Muuttolintujen saapuminen

Meriharakka. Kuva: Micha Fager.

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien havaintojen perusteella voidaan tarkastella vuosittaisten ensihavaintojen lisäksi myös lintulajien keskimääräistä saapumista Suomeen. Alla olevaan taulukkoon on listattu 14 vuoden (2007–2020) aineiston mukainen kunkin lajin ensimmäisen havainnon kirjaamisen mediaanipäivä. Kaikkein harvinaisimpia lajeja ei ole otettu taulukkoon mukaan: mukana ovat lajit, jotka on havaittu vähintään seitsemänä vuonna.

Taulukon käyttöohje:

  • Hae laji: voit hakea taulukosta haluamasi lajin kirjoittamalla sen nimen Hae (Search) -kenttään.
  • Poista talvehtivat: voit suodattaa taulukosta pois talvehtivat lajit (lajit, joiden ensihavainnon mediaani on tammikuussa) kirjoittamalla Hae (Search) -kenttään tähti-merkin “*”
  • Järjestä: voit järjestää taulukon uudestaan sarakeotsikoita klikkaamalla.
järjestyslajimediaanitalvi
1kyhmyjoutsen (Cygnus olor)1.1.
2laulujoutsen (Cygnus cygnus)1.1.
3kanadanhanhi (Branta canadensis)1.1.
4haapana (Anas penelope)1.1.
5harmaasorsa (Anas strepera)1.1.
6tavi (Anas crecca)1.1.
7sinisorsa (Anas platyrhynchos)1.1.
8punasotka (Aythya ferina)1.1.
9tukkasotka (Aythya fuligula)1.1.
10lapasotka (Aythya marila)1.1.
11haahka (Somateria mollissima)1.1.
12alli (Clangula hyemalis)1.1.
13mustalintu (Melanitta nigra)1.1.
14pilkkasiipi (Melanitta fusca)1.1.
15telkkä (Bucephala clangula)1.1.
16uivelo (Mergellus albellus)1.1.
17tukkakoskelo (Mergus serrator)1.1.
18isokoskelo (Mergus merganser)1.1.
19pyy (Tetrastes bonasia)1.1.
20riekko (Lagopus lagopus)1.1.
21teeri (Tetrao tetrix)1.1.
22metso (Tetrao urogallus)1.1.
23peltopyy (Perdix perdix)1.1.
24fasaani (Phasianus colchicus)1.1.
25kaakkuri (Gavia stellata)1.1.
26kuikka (Gavia arctica)1.1.
27pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis)1.1.
28silkkiuikku (Podiceps cristatus)1.1.
29härkälintu (Podiceps grisegena)1.1.
30merimetso (Phalacrocorax carbo)1.1.
31harmaahaikara (Ardea cinerea)1.1.
32merikotka (Haliaeetus albicilla)1.1.
33kanahaukka (Accipiter gentilis)1.1.
34varpushaukka (Accipiter nisus)1.1.
35hiirihaukka (Buteo buteo)1.1.
36piekana (Buteo lagopus)1.1.
37maakotka (Aquila chrysaetos)1.1.
38tuulihaukka (Falco tinnunculus)1.1.
39ampuhaukka (Falco columbarius)1.1.
40luhtakana (Rallus aquaticus)1.1.
41nokikana (Fulica atra)1.1.
42kurki (Grus grus)1.1.
43merisirri (Calidris maritima)1.1.
44jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)1.1.
45lehtokurppa (Scolopax rusticola)1.1.
46taivaanvuohi (Gallinago gallinago)1.1.
47riskilä (Cepphus grylle)1.1.
48ruokki (Alca torda)1.1.
49naurulokki (Larus ridibundus)1.1.
50kalalokki (Larus canus)1.1.
51harmaalokki (Larus argentatus)1.1.
52isolokki (Larus hyperboreus)1.1.
53merilokki (Larus marinus)1.1.
54kesykyyhky (Columba livia)1.1.
