Bongari-lehtien sähköinen uudelleenjulkaisu

Bongari-lehtien kansia

Bongari-lehti ilmestyi kolmena numerona vuonna 1987, kahdesti vuodessa 1988–2002, ja vuodesta 2003 on ilmestynyt kerran vuodessa Bongari-vuosikirja. Bongariliitto ja BirdLife aikovat digitoida kaikki ilmestyneet lehdet, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin vanhoja ja uusia lukijoita. Lehtiä ei ole tarkoitus viedä sellaisenaan lehtiportaaliin, vaan digitoidusta tiedostosta irrotetaan artikkelit, ja ne viedään kukin erikseen sähköiseen arkistoon. Esimerkiksi vanhoja puhelinnumeroita ja osoiteluetteloita ei julkaista sähköiseen arkistoon.

Jos Bongari-lehdessä tai -vuosikirjassa on julkaistu kirjoittamiasi juttuja, piirroksiasi, valokuviasi tai muuta tekemääsi tekijänoikeuden alaista materiaalia, pyydämme lupaasi lehdessä julkaistun materiaalin sähköiseen uudelleenjulkaisuun. Sähköisten lehtien sisältämää materiaalia ei luovuteta muualle ilman tekijänoikeuksien omistajien lupaa.

 

Bongari-lehti - julkaisulupa