Muuttolintujen saapuminen

Meriharakka. Kuva: Micha Fager.

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien havaintojen perusteella voidaan tarkastella paitsi vuosittain koska kustakin lajista tehdään vuoden ensimmäinen havainto myös lintulajien keskimääräistä saapumista Suomeen. Alla olevaan taulukkoon on listattu 10 vuoden aineston (2007-2016) mukaan kunkin lajin ensimmäisen havainnon kirjaamisen mediaanipäivä. Kaikkein harvinaisimpia lajeja ei ole otettu taulukkoon mukaan. Suomessa talviaikaan havaittavilla lajeilla ensihavainnot tehdään vuoden alussa. Sellaisilla lajeilla, joita havaitaan Suomessa talviaikaan satunnaisesti mediaani voi antaa hieman harhaanjohtavan kuvan.

Taulukon käyttöohje:

  • Voit hakea taulukosta haluamasi lajin kirjoittamalla sen nimen Hae (Search) -kenttään.
  • Voit suodattaa “Talvi” -kentän avulla taulukosta pois talvehtivat lajit kirjaamalla search-kenttään merkin “*”
  • Voit järjestää taulukon uudestaan sarakeotsikoita klikkaamalla.
lajinimimediaanitalvijärjestys
kyhmyjoutsen (Cygnus olor)1.1.1
laulujoutsen (Cygnus cygnus)1.1.2
kanadanhanhi (Branta canadensis)1.1.3
haapana (Anas penelope)1.1.4
harmaasorsa (Anas strepera)1.1.5
tavi (Anas crecca)1.1.6
sinisorsa (Anas platyrhynchos)1.1.7
tukkasotka (Aythya fuligula)1.1.8
lapasotka (Aythya marila)1.1.9
haahka (Somateria mollissima)1.1.10
alli (Clangula hyemalis)1.1.11
mustalintu (Melanitta nigra)1.1.12
pilkkasiipi (Melanitta fusca)1.1.13
telkkä (Bucephala clangula)1.1.14
uivelo (Mergellus albellus)1.1.15
tukkakoskelo (Mergus serrator)1.1.16
isokoskelo (Mergus merganser)1.1.17
pyy (Tetrastes bonasia)1.1.18
riekko (Lagopus lagopus)1.1.19
teeri (Tetrao tetrix)1.1.20
metso (Tetrao urogallus)1.1.21
peltopyy (Perdix perdix)1.1.22
fasaani (Phasianus colchicus)1.1.23
kaakkuri (Gavia stellata)1.1.24
kuikka (Gavia arctica)1.1.25
pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis)1.1.26
silkkiuikku (Podiceps cristatus)1.1.27
härkälintu (Podiceps grisegena)1.1.28
merimetso (Phalacrocorax carbo)1.1.29
harmaahaikara (Ardea cinerea)1.1.30
merikotka (Haliaeetus albicilla)1.1.31
kanahaukka (Accipiter gentilis)1.1.32
varpushaukka (Accipiter nisus)1.1.33
hiirihaukka (Buteo buteo)1.1.34
piekana (Buteo lagopus)1.1.35
maakotka (Aquila chrysaetos)1.1.36
tuulihaukka (Falco tinnunculus)1.1.37
ampuhaukka (Falco columbarius)1.1.38
muuttohaukka (Falco peregrinus)1.1.39
luhtakana (Rallus aquaticus)1.1.40
liejukana (Gallinula chloropus)1.1.41
nokikana (Fulica atra)1.1.42
kurki (Grus grus)1.1.43
merisirri (Calidris maritima)1.1.44
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)1.1.45
taivaanvuohi (Gallinago gallinago)1.1.46
riskilä (Cepphus grylle)1.1.47
ruokki (Alca torda)1.1.48
naurulokki (Larus ridibundus)1.1.49
kalalokki (Larus canus)1.1.50
harmaalokki (Larus argentatus)1.1.51
isolokki (Larus hyperboreus)1.1.52
merilokki (Larus marinus)1.1.53
kesykyyhky (Columba livia)1.1.54
uuttukyyhky (Columba oenas)1.1.55
sepelkyyhky (Columba palumbus)1.1.56
turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)1.1.57
huuhkaja (Bubo bubo)1.1.58
