Hygieniahaittojen estäminen

Haarapääsky pesällä. Kuva: Olli Saksela.

Haarapääsky hautoo. Kuva: Olli Saksela.

Pääskyjen aiheuttamat hygieniahaitat liittyvät lähinnä siihen, että niiden ulosteita joutuu väärään paikkaan, kuten seiniin ja karjasuojissa rehuihin tai juomaveteen. Hygieniahaitat ovat yleensä ratkaistavissa.

 

Likaantuminen

Pääskyjen pesiminen voi toisinaan aiheuttaa rakennusten likaantumista. Sen vuoksi osa ihmisistä ei halua pääskyjä naapureikseen. Haittaa esiintyy varsinkin silloin, kun pesät sijaitsevat räystäslautaa vasten tai muulla tavoin niin, että lentoaukko osoittaa rakennuksen seinää kohti. Kun linnut ulostavat lentoaukolla, ulostesuihku suuntautuu rakennusta kohti. Jos pesät sijaitsevat tyypillisempään tapaan seinää vasten niin, että lentoaukko osoittaa poispäin talosta, ulosteet tippuvat yleensä maahan pesän alle osumatta itse rakennukseen. Ulosteet saa helposti pestyä pelkällä vedellä.

Likaamishaittaa voidaan minimoida muun muassa seuraavilla tavoin:

  • Estetään pääskyjä pesimästä ei-toivottuille seinustoille esimerkiksi päällystämällä seinän ylimmät 20–25 cm sileällä materiaalilla (muovi, pelti, sileä laasti tms.), jolloin pääskyt eivät saa kiinnitettyä pesämateriaalia seinään.
  • Ikkunan tai oven lipan päälle voi laittaa lintupiikkejä estämään pesänrakentamisen.
  • Rakennusten sisäpuolella voi käyttää pienisilmäistä katiskaverkkoa (ei muovista, löysää rastasverkkoa, johon pääsky voi takertua kiinni!) tai lintupiikkejä estämään haarapääskyn pesimistä vaakarakenteiden päällä ei-toivotussa paikassa.
  • Asentamalla seinään noin 60–70 cm pesän alapuolelle noin 30 cm leveän pahvi- tai muun levyn, joka kerää pääskyjen ulosteet ja muut jätökset. Jätökset voidaan hyödyntää puutarhassa typpipitoisena lannoitteena. Näkyville paikoille rakennusten ulkoseinustoille voidaan asentaa siistit ja tukevat puiset tai muoviset ulostelevyt. Levyt kannattaa asentaa irrotettaviksi, jolloin ne on helpompi puhdistaa. Ulostelaudoille kertyneet jätökset voi käyttää lannoitteena puutarhassa.

Pääskynpesien alle asennettuja, ulosvedettäviä ulostesuojalevyjä. Kuva: BirdLife Sveitsi

Pääskynpesien alle asennettuja, ulosvedettäviä ulostesuojalevyjä. Kuva; BirdLife Sveitsi.

Tautiriski

Salmonellatapauksia todetaan vuosittain 20–30 nautatilalla (tiloja noin 5 000). Länsirannikon turkisvyöhyke on kohonneen salmonellariskin alue, koska useilla turkistarhoilla esiintyy salmonellaa, joilta tauti voi kulkeutua maitotiloille. Tarkka syy tilojen salmonellatartuntaan selviää hyvin harvoin, mutta todennäköisimmin tauti tulee tilalle salmonellalla saastuneen rehun tai veden välityksellä. Salmonella voi kulkeutua rehuihin eläinten ulosteen mukana (jyrsijät, varislinnut).

Pääskyjen elintapojen ansiosta riski sille, että pääskyt toisivat tilalle salmonellan tai muun tuotantoeläintaudin on hyvin pieni. Pääskyt syövät lentäviä hyönteisiä. Ne eivät laskeudu maahan kuin pesäpaikan lähistölle pesänrakennusainetta keräämään, eivätkä lentele rakennuksissa muualla kuin pesäpaikallaan. Riskin pienuudesta huolimatta kannattaa ehkäistä pääskyjen hygieniahaittoja muun muassa seuraavin tavoin:

  • Ei jätetä pääskyille lentoreittejä sellaisiin sisätiloihin, joihin pääskyjen ei haluta menevän. Esimerkiksi ilmanvaihtoaukkoihin ja auki pidettäviin oviin ja ikkunoihin voi asentaa tiheäsilmäistä metalliverkkoa.
  • Estetään pääskyjä pesimästä hankaliin paikkoihin – kuten rehupöydän tai juoma-astian päälle – asentamalla paikan ylle kattorakenteisiin esimerkiksi metalliverkkoa tai lintupiikkejä.
  • Mikäli pääskyt ovat  rakentaneet pesän hankalaan paikkaan, asetetaan esimerkiksi pahvilevy noin 0,5 metriä pesän alle estämään ulosteiden tippumista hygienian kannalta riskialttiiseen kohteeseen, kuten rehunkäsittely-, ruokinta- ja juomalaitteisiin. Pahvilevyä on helposti saatavilla, ja se on edullinen ja helppo vaihtaa uuteen. Vanhan voi esimerkisi polttaa.

Lintupiikit

Lintupiikit estävät lintujen oleilun ja pesimisen ei-haluttuissa paikoissa, kuten ikkunan tai oven lipan päällä tai navetassa juomakaukalon tai rehuauman yläpuolisissa vaakarakenteissa. Sitä voi käyttää myös esim. pääskytornin katolla estämässä harakoiden ym. saalistajien oleilun ja vaanimisen. Lintupiikkien materiaalina on yleensä pc-muovi ja/tai ruostumaton teräs. Piikit on kiinnitetty kapeisiin listoihin, mattoihin tai kiskoihin, joista piikit kiinnitetään alustaan. Lintupiikkejä myydään vaihtelevanpituisina yksikköinä, ja niitä myydään mm. puutarhaliikkeissä.

Yksi lintupiikkimalli. Kuva: eStore Suomi.

Yksi lintupiikkimalli. Kuva: eStore Suomi.

[edellinen] [pääsivulle]