55uuttukyyhky (Columba oenas)1.1.
56sepelkyyhky (Columba palumbus)1.1.
57turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)1.1.
58huuhkaja (Bubo bubo)1.1.
59hiiripöllö (Surnia ulula)1.1.
60varpuspöllö (Glaucidium passerinum)1.1.
61lehtopöllö (Strix aluco)1.1.
62viirupöllö (Strix uralensis)1.1.
63lapinpöllö (Strix nebulosa)1.1.
64sarvipöllö (Asio otus)1.1.
65suopöllö (Asio flammeus)1.1.
66helmipöllö (Aegolius funereus)1.1.
67harmaapäätikka (Picus canus)1.1.
68palokärki (Dryocopus martius)1.1.
69käpytikka (Dendrocopos major)1.1.
70valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)1.1.
71pikkutikka (Dendrocopos minor)1.1.
72pohjantikka (Picoides tridactylus)1.1.
73kiuru (Alauda arvensis)1.1.
74tunturikiuru (Eremophila alpestris)1.1.
75niittykirvinen (Anthus pratensis)1.1.
76västäräkki (Motacilla alba)1.1.
77tilhi (Bombycilla garrulus)1.1.
78koskikara (Cinclus cinclus)1.1.
79peukaloinen (Troglodytes troglodytes)1.1.
80rautiainen (Prunella modularis)1.1.
81punarinta (Erithacus rubecula)1.1.
82mustarastas (Turdus merula)1.1.
83räkättirastas (Turdus pilaris)1.1.
84laulurastas (Turdus philomelos)1.1.
85punakylkirastas (Turdus iliacus)1.1.
86kulorastas (Turdus viscivorus)1.1.
87mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)1.1.
88tiltaltti (Phylloscopus collybita)1.1.
89hippiäinen (Regulus regulus)1.1.
90viiksitimali (Panurus biarmicus)1.1.
91pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)1.1.
92sinitiainen (Cyanistes caeruleus)1.1.
93talitiainen (Parus major)1.1.
94kuusitiainen (Periparus ater)1.1.
95töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)1.1.
96viitatiainen (Poecile palustris)1.1.
97hömötiainen (Poecile montanus)1.1.
98lapintiainen (Poecile cinctus)1.1.
99pähkinänakkeli (Sitta europaea)1.1.
100puukiipijä (Certhia familiaris)1.1.
101isolepinkäinen (Lanius excubitor)1.1.
102närhi (Garrulus glandarius)1.1.
103kuukkeli (Perisoreus infaustus)1.1.
104harakka (Pica pica)1.1.
105pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)1.1.
106naakka (Corvus monedula)1.1.
107mustavaris (Corvus frugilegus)1.1.
108varis (Corvus corone)1.1.
109korppi (Corvus corax)1.1.
110kottarainen (Sturnus vulgaris)1.1.
111varpunen (Passer domesticus)1.1.
112pikkuvarpunen (Passer montanus)1.1.
113peippo (Fringilla coelebs)1.1.
114järripeippo (Fringilla montifringilla)1.1.
115viherpeippo (Carduelis chloris)1.1.
116tikli (Carduelis carduelis)1.1.
117vihervarpunen (Carduelis spinus)1.1.
118hemppo (Carduelis cannabina)1.1.
119vuorihemppo (Carduelis flavirostris)1.1.
120urpiainen (Carduelis flammea)1.1.
121tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)1.1.
122kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)1.1.
123pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)1.1.
124isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)1.1.
125taviokuurna (Pinicola enucleator)1.1.
126punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)1.1.
127nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)1.1.
128pulmunen (Plectrophenax nivalis)1.1.
129keltasirkku (Emberiza citrinella)1.1.
130pajusirkku (Emberiza schoeniclus)1.1.
131merihanhi (Anser anser)2.1.
132sinisuohaukka (Circus cyaneus)2.1.
133muuttohaukka (Falco peregrinus)2.1.