hiiripöllö (Surnia ulula)1.1.59
varpuspöllö (Glaucidium passerinum)1.1.60
lehtopöllö (Strix aluco)1.1.61
viirupöllö (Strix uralensis)1.1.62
lapinpöllö (Strix nebulosa)1.1.63
helmipöllö (Aegolius funereus)1.1.64
harmaapäätikka (Picus canus)1.1.65
palokärki (Dryocopus martius)1.1.66
käpytikka (Dendrocopos major)1.1.67
valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)1.1.68
pikkutikka (Dendrocopos minor)1.1.69
pohjantikka (Picoides tridactylus)1.1.70
kangaskiuru (Lullula arborea)1.1.71
kiuru (Alauda arvensis)1.1.72
tunturikiuru (Eremophila alpestris)1.1.73
niittykirvinen (Anthus pratensis)1.1.74
västäräkki (Motacilla alba)1.1.75
tilhi (Bombycilla garrulus)1.1.76
koskikara (Cinclus cinclus)1.1.77
peukaloinen (Troglodytes troglodytes)1.1.78
rautiainen (Prunella modularis)1.1.79
punarinta (Erithacus rubecula)1.1.80
mustarastas (Turdus merula)1.1.81
räkättirastas (Turdus pilaris)1.1.82
laulurastas (Turdus philomelos)1.1.83
punakylkirastas (Turdus iliacus)1.1.84
kulorastas (Turdus viscivorus)1.1.85
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)1.1.86
tiltaltti (Phylloscopus collybita)1.1.87
hippiäinen (Regulus regulus)1.1.88
viiksitimali (Panurus biarmicus)1.1.89
pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)1.1.90
sinitiainen (Cyanistes caeruleus)1.1.91
talitiainen (Parus major)1.1.92
kuusitiainen (Periparus ater)1.1.93
töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)1.1.94
hömötiainen (Poecile montanus)1.1.95
lapintiainen (Poecile cinctus)1.1.96
pähkinänakkeli (Sitta europaea)1.1.97
puukiipijä (Certhia familiaris)1.1.98
isolepinkäinen (Lanius excubitor)1.1.99
närhi (Garrulus glandarius)1.1.100
kuukkeli (Perisoreus infaustus)1.1.101
harakka (Pica pica)1.1.102
pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)1.1.103
naakka (Corvus monedula)1.1.104
mustavaris (Corvus frugilegus)1.1.105
varis (Corvus corone)1.1.106
korppi (Corvus corax)1.1.107
kottarainen (Sturnus vulgaris)1.1.108
varpunen (Passer domesticus)1.1.109
pikkuvarpunen (Passer montanus)1.1.110
peippo (Fringilla coelebs)1.1.111
järripeippo (Fringilla montifringilla)1.1.112
viherpeippo (Carduelis chloris)1.1.113
tikli (Carduelis carduelis)1.1.114
vihervarpunen (Carduelis spinus)1.1.115
hemppo (Carduelis cannabina)1.1.116
vuorihemppo (Carduelis flavirostris)1.1.117
urpiainen (Carduelis flammea)1.1.118
tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)1.1.119
kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)1.1.120
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)1.1.121
isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)1.1.122
taviokuurna (Pinicola enucleator)1.1.123
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)1.1.124
nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)1.1.125
pulmunen (Plectrophenax nivalis)1.1.126
keltasirkku (Emberiza citrinella)1.1.127
pajusirkku (Emberiza schoeniclus)1.1.128
punasotka (Aythya ferina)2.1.129
sinisuohaukka (Circus cyaneus)2.1.130
lehtokurppa (Scolopax rusticola)2.1.131
sarvipöllö (Asio otus)2.1.132
allihaahka (Polysticta stelleri)3.1.133
