Lintujen suojelu harrastuksena

Linnuista kiinnostunut kohtaa jatkuvasti uutisia siitä, kuinka huonosti linnuilla ja niiden elinympäristöillä menee – niin Suomessa kuin muuallakin. Ihmisen vaikutus ulottuu yhä laajemmalle, ja luonnonvaroja käytetään yhä enemmän. Samalla luonnon monimuotoisuus vähenee. Lajeja kuolee sukupuuttoon tätä nykyä tuhatkertaista vauhtia luonnolliseen verrattuna.

Kehityksen suunta on kuitenkin muutettavissa, jos tahtoa siihen löytyy. Laulujoutsen ja merikotka olivat sukupuuton partaalla Suomessa vain jokunen vuosikymmen sitten. Tehokkaan suojelun avulla ne saatiin pelastettua, ja nykyään molemmat lajit voivat hyvin koko maassa. Suojelutyöllä on siis merkitystä.

Pienet teot

Kun huolehdimme lintujen ja niiden elinympäristöjen hyvinvoinnista, meille riittää lintuja katsottavaksi. Lintujen suojelu on kokonaisuutena valtavan suuri työsarka, ja myös jokapäiväiset toimemme ja valintamme vaikuttavat lintuihin kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi ilmaston muuttuminen ja luonnonvarojen liikakäyttö uhkaavat yhtä lailla kotoisia lajejamme kuin maailman uhanalaisimpia lintulajeja.

Lintujen tarkkailu ja linnuista kertominen on myös lintujen suojelutyötä. Harrastamalla lintuja kerromme muille, kuinka tärkeitä linnut ovat ja saamme ehkä myös uudet ihmiset näkemään lintujen arvon. Kun lintuhavainnot eivät jää vain omaan vihkoon tai muistoihin, vaan päätyvät esimerkiksi Tiira-lintutietopalveluun (www.tiira.fi), havainnoija on mukana lisäämässä tietoa linnuista ja siten edistämässä suojelua.

Kukin harrastaja tai luonnon ystävä on varsin pienin teoin tärkeä osa lintujen suojelijoiden verkostoa. Pihapuuhun nostettu pönttö auttaa lintuja talousmetsien kolopuupulassa, ja talvinen ruokinta helpottaa lintujen selviämistä niiden kannalta vaikeimman ajan yli. Myös se, että harrastamme lintuja lintujen ehdoilla häiritsemättä niitä, on pieni mutta tärkeä osa lintujen suojelua.

Säilytetään lintupaikat

Myös lintupaikkojen säilymiseen voi pyrkiä vaikuttamaan. Jokainen meistä on asuin- tai kesäpaikkansa kautta osa kansalaisten verkostoa, joka tarkkailee erilaisia suunnitelmia joka päivä esimerkiksi lehtiä lukemalla. Jos pelkää suunnitelman uhkaavan linnuille tärkeää paikkaa, voi olla yhteydessä kuntaan ja kysellä hankkeesta tarkemmin tai vaikka kirjoittaa lehteen mielipidekirjoituksen, jossa huolet tuodaan esiin. Meitä lintujen puolestapuhujia on monissa kunnissa liian vähän.

Aluetasolla lintujen suojelutyötä tekevät lintuyhdistykset. Ne edistävät lintujen suojelua osallistumalla esimerkiksi hankkeiden ja kaavojen suunnitteluun, tekemällä niistä lausuntoja ja myös valituksia oikeuteen. Yhdistykset myös järjestävät lintupaikkojen hoitotalkoita, joissa parannetaan esimerkiksi rannoilla pesivien kahlaajien elinympäristöä. Missään yhdistyksessä ei ole liikaa suojelutyön tekijöitä. Jos sinulla on osaamista ja halua osallistua, ilmoittaudu yhdistykselle ja kerro, mitä voit heille tarjota. Olet varmasti tervetullut mukaan.

Kansallisesti ja kansainvälisesti

BirdLife Suomi toimii lintujen edunvalvojana. Järjestön tavoitteita ovat muun muassa estää lintulajien sukupuutot ja huolehtia lintujen elinympäristöistä ja tärkeistä lintualueista. BirdLifen jäsenenä tuet järjestön toimintaa ja samalla luonnonsuojelutyötä. Myös BirdLifella on käyttöä osaaville ja innokkaille vapaaehtoisille lintujen suojelijoille. Jos yhdistyksen piiristä ei tunnu löytyvän sopivaa puuhaa, kattojärjestöstä voi löytyä.

BirdLife Suomi on osa maailman suurinta ympäristöjärjestöä, BirdLife Internationalia. Verkoston kautta voit päästä osallistumaan luonnonsuojelujärjestöjen työhön missä päin tahansa maailmaa. Tunnettu esimerkki kansainvälisestä lintujen suojelusta ovat Maltalla järjestettävät valvontaleirit, joilla vapaaehtoiset pyrkivät estämään laittoman lintujen metsästyksen. Valvontaan osallistuu lintuharrastajia ja lintujen suojelijoita lukuisista Euroopan maista, myös Suomesta.