Rahankeräyslupa

Rahankeräyslupa RA/2022/806

  • Luvan saaja: BirdLife Suomi ry
  • Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
  • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/806, 19.5.2022
  • Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 7.6.2022 alkaen koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
  • Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Keräyksellä kerättävät varat käytetään lintuympäristöjen suojeluun Suomessa ja ulkomailla, lintuharrastuksen edistämiseen ja tukemiseen, lintuharrastusta ja -tutkimusta käsittelevien selvitysten ja julkaisujen tuottamiseen, suojelu- ja tutkimushankkeisiin, tutkimuksellisten tapahtumien järjestämiseen sekä kansalaistiedehankkeiden toteuttamiseen.

Rahankeräystilimme numero on FI75 8000 1200 1636 33 (IBAN).