suopöllö (Asio flammeus)3.1.134
viitatiainen (Poecile palustris)3.1.135
pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)4.1.136
pikkukajava (Rissa tridactyla)4.1.137
selkälokki (Larus fuscus)4.1.138
luotokirvinen (Anthus petrosus)5.1.139
kuningaskalastaja (Alcedo atthis)6.1.141
kiiruna (Lagopus muta)7.1.142
pikkujoutsen (Cygnus columbianus)9.1.143
jouhisorsa (Anas acuta)12.1.144
lapinsirkku (Calcarius lapponicus)12.1.145
mustakaularastas (Turdus atrogularis)18.1.146
tunturihaukka (Falco rusticolus)19.1.147
aroharmaalokki (Larus cachinnans)22.1.148
pikkuruokki (Alle alle)27.1.149
etelänkiisla (Uria aalge)29.1.150
valkopäätiainen (Cyanistes cyanus)30.1.151
metsähanhi (Anser fabalis)2.2.*152
merihanhi (Anser anser)3.2.*154
kaulushaikara (Botaurus stellaris)8.2.155
tunturipöllö (Bubo scandiacus)9.2.156
virtavästäräkki (Motacilla cinerea)10.2.157
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)15.2.*158
jalohaikara (Egretta alba)16.2.159
mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)26.2.160
ristisorsa (Tadorna tadorna)5.3.*162
tundrahanhi (Anser albifrons)10.3.*163
tylli (Charadrius hiaticula)12.3.*164
valkoposkihanhi (Branta leucopsis)13.3.*165
kapustarinta (Pluvialis apricaria)13.3.*166
lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus)15.3.*167
isohaarahaukka (Milvus milvus)16.3.*168
kuovi (Numenius arquata)16.3.*169
mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)16.3.*170
meriharakka (Haematopus ostralegus)22.3.*171
lapasorsa (Anas clypeata)23.3.*172
metsäviklo (Tringa ochropus)23.3.*173
kyhmyhaahka (Somateria spectabilis)26.3.*175
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)27.3.*176
sääksi (Pandion haliaetus)28.3.*177
töyhtökiuru (Galerida cristata)28.3.*178
merikihu (Stercorarius parasiticus)29.3.*179
punajalkaviklo (Tringa totanus)30.3.*180
mustajoutsen (Cygnus atratus)31.3.*181
heinätavi (Anas querquedula)31.3.*182
kivitasku (Oenanthe oenanthe)2.4.*183
harjalintu (Upupa epops)4.4.*184
sepelrastas (Turdus torquatus)4.4.*185
avosetti (Recurvirostra avosetta)5.4.*186
pikkutylli (Charadrius dubius)5.4.*187
suokukko (Calidris pugnax)5.4.*188
räyskä (Hydroprogne caspia)5.4.*189
haarapääsky (Hirundo rustica)5.4.*190
kalatiira (Sterna hirundo)6.4.*191
haarahaukka (Milvus migrans)7.4.*192
nuolihaukka (Falco subbuteo)7.4.*193
kattohaikara (Ciconia ciconia)8.4.*194
suosirri (Calidris alpina)9.4.*195
rantasipi (Actitis hypoleucos)9.4.*196
valkoviklo (Tringa nebularia)9.4.*197
metsäkirvinen (Anthus trivialis)9.4.*198
punapäänarsku (Netta rufina)10.4.*200
mandariinisorsa (Aix galericulata)11.4.*201
arosuohaukka (Circus macrourus)11.4.*202
pikkukuovi (Numenius phaeopus)11.4.*203
punakuiri (Limosa lapponica)11.4.*204
käenpiika (Jynx torquilla)11.4.*205
mustapäätasku (Saxicola rubicola)11.4.*206
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)11.4.*207
pohjansirkku (Emberiza rustica)11.4.*208
kiljukotka (Aquila clanga)12.4.*209
mustapyrstökuiri (Limosa limosa)12.4.*210
liro (Tringa glareola)12.4.*211
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)12.4.*212
