Kryssa 100 fågelarter

Kryssa 100 fågelarter

Hur många fågelarter känner du igen? Vill du lära dig mera?
Delta i utmaningen och kryssa 100 arter under 2024

 

Den populära utmaningen ”Kryssa 100 fågelarter” (Tunnista 100 lintulajia) är ett roligt sätt att bekanta sig med fåglar och fågelskådning. Klarar du av att observera hundra fågelarter i Finland under ett kalenderår? Utmaningen startade 2017 och har inspirerat tusentals naturintresserade till att iaktta fåglar. Vi hoppas att du också vill delta.

Det här är inte en tävling utan en personlig utmaning i att observera fåglar i egen takt. I Finland häckar ungefär 250 fågelarter och sammanlagt har man observerat mera än 480 olika fågelarter inom våra gränser. Därmed är 100 arter under ett år en rimlig utmaning för en nybörjare. Det är inte omöjligt, men det är inte heller helt lätt. Kom ihåg att det inte gör något fast du inte når upp till det uppställda målet om 100 arter – det väsentliga är att du lärt dig nytt och haft trevliga stunder med fågelskådning.

Utmaningens målsättning är att öka intresset för fågelskådning och kännedom om naturen. Att delta i utmaningen är ett utmärkt sätt att bli bättre på att identifiera olika fågelarter. Ett bra sätt att göra det är att gå med på de lokala föreningarnas fågelexkursioner.

 

Sex serier

Grundidén med ”Kryssa 100 arter” är att räkna hur många fågelarter du observerar i Finland under ett kalenderår. Att observera innebär att du antingen ser eller hör fågeln. Enligt fågelskådarpraxis räknas inte döda, uppfödda eller spår upphittade efter fåglar. Kom ihåg att följa etiska riktlinjer för fågelskådning.

År 2024 finns det sex serier:

  • Traditionella serien – i den observeras och identifieras fåglarna överallt i Finland oberoende av färdmedel.
  • EKO-serien består av fågelobservationer gjorda utan att använda motorfordon. Här kryssar man endast sådana fågelarter som man har sett hemma eller under en utfärd gjord med muskelstyrka, t.ex. genom att gå, cykla, ro, paddla eller rida. Målet med EKO-utmaningen är att uppmuntra till utfärder i närmiljön och ger lite mer utmaning till dem som annars också kommer lätt upp till 100 arter.
  • Foto-serien går ut på att fotografera hundra fågelarter under ett år. Kom ihåg etiska riktlinjer! Att störa fåglarna särskilt under häckningstiden är förbjudet.
  • I ljudserien räknas arter som man har identifierat på grund av igenkänd sång eller annat ljud.
  • Atlas-serien går ut på observationer som tyder på häckning och ingår i Finlands fjärde fågelatlas. Som observation räknas arter där häckningsindex antecknats på skalan 2–8 och häckningen är ikryssad I fågelatlasen. Använd häckningsindex med omsorg och endast under häckningstiden.
  • Barn- och ungdomsserien är till för de som inte ännu fyllt 18 år.

Du kan delta i en eller flera serier. Det är också möjligt att kombinera vissa serier.

 

Registrera dig och kryssa i dina fågelobservationer

Delta genom att kryssa i observationerna behändigt med en nätapplikation (100lajia.birdlife.fi – den finns tyvärr bara på finska, men här kan du ladda innehållet av sidan på svenska). Börja med att registrera dig och skapa ett användarnamn. Efter det kan du anmäla dig till utmaningen och kryssa i dina observationer.

Det gäller att vara uppmärksam så att du inte av misstag kryssar i en ovanlig fågelart. På krysslistan finns alla fågelarter som observerats i Finland. Där finns också sådana arter som observerats endast en gång.

  • Exempelvis är den gröna hackspetten gröngöling synnerligen ovanlig. I praktiken är alla gröna hackspettar som observerats i Finland gråspettar.
  • Då du kryssar i arter händer ibland misstag, t.ex. kryssar du av misstag i en art bredvid den art du egentligen tänkt kryssa i.

Som stöd för kryssandet kan du skriva ut en pappersversion av blanketten. På pappersblanketten har vi samlat de i vårt tycke de 150 vanligaste arterna. Blanketterna hittar du här:

 

Stöd för utmaningen

Dela erfarenheter, bilder och frågor i den uppmuntrande Facebookgruppen ”100 lintulajia” (på finska)

Webbsidor (på finska):

Broschyr om fågelholkar och holkfåglar: Holkar & fåglar (pdf)