134kuningaskalastaja (Alcedo atthis)2.1.
135kangaskiuru (Lullula arborea)2.1.
136luotokirvinen (Anthus petrosus)2.1.
137allihaahka (Polysticta stelleri)3.1.
138liejukana (Gallinula chloropus)3.1.
139pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)3.1.
140pikkukajava (Rissa tridactyla)6.1.
141selkälokki (Larus fuscus)6.1.
142kiiruna (Lagopus muta)7.1.
143pikkujoutsen (Cygnus columbianus)9.1.
144tunturihaukka (Falco rusticolus)10.1.
145jalohaikara (Egretta alba)11.1.
146metsähanhi (Anser fabalis)12.1.
147lapinsirkku (Calcarius lapponicus)12.1.
148jouhisorsa (Anas acuta)16.1.
149mustakaularastas (Turdus atrogularis)19.1.
150aroharmaalokki (Larus cachinnans)22.1.
151pikkuruokki (Alle alle)27.1.
152valkopäätiainen (Cyanistes cyanus)30.1.
153mäntysirkku (Emberiza leucocephalos)30.1.
154valkoposkihanhi (Branta leucopsis)2.2.*
155mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)2.2.*
156kaulushaikara (Botaurus stellaris)3.2.*
157etelänkiisla (Uria aalge)6.2.*
158töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)8.2.*
159mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)12.2.*
160tunturipöllö (Bubo scandiacus)21.2.*
161ristisorsa (Tadorna tadorna)26.2.*
162tundrahanhi (Anser albifrons)27.2.*
163tylli (Charadrius hiaticula)10.3.*
164isohaarahaukka (Milvus milvus)13.3.*
165kapustarinta (Pluvialis apricaria)13.3.*
166lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus)14.3.*
167lapasorsa (Anas clypeata)15.3.*
168kuovi (Numenius arquata)16.3.*
169jääkuikka (Gavia adamsii)17.3.*
170idänturturikyyhky (Streptopelia orientalis)17.3.*
171virtavästäräkki (Motacilla cinerea)19.3.*
172kyhmyhaahka (Somateria spectabilis)22.3.*
173meriharakka (Haematopus ostralegus)22.3.*
174metsäviklo (Tringa ochropus)23.3.*
175ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)27.3.*
176sääksi (Pandion haliaetus)28.3.*
177töyhtökiuru (Galerida cristata)28.3.*
178punajalkaviklo (Tringa totanus)29.3.*
179heinätavi (Anas querquedula)31.3.*
180merikihu (Stercorarius parasiticus)31.3.*
181suokukko (Calidris pugnax)2.4.*
182kivitasku (Oenanthe oenanthe)2.4.*
183grönlanninlokki (Larus glaucoides)4.4.*
184mustapäätasku (Saxicola rubicola)4.4.*
185sepelrastas (Turdus torquatus)4.4.*
186avosetti (Recurvirostra avosetta)5.4.*
187pikkutylli (Charadrius dubius)5.4.*
188räyskä (Hydroprogne caspia)5.4.*
189haarapääsky (Hirundo rustica)5.4.*
190haarahaukka (Milvus migrans)6.4.*
191kalatiira (Sterna hirundo)6.4.*
192sepelhanhi (Branta bernicla)7.4.*
193suosirri (Calidris alpina)7.4.*
194rantasipi (Actitis hypoleucos)7.4.*
195kattohaikara (Ciconia ciconia)8.4.*
196leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)8.4.*
197nuolihaukka (Falco subbuteo)9.4.*
198punakuiri (Limosa lapponica)9.4.*
199valkoviklo (Tringa nebularia)9.4.*
200käenpiika (Jynx torquilla)9.4.*
201metsäkirvinen (Anthus trivialis)9.4.*
202punapäänarsku (Netta rufina)10.4.*
203arosuohaukka (Circus macrourus)10.4.*
204harjalintu (Upupa epops)10.4.*
205mandariinisorsa (Aix galericulata)11.4.*
206pikkukuovi (Numenius phaeopus)11.4.*