sepelhanhi (Branta bernicla)14.4.*213
jääkuikka (Gavia adamsii)15.4.*214
räystäspääsky (Delichon urbicum)15.4.*215
amerikantavi (Anas carolinensis)16.4.*216
pajulintu (Phylloscopus trochilus)16.4.*217
morsiosorsa (Aix sponsa)17.4.*218
mustaviklo (Tringa erythropus)17.4.*219
lapintiira (Sterna paradisaea)17.4.*220
käki (Cuculus canorus)17.4.*221
luhtahuitti (Porzana porzana)18.4.*222
keltavästäräkki (Motacilla flava)18.4.*223
pensastasku (Saxicola rubetra)19.4.*224
keltahemppo (Serinus serinus)19.4.*225
pikkukiljukotka (Aquila pomarina)20.4.*226
turturikyyhky (Streptopelia turtur)20.4.*227
törmäpääsky (Riparia riparia)20.4.*229
pussitiainen (Remiz pendulinus)20.4.*230
sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)21.4.*231
karikukko (Arenaria interpres)22.4.*232
isosirri (Calidris canutus)22.4.*233
mehiläishaukka (Pernis apivorus)23.4.*234
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)23.4.*235
tiibetinhanhi (Anser indicus)24.4.*236
lumihanhi (Anser caerulescens)24.4.*237
hernekerttu (Sylvia curruca)24.4.*239
kiljuhanhi (Anser erythropus)25.4.*240
ruskosotka (Aythya nyroca)25.4.*241
niittysuohaukka (Circus pygargus)25.4.*242
lampiviklo (Tringa stagnatilis)25.4.*243
satakieli (Luscinia luscinia)25.4.*245
lapinsirri (Calidris temminckii)26.4.*246
pikkutiira (Sternula albifrons)26.4.*247
sinirinta (Luscinia svecica)26.4.*248
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)26.4.*249
peltosirkku (Emberiza hortulana)26.4.*250
riuttatiira (Sterna sandvicensis)27.4.*251
pikkulepinkäinen (Lanius collurio)27.4.*252
kehrääjä (Caprimulgus europaeus)28.4.*253
harmaasieppo (Muscicapa striata)28.4.*254
punavarpunen (Carpodacus erythrinus)28.4.*255
lapinkirvinen (Anthus cervinus)29.4.*256
pensaskerttu (Sylvia communis)29.4.*257
punakaulahanhi (Branta ruficollis)30.4.*258
mustahaikara (Ciconia nigra)30.4.*260
ruisrääkkä (Crex crex)30.4.*261
tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)30.4.*262
leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus)30.4.*263
tervapääsky (Apus apus)30.4.*264
rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)30.4.*265
pikkusieppo (Ficedula parva)30.4.*266
heinäkurppa (Gallinago media)1.5.*267
amerikantukkasotka (Aythya collaris)2.5.*268
pensassirkkalintu (Locustella naevia)2.5.*269
ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)2.5.*270
rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)2.5.*271
sepelsieppo (Ficedula albicollis)2.5.*272
mustatiira (Chlidonias niger)3.5.*273
pikkusirkku (Emberiza pusilla)3.5.*274
mustakaulauikku (Podiceps nigricollis)4.5.*275
mustajalkatylli (Charadrius alexandrinus)4.5.*276
lehtokerttu (Sylvia borin)4.5.*277
idänturturikyyhky (Streptopelia orientalis)5.5.*278
lyhytvarvaskiuru (Calandrella brachydactyla)5.5.*279
rantakurvi (Xenus cinereus)6.5.*282
kultarinta (Hippolais icterina)6.5.*283
keräkurmitsa (Charadrius morinellus)7.5.*284
palsasirri (Calidris melanotos)7.5.*285
kuovisirri (Calidris ferruginea)8.5.*286
rusorintakerttu (Sylvia cantillans)8.5.*287
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)8.5.*288
punajalkahaukka (Falco vespertinus)9.5.*290
vesipääsky (Phalaropus lobatus)9.5.*291
sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)9.5.*292
pikkusirri (Calidris minuta)10.5.*293
tunturikihu (Stercorarius longicaudus)10.5.*294
mustanmerenlokki (Larus melanocephalus)10.5.*295
viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)10.5.*296
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)10.5.*297
pikkukanadanhanhi (Branta hutchincii)11.5.*298
pikkukotka (Aquila pennata)11.5.*299
ruostepääsky (Cecropis daurica)11.5.*300
silkkihaikara (Egretta garzetta)12.5.*302
viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)12.5.*303
luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)12.5.*304
harmaasirkku (Emberiza calandra)12.5.*305
käärmekotka (Circaetus gallicus)13.5.*306
jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus)13.5.*307
pulmussirri (Calidris alba)13.5.*308
nummikirvinen (Anthus campestris)13.5.*309
sinisiipitavi (Anas discors)14.5.*310
amerikanjääkuikka (Gavia immer)15.5.*312
mehiläissyöjä (Merops apiaster)15.5.*314
viiriäinen (Coturnix coturnix)16.5.*316
arokotka (Aquila nipalensis)16.5.*317
kirjokerttu (Sylvia nisoria)17.5.*318
ruostesorsa (Tadorna ferruginea)18.5.*319
valkosiipitiira (Chlidonias leucopterus)18.5.*320
pikkuhuitti (Porzana parva)19.5.*322
hietatiira (Gelochelidon nilotica)20.5.*325
tulipäähippiäinen (Regulus ignicapilla)21.5.*328
pilkkaniska (Melanitta perspicillata)24.5.*329
sepeltasku (Saxicola maurus)24.5.*331
mustaotsalepinkäinen (Lanius minor)24.5.*332
valkoposkitiira (Chlidonias hybrida)25.5.*333
neitokurki (Grus virgo)26.5.*334
lapinuunilintu (Phylloscopus borealis)26.5.*336
pikkukultarinta (Iduna caligata)27.5.*338
isokihu (Stercorarius skua)28.5.*342
keisarikotka (Aquila heliaca)29.5.*343
paksujalka (Burhinus oedicnemus)29.5.*344
tundravikla (Calidris subruficollis)2.6.*349
mustapääsirkku (Emberiza melanocephala)3.6.*350
punapäälepinkäinen (Lanius senator)4.6.*352
punakottarainen (Pastor roseus)5.6.*355
isokirvinen (Anthus richardi)6.6.*357
amerikanhaapana (Anas americana)12.6.*360
etelänsatakieli (Luscinia megarhynchos)13.6.*362
kenttäkerttunen (Acrocephalus agricola)13.6.*363
suula (Morus bassanus)15.6.*366
viirusirkkalintu (Locustella lanceolata)28.6.*373
siperiankurmitsa (Pluvialis fulva)2.7.*375
pikkutrappi (Tetrax tetrax)13.7.*384
etelänharmaalokki (Larus michahellis)3.8.*396
taigauunilintu (Phylloscopus inornatus)3.8.*397
arotasku (Oenanthe isabellina)25.8.*405
isovesipääsky (Phalaropus fulicarius)28.8.*407
taigakirvinen (Anthus hodgsoni)23.9.*416
hippiäisuunilintu (Phylloscopus proregulus)25.9.*417
pronssi-iibis (Plegadis falcinellus)2.10.*419
ruskouunilintu (Phylloscopus fuscatus)3.10.*420
tiiralokki (Xema sabini)4.10.*421
siperianuunilintu (Phylloscopus schwarzi)6.10.*425
kashmirinuunilintu (Phylloscopus humei)14.10.*428
mongoliankirvinen (Anthus godlewskii)15.10.*429
aavikkotasku (Oenanthe deserti)19.10.*431
nunnatasku (Oenanthe pleschanka)21.10.*432
mustakurkkurautiainen (Prunella atrogularis)1.11.*436