Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

BirdLifen tapahtumissa kerättävistä tiedoista muodostuu yhdessä yhteystietojen kanssa lain määrittämä henkilörekisteri. Kerättävät tiedot ovat tieteellisiä havaintoja, joita säilytetään määräämättömän ajan. Tapahtumaan osallistujien henkilötietoja voidaan käyttää kerrottaessa osallistujille BirdLifen ja sen paikallisyhdistysten tapahtumista ja tukimahdollisuuksista. Yhteydenotot voidaan tehdä perinteisillä tai sähköisillä tavoilla. Tiedot ovat vain BirdLifen ja sen jäsenyhdistysten käytössä, eikä niitä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille tahoille. Osallistuja voi tarkastaa henkilötietonsa, korjata tietojaan sekä estää niiden käyttämisen ilmoittamalla siitä BirdLifelle (toimisto@birdlife.fi).