Kanalintukannat erittäin heikot – metsästystä rajoitettava

Riekko. Kuva: Micha Fager

Metsäkanalintujen kannat olivat loppukesällä 2017 hyvin alhaisella tasolla lähes koko maassa. Kantojen alavire jatkui jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tässä tilanteessa metsästyksessä on noudatettava suurta malttia.

Maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa kanalintujen metsästystä tänä syksynä. Esimerkiksi metson metsästys on kielletty Varsinais-Suomessa ja osassa Uusimaata ja riekon metsästys koko maassa Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Monin paikoin metsästystä rajoitetaan niin, että metsästyskausi on lyhennetty ajalle 10.9.–10.10. (normaalisti kausi päättyy 31.10.). Esitetyt rajoitukset ovat oikean suuntaisia, mutta metsästystä pitäisi rajoittaa vielä enemmän.

BirdLifen mielestä kanalintukantojen heikko tila edellyttää vähintään seuraavia lisärajoituksia:

  • Metson metsästys olisi kiellettävä kokonaan Etelä-Hämeessä ja metsästystä olisi esitettyjen rajoitusten lisäksi rajoitettava läntisen Suomen kaikissa maakunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan kaikissa kunnissa.
  • Teeren metsästystä olisi esitettyjen rajoitusten lisäksi rajoitettava Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kaikissa kunnissa.
  • Pyyn metsästystä olisi esitettyjen rajoitusten lisäksi rajoitettava Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.
  • Riekon metsästys olisi kiellettävä kokonaan tai metsästysaikaa lyhennettävä huomattavasti myös Ylä-Lapissa.
  • Kun metsästysaikaa lyhennetään, kanalintujen metsästys pitäisi aina kieltää vähintään koko lokakuun ajaksi.

Lisätietoja: