvahingot – löytyykö ratkaisu hanhipelloista? – Matti Salo, Tuomas Seimola, Mika Pirinen, Toni Laaksonen, Juha Hiedanpää, Antti Piironen, Mikko Jokinen & Jukka T. Forsman

Oulun Sanginjoen Ulkometsän linnusto ja alueen suojelu – Ari Rajasärkkä

Lehtopöllön värimuotojen menestyminen Suomessa – Tapio Solonen