207pohjansirkku (Emberiza rustica)11.4.*
208kiljukotka (Aquila clanga)12.4.*
209mustapyrstökuiri (Limosa limosa)12.4.*
210liro (Tringa glareola)12.4.*
211morsiosorsa (Aix sponsa)14.4.*
212amerikantavi (Anas carolinensis)14.4.*
213räystäspääsky (Delichon urbicum)14.4.*
214kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)14.4.*
215keltahemppo (Serinus serinus)14.4.*
216lapintiira (Sterna paradisaea)16.4.*
217pajulintu (Phylloscopus trochilus)16.4.*
218luhtahuitti (Porzana porzana)17.4.*
219karikukko (Arenaria interpres)17.4.*
220mustaviklo (Tringa erythropus)17.4.*
221pussitiainen (Remiz pendulinus)18.4.*
222käki (Cuculus canorus)19.4.*
223keltavästäräkki (Motacilla flava)19.4.*
224mustajoutsen (Cygnus atratus)20.4.*
225törmäpääsky (Riparia riparia)20.4.*
226pensastasku (Saxicola rubetra)20.4.*
227sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)22.4.*
228mehiläishaukka (Pernis apivorus)23.4.*
229hernekerttu (Sylvia curruca)23.4.*
230sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)23.4.*
231kiljuhanhi (Anser erythropus)24.4.*
232pikkukiljukotka (Aquila pomarina)24.4.*
233niittysuohaukka (Circus pygargus)25.4.*
234lampiviklo (Tringa stagnatilis)25.4.*
235satakieli (Luscinia luscinia)25.4.*
236pikkusirkku (Emberiza pusilla)25.4.*
237punakaulahanhi (Branta ruficollis)26.4.*
238ruskosotka (Aythya nyroca)26.4.*
239peltosirkku (Emberiza hortulana)26.4.*
240lapinsirri (Calidris temminckii)27.4.*
241sinirinta (Luscinia svecica)27.4.*
242ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)27.4.*
243isosirri (Calidris canutus)28.4.*
244heinäkurppa (Gallinago media)28.4.*
245pikkutiira (Sternula albifrons)28.4.*
246kehrääjä (Caprimulgus europaeus)28.4.*
247tulipäähippiäinen (Regulus ignicapilla)28.4.*
248punavarpunen (Carpodacus erythrinus)28.4.*
249pensaskerttu (Sylvia communis)29.4.*
250pikkulepinkäinen (Lanius collurio)29.4.*
251tiibetinhanhi (Anser indicus)30.4.*
252tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)30.4.*
253leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus)30.4.*
254riuttatiira (Sterna sandvicensis)30.4.*
255tervapääsky (Apus apus)30.4.*
256rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)30.4.*
257harmaasieppo (Muscicapa striata)30.4.*
258pikkusieppo (Ficedula parva)1.5.*
259lumihanhi (Anser caerulescens)2.5.*
260pikkukanadanhanhi (Branta hutchincii)2.5.*
261amerikantukkasotka (Aythya collaris)2.5.*
262mustakaulauikku (Podiceps nigricollis)2.5.*
263ruisrääkkä (Crex crex)2.5.*
264lapinkirvinen (Anthus cervinus)2.5.*
265ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)2.5.*
266rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)2.5.*
267sepelsieppo (Ficedula albicollis)2.5.*
268mustatiira (Chlidonias niger)3.5.*
269lehtokerttu (Sylvia borin)4.5.*
270harmaasirkku (Emberiza calandra)4.5.*
271mustajalkatylli (Charadrius alexandrinus)6.5.*
272pensassirkkalintu (Locustella naevia)6.5.*
273kultarinta (Hippolais icterina)6.5.*
274punajalkahaukka (Falco vespertinus)7.5.*
275lyhytvarvaskiuru (Calandrella brachydactyla)7.5.*
276sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)7.5.*
277rusorintakerttu (Sylvia cantillans)7.5.*
278mustahaikara (Ciconia nigra)8.5.*
279rantakurvi (Xenus cinereus)8.5.*
280keräkurmitsa (Charadrius morinellus)9.5.*
281kuovisirri (Calidris ferruginea)9.5.*
282palsasirri (Calidris melanotos)9.5.*
283vesipääsky (Phalaropus lobatus)9.5.*
284mustanmerenlokki (Larus melanocephalus)9.5.*
285turturikyyhky (Streptopelia turtur)9.5.*
286pikkusirri (Calidris minuta)10.5.*
287ruostepääsky (Cecropis daurica)10.5.*
288viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)10.5.*
289idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)10.5.*
290kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)10.5.*
291tunturikihu (Stercorarius longicaudus)12.5.*
292silkkihaikara (Egretta garzetta)13.5.*
293käärmekotka (Circaetus gallicus)13.5.*
294jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus)13.5.*
295pulmussirri (Calidris alba)13.5.*
296nummikirvinen (Anthus campestris)13.5.*
297luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)14.5.*
298sinisiipitavi (Anas discors)15.5.*
299amerikanjääkuikka (Gavia immer)15.5.*
300pikkukotka (Aquila pennata)15.5.*
301viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)15.5.*
302viiriäinen (Coturnix coturnix)16.5.*
303arokotka (Aquila nipalensis)17.5.*
304mehiläissyöjä (Merops apiaster)17.5.*
305pilkkaniska (Melanitta perspicillata)18.5.*
306pikkuhuitti (Porzana parva)18.5.*
307kirjokerttu (Sylvia nisoria)18.5.*
308pikkutrappi (Tetrax tetrax)19.5.*
309hietatiira (Sterna nilotica)20.5.*
310valkosiipitiira (Chlidonias leucopterus)21.5.*
311sepeltasku (Saxicola maurus)21.5.*
312mustaotsalepinkäinen (Lanius minor)22.5.*
313amerikanhaapana (Anas americana)24.5.*
314isokihu (Stercorarius skua)26.5.*
315pikkukultarinta (Iduna caligata)27.5.*
316lapinuunilintu (Phylloscopus borealis)28.5.*
317arohiirihaukka (Buteo rufinus)30.5.*
318punapäälepinkäinen (Lanius senator)31.5.*
319ruostesorsa (Tadorna ferruginea)4.6.*
320punakottarainen (Pastor roseus)4.6.*
321isokirvinen (Anthus richardi)6.6.*
322kenttäkerttunen (Acrocephalus agricola)12.6.*
323etelänsatakieli (Luscinia megarhynchos)13.6.*
324suula (Morus bassanus)14.6.*
325viirusirkkalintu (Locustella lanceolata)27.6.*
326siperiankurmitsa (Pluvialis fulva)2.7.*
327taigauunilintu (Phylloscopus inornatus)10.7.*
328tundravikla (Calidris subruficollis)26.7.*
329etelänharmaalokki (Larus michahellis)28.7.*
330isovesipääsky (Phalaropus fulicarius)2.8.*
331sininärhi (Coracias garrulus)3.8.*
332kauluskaija (Psittacula krameri)18.8.*
333hippiäisuunilintu (Phylloscopus proregulus)20.9.*
334arotasku (Oenanthe isabellina)22.9.*
335taigakirvinen (Anthus hodgsoni)25.9.*
336siperianuunilintu (Phylloscopus schwarzi)2.10.*
337ruskouunilintu (Phylloscopus fuscatus)2.10.*
338tiiralokki (Xema sabini)3.10.*
339mongoliankirvinen (Anthus godlewskii)11.10.*
340kashmirinuunilintu (Phylloscopus humei)12.10.*
341nunnatasku (Oenanthe pleschanka)15.10.*
342aavikkotasku (Oenanthe deserti)19.10.*
343mustakurkkurautiainen (Prunella atrogularis)27.10.*